ไลน์-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ตู้รองเท้า ตู้ล็อกเกอร์ เตียงราคาพิเศษ โต๊ะแป้ง ตู้วางทีวี ชุดห้องนอน เตียงไม้-ที่เก็บของ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.29220070LINE-LM-89ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 80 ซ.ม. ขนาดโดยรวม ก800xล470xส1330มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
2.22170096LL66ตู้รองเท้า 60 ซ.ม. 2 บานเปิด มีช่องเก็บของ ขนาด ก600xล1050xส330มม.มี 3 สี (สัก,ไวท์โอ๊ค,โอ๊คลายเส้น) (ขั้นต่ำ15แพ็ค**ส่งฟรีทั่วประเทศเฉพาะชั่น1**) ตู้รองเท้า ไลน์
3.9168081LC124-D4ตู้ล็อกเกอร์ 4 ประตู ขนาด ก420xล300xส1200มม. มีทั้งแบบหน้าบานเมลามีนพร้อมกุญแจ และไม่มีหน้าบาน มี 3 สี (สัก,ไวท์โอ๊ค,เส้นโอ๊ค) ตู้ล็อกเกอร์ ไลน์
4.7354007LC93-D3ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู ขนาด ก420xล300xส900มม. มีทั้งแบบหน้าบานเมลามีนพร้อมกุญแจ และไม่มีหน้าบาน มี 3 สี (สัก,ไวท์โอ๊ค,เส้นโอ๊ค) ตู้ล็อกเกอร์ ไลน์
5.67500050LINE-BED-5-6เตียงไม้ ขนาด 5,6 ฟุต (ไม่รวมที่นอน) มี 3 สี (สัก,ไวท์โอ๊ค,โอ๊คลายเส้น) เตียงราคาพิเศษ ไลน์
6.28210036LINE-LK-60โต๊ะแป้งพร้อม เก้าอี้สตูล รุ่น LK-60 ขนาด ก600xล420xส1670มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) โต๊ะแป้ง ไลน์
7.36270046LINE-LV125ตู้วางทีวี 120 ซ.ม. รุ่น LV125 หน้าบานสไลด์ ขนาด ก1200xล400xส730มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้วางทีวี ไลน์
8.44330056LINE-LV155ตู้วางทีวี 150 ซ.ม. รุ่น LV155 หน้าบานสไลด์ ขนาด ก1500xล400xส730มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้วางทีวี ไลน์
9.22170096LINE-124TVตู้วางทีวี 120 ซ.ม. รุ่น 124TV หน้าบานเปิด ขนาด ก1170xล320xส770มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้วางทีวี ไลน์
10.45340090LINE-LM-12ตู้เสื้อผ้าบานเปิด 120 ซ.ม. รุ่น LM-12 ขนาด ก1200xล500xส1830มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
11.66490016LINE-LM-10ตู้เสื้อผ้าบานเปิด 120 ซ.ม. รุ่น LM-10 บานกลางกระจกคาด ขนาด ก1200xล500xส1830มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
12.60450076LINE-LM-11ตู้เสื้อผ้า 120 ซ.ม. รุ่น LM-11 หน้าบานกระจก ขนาด ก1200xล500xส1830มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊ค ลายเส้น) ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
13.161242076LK-06ชุดห้องนอน 6 ฟุต ประกอบด้วย 1. เตียง 6 ฟุต หัวกล่อง LK-1829 2. ตู้เสื้อผ้า 120 ซม. 3 บาท LK-10 3. โต๊ะแป้ง 60 ซม. KL-60 ชุดห้องนอน ไลน์
14.40300050LV-1250ชุดชั้นวางทีวี LV-1250 2 บานเปิด ไม้ MDF ปิดผิวลายไม้ สี ไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น ขนาด ก1200xล320xส700-1800มม. ตู้วางทีวี ไลน์
15.40300050LV-1250ชุดชั้นวางทีวี รุ่น LV-1250 2 บานเปิด ไม้ MDF เคลือบผิวลายไม้ สี ไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น ขนาด ก1200xล300xส1800 มม. ตู้วางทีวี ไลน์
16.75562696LM-150ตู้เสื้อผ้าบานเปิด รุ่น LM-150 ขนาด ก1500xล500xส1850 เซ็นติเมตร มี2สี ไว้โอ๊คกับสีโอ๊คลายเส้น ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์
17.70523872LK-1824เตียงไม้เตียงหัวสไลด์ รุ่น LK-1824 มี 6 ฟุต อย่างเดียว มี 2 สี ไว้โอ๊ค กับ โอ๊คเส้น ขนาด กx1900 ลx200 สx1080 เซ็นติเมตร เตียงไม้-ที่เก็บของ ไลน์
18.28210035LV-126TVตู้วางทีวี 120 ซ.ม. หน้าบานเปิด ขนาด ก1200xล330xส710มม. มี 3 สี (สีสัก,สีไวท์โอ๊ค,สีโอ๊คลายเส้น) ตู้วางทีวี ไลน์
19.40300050LM-18ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด ก800xล500xส1800 เซ็นติเมตร ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ไลน์