ไลเกอร์-เฟอร์นิเจอร์

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ตู้ครัวอลูมิเนียม
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.34172000KT-6061ตู้กับข้าว KT-6061 ขนาด ก620xล400xส1370มม. มีช่องเก็บของเก็บของ ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
2.49370095KSZ-1575ตู้ครัว KSZ-1575 ขนาด ก1500xล450xส750มม. ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
3.38200000KT-7562ตู้กับข้าว KT-7562 ขนาด ก760xล400xส1370มม. มีช่องเก็บของเก็บของ ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
4.42286000KT-7563ตู้กับข้าว KT-7563 ขนาด ก770xล410xส1740มม. มีช่องเก็บของเก็บของ ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
5.46320000KT-9064ตู้กับข้าว KT-9064 ขนาด ก920xล410xส1740มม. มีช่องเก็บของเก็บของ ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
6.51380030KT-9065ตู้กับข้าว KT-9065 ขนาด ก1070xล450xส1830มม. มีช่องเก็บของเก็บของ ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
7.59440040KT-9064ตู้กับข้าว KT-9064 ขนาด ก1230xล450xส1830มม. มีช่องเก็บของเก็บของ ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
8.34172000KZ-6061ตู้กับข้าว KZ-6061 ขนาด ก600xล400xส1200มม. ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
9.38200000KZ-7562ตู้กับข้าว KZ-7562 ขนาด ก750xล400xส1200มม. ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
10.42286000KZ-7563ตู้กับข้าว KZ-7563 ขนาด ก750xล400xส1660มม. ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
11.46320000KZ-9064ตู้กับข้าว KZ-9064 ขนาด ก900xล400xส1660มม. ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
12.51380030KZ-9065ตู้กับข้าว KZ-9065 ขนาด ก1000xล450xส1750มม. ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
13.59440040KZ-1266ตู้กับข้าว KZ-1266 ขนาด ก1200xล450xส1750มม. ลายไม้ 4 สี ฟ้า ม่วง ส้ม ชมพู โครงขาว และ โครงสีชา ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
14.30228078K-8072ตู้ครัว K-8072 ขนาด ก800xล450xส860มม. มีช่องเก็บของ ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
15.38286062K-1073ตู้ครัว K-1073 ขนาด ก1000xล450xส860มม. มีช่องเก็บของ ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
16.44332082K-1274 ตู้ครัว K-1274 ขนาด ก1200xล450xส860มม. มีช่องเก็บของ ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
17.49370095K-1575ตู้ครัว K-1575 ขนาด ก1500xล450xส860มม. มีช่องเก็บของ ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
18.30228078KSZ-8072ตู้ครัว KSZ-8072 ขนาด ก800xล450xส750มม. ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
19.38286061KSZ-1073ตู้ครัว KSZ-1073 ขนาด ก1000xล450xส750มม. ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
20.44332082KSZ-1274ตู้ครัว KSZ-1274 ขนาด ก1200xล450xส750มม. ท๊อปกระเบื้อง เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงมีให้เลือก 2 สี สีขาว และ สีชา ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
21.68510085KZ-1039ตู้ครัว KZ-1039 ขนาด ก1070xล1870xส550มม. ท๊อปกระเบื้อง โครงเหล็ก เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงสีขาว ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
22.11840034KZ-1538-Sตู้ครัว KZ-1538-S ขนาด ก1500xล1870xส550มม. มีอ่างซิงค์ ท๊อปกระเบื้อง โครงเหล็ก เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงสีขาว ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
23.89664064KZ-1240ตู้ครัว KZ-1240 ขนาด ก1200xล1870xส550มม. ท๊อปกระเบื้อง โครงเหล็ก เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงสีขาว ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
24.10772042KZ-1541ตู้ครัว KZ-1541 ขนาด ก1500xล1870xส550มม. ท๊อปกระเบื้อง โครงเหล็ก เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงสีขาว ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
25.76570095KZ-1036-Sตู้ครัว KZ-1039-S ขนาด ก1070xล1870xส550มม. มีอ่างซิงค์ ท๊อปกระเบื้อง โครงเหล็ก เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงสีขาว ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
26.98730056KZ-1237-Sตู้ครัว KZ-1039-S ขนาด ก1200xล1870xส550มม. มีอ่างซิงค์ ท๊อปกระเบื้อง โครงเหล็ก เลือกสีลายไม้ได้ สีฟ้า สีม่วง สีส้ม สีชมพู โครงสีขาว ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
27.34254029G-7562ตู้กับข้าวG-7562 ขนาด ก760xล400xส1370มม. มีช่องเก็บของ หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิม PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
28.44330055G-7563ตู้กับข้าวG-7536ขนาด ก770xล410xส1740มม. มีช่องเก็บของ หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
29.49370095G-9064ตู้กับข้าวG-9064ขนาด ก920xล410xส1740มม. มีช่องเก็บของ หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
30.68506031G-1266ตู้กับข้าวG-1266 ขนาด ก1230xล450xส1830มม. มีช่องเก็บของ หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้ครัวอลูมิเนียม ไลเกอร์
31.44330055ZPK-7536ตู้กับข้าวZPK-7536 ขนาด ก750xล400xส1660มม. หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
32.49370095ZPK-9064ตู้กับข้าวZPK-9064 ขนาด ก900xล400xส1660มม. หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
33.68506031ZPK-1266ตู้กับข้าวZPK-1266 ขนาด ก1200xล450xส1750มม. หน้าบานเป็นบานเกร็ด เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
34.35264064G-8072ตู้กับข้าว G-8072 ขนาด ก800xล450xส860มม. หน้าบานเป็นบานเกร็ด มีช่องเก็บของ เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์
35.42318093G-1073ตู้กับข้าว G-1073 ขนาด ก1000xล450xส860มม. หน้าบานเป็นบานเกร็ด มีช่องเก็บของ เคลือบผิว PVC ลายหินอ่อน ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์ ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ไลเกอร์