คิตเช่น-เฟอร์นิเจอร์

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ตู้ครัวอลูมิเนียม ตู้ลอยอลูมิเนียม
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.201500025TE80ตู้กับข้าว80ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก820xล570xส195 มม ตู้กับข้าวอลูมิเนียม KITCHEN
2.221630000TE100ตู้กับข้าว100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1070xล570xส195 มม ตู้กับข้าวอลูมิเนียม KITCHEN
3.261950032TE120ตู้กับข้าว120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1210xล570xส195 มม ตู้กับข้าวอลูมิเนียม KITCHEN
4.302280078TE150ตู้กับข้าว150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1500xล570xส195 มม ตู้กับข้าวอลูมิเนียม KITCHEN
5.11850047TB80Cตู้ตอนล่างเรียบ80ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก820xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
6.141040004TB80Sตู้ตอนล่างอ่าง80ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก820xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
7.13980023TB100Cตู้ตอนล่างเรียบ100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1070xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
8.151170079TB100Sตู้ตอนล่างอ่าง100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1070xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
9.171300055TB120Sตู้ตอนล่างอ่าง120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1210xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
10.141110098TB120Cตู้ตอนล่างเรียบ120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1210xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
11.201500025TB150Sตู้ตอนล่างอ่าง150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1500xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
12.171300055TB150Cตู้ตอนล่างเรียบ150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1500xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
13.221690081TB180Sตู้ตอนล่างอ่าง180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1800xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
14.201500025TB180Cตู้ตอนล่างเรียบ180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1800xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
15.251890051TB200Sตู้ตอนล่างอ่าง200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก2000xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
16.221690081TB200Cตู้ตอนล่างเรียบ200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก2000xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
17.261950032TB90C-Cตู้เข้ามุมตอนล่าง90ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก(900x900)xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
18.151170079TB130Gตู้ตอนล่างวางเตาไว้ถ้งแก๊ส130ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1300xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
19.11850047TB90Gตู้ตอนล่างวางเตา90ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก870xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
20.63470044TC35ตู้ลอย(รุ่นตรง) ขนาด ก330xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
21.10770039TC55ตู้ลอย(รุ่นตรง) ขนาด ก540xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
22.81600000TC80ตู้ลอย(รุ่นตรง)80ซม ขนาด ก820xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
23.90670044TC100ตู้ลอย(รุ่นตรง)100ซม ขนาด ก1070xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
24.10770039TC120ตู้ลอย(รุ่นตรง)120ซม ขนาด ก1210xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
25.11872077TC150ตู้ลอย(รุ่นตรง)150ซม ขนาด ก1500xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
26.13980023TC180ตู้ลอย(รุ่นตรง)180ซม ขนาด ก1800xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
27.141080058TC200ตู้ลอย(รุ่นตรง)200ซม ขนาด ก2000xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
28.94702077TC35Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เข้ามุม ขนาด ก330xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
29.141040004TC55Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เข้ามุม ขนาด ก540xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
30.10780053TC80Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)80ซม ขนาด ก820xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
31.11850047TC100Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)100ซม ขนาด ก1070xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
32.141040004TC120Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)120ซม ขนาด ก1210xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
33.151170079TC150Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)150ซม ขนาด ก1500xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
34.171300055TC180Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)180ซม ขนาด ก1800xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
35.191430030TC200Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)200ซม ขนาด ก2000xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
36.141092074TC50Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เหนือถังแก๊ส50ซม ขนาด ก470xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
37.81600000TC90Hตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เหนือเครื่องดูด90ซม ขนาด ก870xล360xส290 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
38.141105091TC130Hตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เหนือเครื่องดูด130ซม ขนาด ก1300xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
39.221630000TA100Sตู้ครัวอ่าง100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1070xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
40.191430030TA100Cตู้ครัวเรียบ100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1070xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
41.261950032TA120Sตู้ครัวอ่าง120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1210xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
42.231756070TA120Cตู้ครัวเรียบ120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1210xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
43.302276072TA150Sตู้ครัวอ่าง150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1500xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
44.282080008TA150Cตู้ครัวเรียบ150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1500xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
45.352600010TA180Sตู้ครัวอ่าง180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1800xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
46.322410053TA180Cตู้ครัวเรียบ180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1800xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
47.392930055TA200Sตู้ครัวอ่าง200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก2000xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
48.362730085TA200Cตู้ครัวเรียบ200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก2000xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
49.433250087TA90C-Cตู้ครัวเข้ามุม90ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก(900x900)xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
50.352600010TA130H-Gตู้ครัวเครื่องดูดควันไว้ถังแก๊ส(ราคาไม่รวมเครื่อง) ขนาด ก1300xล570xส1950 มม (ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN