ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.58430004O-975ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
2.51384084D-930ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส300 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
3.78579422D-975ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
4.96712012D-9115ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
5.13981625D-9155ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
6.141064437D-9195ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
7.73543030S-975ตู้บานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
8.94700050S-9115ตู้บานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
9.12958093OD-9155ตู้บานเปิด2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
10.151138436OD-9195ตู้บานเปิด2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
11.12894407OS-9155ตู้บานเลื่อน2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
12.98730054DO-9115ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
13.12896009DO-9155ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
14.131020077DO-9195ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
15.131030691DD-9155ตู้บนบานเปิด2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
16.161258098DD-9195ตู้บนบานเปิด2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
17.131020077DS-9155ตู้บนบานเลื่อน2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
18.98730054SO-9115ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
19.11884093SO-9155ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
20.131033094SO-9195ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
21.141069243SD-9155ตู้บานเปิด2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
22.161227056SD-9195ตู้บานเปิด2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
23.131026085SS-9155ตู้บานเลื่อน2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
24.11866069LCD-9110ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
25.1279080LCD-9185ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
26.76569082LCG-975ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
27.96718092LCG-9110ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
28.73547084LCG-975-1275-1575ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-975 ขนาด ก900Xล450Xส750 มม. รุ่นLCG-1275 ขนาด ก1200xล450xส750 มม. และ รุ่น LCG-1575 ขนาด ก1500xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
29.11868071LCG-12110-15110ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. และ รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
30.48360060LCS-940ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
31.58432032LCS-1240ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน สีครีม ขนาด ก1200xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
32.66494068LCS-1540ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1500xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
33.71530460LCS-975ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
34.85636086LCS-1275ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1200xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
35.99738062LCS-1575ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1500xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
36.9168084LCS-9110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
37.11844039LCS-12110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
38.131020077LCS-15110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
39.10786061LCF-975ตู้เอกสาร2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
40.141088068LCF-9110ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
41.10753016LCF-975-2ตู้เอกสาร2ลิ้นชักพร้อมบานเปิด ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
42.131031091LCF-9110-3ตู้เอกสาร3ลิ้นชักพร้อมบานเปิด ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
43.71527014OCD-930-940ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-930 ขนาด ก900xล450xส300 มม. และ OCD-940 ขนาด ก900xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
44.11846042OCD-970ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-970 ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
45.151116006OCD-9100ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-9100 ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
46.161214038OCD-9110ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
47.161236068OCD-9120ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
48.211561007OCD-9180ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1800 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
49.141046212OCG-970ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
50.151176087OCG-9100ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
51.151183097OCG-9110ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
52.161225254OCG-9120ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
53.10754017OCS-970ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
54.12958093OCS-9100ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
55.131006058OCS-9110ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
56.131032093OCS-9120ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
57.282082010OCF-970-Dตู้เก็บแฟ้ม 2 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
58.402964001OCF-9110-Dตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
59.221658038OCF-970-Fตู้เก็บแฟ้ม 2 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
60.312354077OCF-9110-Fตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
61.31236086OCA-925-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส165-250 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
62.81603040DD-992C-993C-994Cตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
63.81602836DD-992P-993P-994Pตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
64.81604054DD-992S-993S-994Sตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
65.71530054DA-102-103-104ตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีตัวล็อกกันลิ้กชักหลุด ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
66.1075012D-742-743-744ตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีตัวล็อกกันลิ้กชักหลุด ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
67.231750062D-814ตู้เอกสาร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส1320 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
68.211608070D-4032ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล814xส510 มม. และ ขนาด ก1118xล1220xส510 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
69.39296096FA-410-412ตู้เก็บเอกสาร ตั้งโต๊ะ แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส522 มม. และ แบบ12ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส610 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
70.161248084S85D-6-8ตู้เก็บบัตรเรียงอักษร แบบ6ลิ้นชัก ขนาด ก267xล610xส240 มม. และ แบบ8ลิ้นชัก ขนาด ก267xล610xส302 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
71.58432032DR-110-115ตู้เก็บเอกสาร แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก278xล459xส653 มม. และ แบบ15ลิ้นชัก ขนาด ก278xล459xส922 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
72.80599086DR-210-215ตู้เก็บเอกสาร แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก375xล459xส882 มม. และ แบบ15ลิ้นชัก ขนาด ก375xล459xส1262 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
73.11842036D-204-205ตู้เก็บบัตร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส807 มม. และ แบบ5ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
74.171264006D-206-207ตู้เก็บบัตร แบบ6ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. และ แบบ7ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
75.181400090D-209-211ตู้เก็บบัตร แบบ9ลิ้นชัก ขนาด ก364xล616xส1286 มม. และ แบบ11ลิ้นชัก ขนาด ก364xล616xส1545 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
76.10761427SH-994S-Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1067 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
77.151149251SH-996Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1829 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
78.161204025SH-998Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1980 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
79.10774044SH-997ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก762xล380xส1676มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
80.98727014SH-754ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1219 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
81.1279800SH-756ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
82.181405096SH-816ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก914xล457xส1829 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
83.12920042SH-104ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
84.282100035SH-014-TDตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1014 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
85.413080058SH-016-TDตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
86.5012004DO-213-316ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน มีรุ่น DO-213,DO-214,DO-215,DO-216,DO-313,DO-314,DO-315,DO-316 ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
87.5012005DG-223-326ตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-223,DG-224,DG-225,DG-226,DG-323,DG-324,DG-325,DG-326 ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
88.65488088SDT-100ตู้ข้าง:3ลิ้นชัก ขนาด ก395xล555x665ส มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
89.77574048DS2-7540-9040ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS2-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS2-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
90.81600000DS3-7540-9040ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS3-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS3-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
91.99734008DP2-6040ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก410xล600xส630 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
92.151140039DY33AJตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
93.161234065DY32AJตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
94.131028087DB32AJ-DB33AJตู้ข่างเก็บเอกสาร DB32AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม.และ DB33AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
95.151126020DY34ZH-Iตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
96.161220047DY33ZH-Iตู้ข้างเก็บเอกสาร DY33ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY33ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
97.48356006HF-222ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ก366xล555xส578 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
98.12940069DH33Z-H-I-J(DB33Z-H-I-Jตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
99.12932058DH34Z-H-I-J(DB34ZH-I-J)ตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
100.151177289SH-916ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก914xล457xส1829 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
101.92685046LCD-975ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
102.292182045D-5048ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล1220xส510 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
103.1813388007IME-100ขนาด 4800x915x2006มม. ชุดราเลื่อนอเนกประสงค์แบบประหยัดพื้นที่ปรับระดับสูง-ต่ำได้ตามความต้องการ พร้อมระบบล็อค ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
104.131005056D-914ตู้เอกสาร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส1320 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
105.715281830N-992-BEรางเลื่อนแนวตั้ง 2 ชั้น สามารถเลือกตำแหน่งและขนาดตามต้องการ ขนาด 1830x835x110 ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
106.81742436DG-324(2ตัวสุดท้าย)สีเทาสลับตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-324 (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
107.141075251LCG-9185ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง รุ่นLCG-9185 ขนาด ก1200xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
108.141065037LCS-9185ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง รุ่นLCS-9185 ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
109.27200000FA-405-407ตู้เก็บเอกสาร ตั้งโต๊ะ แบบ5ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส269 มม. และ แบบ7ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส338 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้