ไลน์-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ตู้รองเท้า ตู้ล็อกเกอร์ เตียงราคาพิเศษ โต๊ะแป้ง ตู้วางทีวี ชุดห้องนอน เตียงไม้-ที่เก็บของ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.29220070LINE-LM-89ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 80 ซ.ม. ขนาดโดยรวม ก800xล470xส1330มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
2.45340090LINE-LM-12ตู้เสื้อผ้าบานเปิด 120 ซ.ม. รุ่น LM-12 ขนาด ก1200xล500xส1830มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
3.66490016LINE-LM-10ตู้เสื้อผ้าบานเปิด 120 ซ.ม. รุ่น LM-10 บานกลางกระจกคาด ขนาด ก1200xล500xส1830มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
4.60450076LINE-LM-11ตู้เสื้อผ้า 120 ซ.ม. รุ่น LM-11 หน้าบานกระจก ขนาด ก1200xล500xส1830มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊ค ลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
5.75562696LM-150ตู้เสื้อผ้าบานเปิด รุ่น LM-150 ขนาด ก1500xล500xส1850 เซ็นติเมตร มี2สี ไว้โอ๊คกับสีโอ๊คลายเส้น ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
6.40300050LM-18ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด ก800xล500xส1800 เซ็นติเมตร ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์