ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.302274069TA-35-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-35-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
2.352602012TA-45-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-45-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
3.231743854TA-35-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-35-ZE-CE มี5สี สีน้ำเงินเข้ม,เขียวเข้ม,แดงเข้ม,น้ำตาล,เทา เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
4.282146097TA-45-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-45-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
5.282124067TA-33-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-33-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
6.332458018TA-43-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
7.231774094TA-33-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-33-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
8.272024032TA-43-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
9.292198067CH-63-EXเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-63-EX ขนาด ก620xล640xส885-943(415-473) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
10.342546037CH-65-EXเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-65-EX ขนาด ก620xล675xส1015-1073(415-473) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
11.10792069C-833-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นC-833-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
12.12928052C-835-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นC-835-ZE-CE ขนาด ก450xล520xส880-970(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
13.13998047C-843ZE-(CE)เก้าอี้ทำงาน รุ่นC 843ZE (CE) ขนาด ก525xล520xส790-880(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
14.161192009C-845-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นC-845-ZE-CE ขนาด ก525xล520xส880-970(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
15.11888098CMX-100-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-100-G ขนาด ก680xล600xส860(420) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
16.10810093CEX-100-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-100-G ขนาด ก580xล670xส820(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
17.94702076CH-910-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-A ขนาด ก610xล650xส950(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
18.78578002CH-910-Dเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-D ขนาด ก530xล550xส800(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
19.191434035FTS-600-G-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-600-G-S หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
20.161240074FTS-601-G-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-601-G-S ขนาด ก505xล600xส1038(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
21.171296049FTS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-500-G ขนาด ก650xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
22.151123016FTS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-501-G ขนาด ก505xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
23.201486006GOS-500เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500 ขนาด ก640xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
24.251882040GOS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500-G ขนาด ก640xล575xส880(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
25.161244079GOS-501เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501 ขนาด ก480xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
26.191454062GOS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501-G ขนาด ก480xล575xส880(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
27.60446020EC-180เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180 ขนาด ก550xล520xส800(430)มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
28.76570094EC-180-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180-G ขนาด ก550xล515xส790(400)มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
29.58436086EC-181เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181 ขนาด ก460xล520xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
30.75562086EC-181-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181-G ขนาด ก450xล515xส790(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
31.49370094MGNเก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
32.51384084MGN-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN-A ขนาด ก650xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
33.98728028CH-60-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
34.87646022CH-60-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
35.88654028CH-60-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
36.70520020CH-61-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
37.65486060CH-61-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
38.60446020CH-61-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
39.76564014CH-18-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
40.74554078CH-18-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
41.72534008CH-18-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
42.161204025CH-1400-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-G ขนาด ก600xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
43.171282030CH-1400-AGเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-AG ขนาด ก600xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
44.13998047CH-1300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-G ขนาด ก510xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
45.141098082CH-1300-AGเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-AG ขนาด ก510xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
46.13970009CH-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200 ขนาด ก600xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
47.141100085CH-1200-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200-A ขนาด ก600xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
48.10778050CH-1100เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100 ขนาด ก510xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
49.11854052CH-1100-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100-A ขนาด ก510xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
50.93692042CH-203เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-203 ขนาด ก580xล500xส860(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
51.95710084CH-202เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-202 ขนาด ก580xล485xส800(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
52.90674098CH-201เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-201 ขนาด ก580xล475xส750(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
53.77572022CH-200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-200 ขนาด ก440xล475xส750(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
54.56416016CHU-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-200-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
55.60450074CHU-300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-300-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
56.46344044CHU-201-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-201-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
57.55410034CHU-301-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-301-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
58.52388038CH-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1280 ขนาด ก460xล535xส760(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
59.79586010CH-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1290 ขนาด ก560xล535xส760(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
60.10814098CR-455เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-455 ขนาด ก650xล630xส755(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
61.97722046CR-355เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-355 ขนาด ก550xล544xส730(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
62.58436086CR-044เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-044 ขนาด ก440xล500xส690(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
63.12910028CH-006-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-A ขนาด ก575xล665xส914(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
64.11836028CH-006-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-B ขนาด ก575xล665xส870(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
65.95708058CH-006-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-C ขนาด ก575xล550xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
66.77576076CH-006-Dเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-D ขนาด ก530xล550xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
67.89660010CH-506(ขาชุบโครเมี่ยม)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-506 ขนาด ก580xล584xส810(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ขาชุบโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
68.76570094CH-505(ขาพ่นสี)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-505 ขนาด ก580xล584xส810(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ขาพ่นสี เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
69.61458082CH-400เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400 ขนาด ก590xล530xส845(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
70.1170080CH-400Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400A ขนาด ก470xล530xส845(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
71.73548098CH-411เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-411 ขนาด ก610xล450xส790(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
72.54406080CH-412เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-412 ขนาด ก590xล440xส762(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
73.41304004CH-413-414เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-413-414 ขนาด ก400xล440xส770(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
74.42314038CH-403เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-403 ขนาด ก400xล440xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
75.84624024CH-303เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-303 ขนาด ก550xล514xส902(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
76.82614088CH-302เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-302 ขนาด ก550xล508xส760(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
77.80596046CH-301เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-301 ขนาด ก550xล447xส730(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
78.57424024CH-300เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-300 ขนาด ก455xล447xส730(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
79.62462036CH-061เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-061 ขนาด ก620xล528xส810(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
80.51380030CH-063เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-063 ขนาด ก419xล528xส810(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
81.76566040CH-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007 ขนาด ก455xล570xส760(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
82.84626050CH-007Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007A ขนาด ก580xล570xส760(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
83.87646022CH-60-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
84.87646022CH-60-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
85.98728028CH-60-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
86.76568068CH-910-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-C ขนาด ก610xล590xส800(440) มม. (โยกไม่ได้) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
87.91679877CH-910Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910B ขนาด ก610xล645xส880(440) มม. (โยกได้) หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน ลัคกี้