ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.83616016SGH-1634-1835ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1634 ขนาด ก880xล405xส1739 มม.และ SGH-1835 ขนาด ก900xล450xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
2.49366040SG-1634-1835ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1634 ขนาด ก880xล405xส877 มม. และ SG-1835 ขนาด ก900xล450xส922 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
3.41304004SGT-1634-1835ชุดตัวต่อ ชั้นเก็บพัสดุ SGT-1634 ขนาด ก880xล405xส860 มม. และSGT-1835 ขนาด ก900xล450xส908 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
4.13102076S-2136N-2133N-21Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2136N ขนาด ก914xล457xส1830 มม. และ S-2133N ขนาด ก914xล457xส949 มม. และแผ่นชั้น S-21N ขนาด ก914xล457xส32 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
5.16120020S-2436N-2434N-24Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2436N ขนาด ก914xล610xส1850 มม. และ S-2434N ขนาด ก914xล610xส1249 มม. และแผ่นชั้น S-24N ขนาด ก914xล610xส32 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
6.181398087IES-01-011ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์ IES-01 ขนาด ก1200xล603xส1829 มม. และ IES-011 ขนาด ก1800xล603xส1829 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
7.12906023IES-02-IES-021ชั้นอเนกประสงค์ IES-02 ขนาด ก1200xล603xส1240 มม.และ IES-021 ขนาด ก1800xล603xส1240 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
8.584316026IES-60240-90240-Nชั้นอเนกประสงค์ IES-60240-N ขนาด ก2446xล610xส2400 มม และ IES-90240-N ขนาด ก2446xล910xส2400 มม ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
9.18140090SK-1216-1616-1624ชั้นเอนกประสงค์ SK-1216 ขนาด ก305xล405xส680 มม. และ SK-1616 ขนาด ก405xล405xส680 มม. และ SK-1624 ขนาด ก405xล610xส680 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
10.18140090SN-3040-4040-4060ชั้นเอนกประสงค์ SN-3040 ขนาด ก406xล306xส632 มม. และ SN-4040 ขนาด ก406xล406xส632 มม. และ SN-4060 ขนาด ก609xล406xส632 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
11.18136036S-851ชั้นเอนกประสงค์ S-851 ขนาด ก275xล616xส590 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
12.241844089IEB-1636ชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด ก1000xล900xส1250 มม ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY