ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.75556006CEM-100เก้าอี้ รุ่นCEM-100 ขนาด ก560xล600xส840(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
2.74550024CM-910เก้าอี้ รุ่นCM-910 ขนาด ก610xล590xส835(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
3.12932058CR-111เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-111 ขนาด ก630xล685xส755(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
4.141108095CR-222เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-222 ขนาด ก630xล790xส850(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
5.86642066CM-60-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-60-B ขนาด ก620xล620xส920(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
6.56416016CM-61-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-61-B ขนาด ก520xล620xส920(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
7.82610034CM-60-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-60-C ขนาด ก620xล610xส830(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
8.52386010CM-61-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-61-C ขนาด ก520xล610xส830(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
9.86642066CM-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1200 ขนาด ก615xล560xส845(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
10.75560060CM-1100เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1100 ขนาด ก515xล560xส845(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
11.86638012CM-1190เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1190 ขนาด ก580xล570xส840(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
12.63474098CM-1180เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1180 ขนาด ก535xล555xส800(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
13.58430004CM-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1280 ขนาด ก460xล555xส740(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
14.62462036CM-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1290 ขนาด ก470xล555xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
15.49364014CM-006เก้าอี้ รุ่นCM-006 ขนาด ก550xล590xส790(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
16.90674098CM-355เก้าอี้ รุ่นCM-355 ขนาด ก570xล545xส780(500) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
17.211560006CLP-903เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLP-903 ขนาด ก1630xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
18.241842487CLP-904เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง รุ่นCLP-904 ขนาด ก2210xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
19.46346679CLF-812เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLF-812 ขนาด ก1035xล520xส790(440) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
20.71532082CLF-813-814เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLF-813 ขนาด ก1600xล520xส790(440) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
21.71526000KLF-812-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นKLF-812-A ขนาด ก1440xล520xส755(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
22.90674098KLF-813-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นKLF-813-A ขนาด ก2005xล520xส755(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
23.88653826CLP-822เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-822 ขนาด ก1350xล530xส735(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
24.11815400CLP-823เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLP-823 ขนาด (ผลิตเฉาะสี น้ำตาล )ก2025xล530xส735(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
25.171266009CLP-903-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-903-A ขนาด ก1512xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
26.171266009CLP-903-Bเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-903-B ขนาด ก1440xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
27.141100085XL-102เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-102 ขนาด ก1080xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
28.211564011XL-103เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-103 ขนาด ก1660xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
29.161236068XL-102-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-102-A ขนาด ก1470xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
30.221670054XL-103-Cเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-103-C ขนาด ก2055xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
31.161216041XL-202เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-202 ขนาด ก1215xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
32.221690081XL-203เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-203 ขนาด ก1795xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
33.11818004MTN-303เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-303 ขนาด ก1675xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
34.12894006MTN-303-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-303-A ขนาด ก2070xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
35.91678052MTN-202เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นMTN-202 ขนาด ก1220xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
36.12916036MTN-203เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-203 ขนาด ก1810xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
37.131036098LBH-620เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBH-620 ขนาด ก1180xล620xส1020(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
38.11826015LBH-621เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBH-621 ขนาด ก1100xล620xส1020(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
39.13982025LBM-620เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-620 ขนาด ก1170xล600xส910(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
40.10776047LBM-621เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-621 ขนาด ก1110xล600xส910(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
41.151116006LBM-631-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBM-631-A ขนาด ก2100xล600xส910(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
42.12928052LBL-620เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBL-620 ขนาด ก1180xล580xส800(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
43.96718092LBL-621เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBL-621 ขนาด ก1110xล580xส800(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
44.141056025LBL-631-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-631-A ขนาด ก2110xล580xส800(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
45.171294046LBH-1130เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBH-1130 ขนาด ก1765xล660xส1005(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
46.161202022LBH-1131เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBH-1131 ขนาด ก1700xล660xส1005(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
47.12904020LBH-1121-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBH-1121-A ขนาด ก1470xล660xส1005(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
48.12898012LBM-1120เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1120 ขนาด ก1085xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
49.10806088LBM-1121เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1121 ขนาด ก990xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
50.161242076LBL-1130เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1130 ขนาด ก1760xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
51.11868071LBM-1121-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1121-A ขนาด ก1470xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
52.151148049LBL-1131เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1131 ขนาด ก1685xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
53.151170079LBL-1131-Cเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1131-C ขนาด ก2020xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
54.251854002LB-1230เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLB-1230 ขนาด ก1795xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
55.211620087LB-1231เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLB-1231 ขนาด ก1695xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
56.191438041LB-1220เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLB-1220 ขนาด ก1210xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
57.161200020LB-1221เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLB-1221 ขนาด ก1110xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
58.161256095CRP-352เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCRP-352 ขนาด ก1250xล550xส740(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
59.292196064CRP-453เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCRP-453 ขนาด ก1940xล610xส880(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
60.58434058FCL-103-104-105เก้าอี้แถว 3,4,5 ที่นั่ง รุ่นFCL-103-104-105 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
61.69514040CM-0815เก้าอี้รับแขก CM-0815 ขนาด 540x535x850มม. เบาะมี2แบบให้เลือก หุ้มผ้า,หุ้มหนังโครงขาชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
62.78580030CM-0818เก้าอี้รับแขก ขนาด 570x545x910มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า เก้าอี้รับแขก ลัคกี้ เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
63.211627096LBM-1140เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง รุ่นLBM-1140 ขนาด ก2300xล660xส930(440SH) มม.หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้รับแขก LUCKY