ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.85636086O-9115ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
2.10750012O-9155ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
3.12904020O-9195ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
4.52390064LCH-975ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้วางของอเนกประสงค์เหมาะสำหรับเก็บหนังสือแฟ้มเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
5.72538062LCH-9110ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
6.60445008OCH-970ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
7.90668018OCH-9120ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
8.84623010OCH-9100ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
9.89664064OCH-9110ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
10.10802082SDT-200ตู้ข้าง3ลิ้นชัก ขนาด400x630x650 มม. (เหมาะสำหรับใช้กับโต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น CF-90180) ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
11.68510084VDO-171ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส594 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
12.88654028VDO-172ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส690 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
13.191480098VDO-231ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก802xล576xส984 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
14.292210083VDO-248ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1214xล576xส984 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
15.11888098LMC-608ตู้โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก800xล600xส1900 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
16.51384084LMH-60ตู้แขวนผนัง ขนาด ก600xล400xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
17.201552095LMW-105ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1050xล490xส800 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
18.463420017LMS-105ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1050xล490xส800 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
19.34256056SB-3030ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส762 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
20.45334008SB-3042ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1067 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
21.52390064SB-3048ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1219 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
22.30228078SB-3030Tตู้ต่อวางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส762 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
23.65482006SB-3060ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1524 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
24.75560060SB-3072ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1829 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
25.82614088SB-3078ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1981 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
26.27200000KB-10-20Vตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก250xล50xส300 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
27.44332082KB-830ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก405xล80xส375 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
28.65486060KB-860ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก405xล80xส375 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
29.96712012KB-8100ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก530xล110xส550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
30.151118009KB-8200ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก530xล110xส550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
31.151138036IEL-9110-9185ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-9110 ขนาด ก900xล450xส1100 มม. และ IEL-9185 ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
32.161196014IEL-11ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-11 ขนาด ก800xล600xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
33.141056025SWC-40-32-24-16-08ตู้เอนกประสงค์ SWC-40 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-32 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-24 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-16 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-08 ขนาด ก580xล590xส880 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
34.88200LMC-608**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก800xล600xส1900 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
35.00228071SB-3030T**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้ต่อวางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส762 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
36.66200O-9115**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
37.76200O-9155**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
38.90200O-9195**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
39.46200LCH-975**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
40.56200LCH-9110**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
41.49200OCH-970**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
42.70668000OCH-9120**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
43.66200OCH-9100**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
44.70200OCH-9110**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
45.40200SB-3042**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1067 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
46.46200SB-3048**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1219 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
47.54200SB-3060**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1524 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
48.60200SB-3072**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1829 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
49.64200SB-3078**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1981 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
50.56200VDO-171**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส594 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
51.68200VDO-172**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส690 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
52.11200IEL-9110-9185**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-9110 ขนาด ก900xล450xส1100 มม. และ IEL-9185 ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
53.11240IEL-11**ขั้นต่ำ2ตัว**ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-11 ขนาด ก800xล600xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY