ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน ตู้เอนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.11888098CMX-100-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-100-G ขนาด ก715xล660xส930(460) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
2.10810093CEX-100-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-100-G ขนาด ก605xล640xส860(465) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
3.94702076CH-910-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-A ขนาด ก610xล650xส950(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
4.191434035FTS-600-G-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-600-G-S หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
5.171296049FTS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-500-G ขนาด ก650xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
6.151123016FTS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-501-G ขนาด ก505xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
7.201486006GOS-500เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500 ขนาด ก640xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
8.251882040GOS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500-G ขนาด ก640xล575xส880(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
9.161244079GOS-501เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501 ขนาด ก480xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
10.191454062GOS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501-G ขนาด ก475xล577xส890(458)มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
11.88654028CH-60-C-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-C-GN13 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
12.65486060CH-61-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
13.60446020CH-61-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
14.76564014CH-18-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-A-G หุ้มแบบ (หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
15.74554078CH-18-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-B-G หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้า) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
16.72534008CH-18-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-C-G หุ้มแบบ(หนัง,ผ้า) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
17.161204025CH-1400-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-G ขนาด ก595xล575xส805(467) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
18.171282030CH-1400-AGเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-AG ขนาด ก600xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
19.13970009CH-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200 ขนาด ก590xล570xส895(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
20.141100085CH-1200-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200-A ขนาด ก590xล630xส1010(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
21.56416016CHU-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-200-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
22.46344044CHU-201-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-201-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
23.52388038CH-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1280 ขนาด ก460xล590xส780(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
24.79586010CH-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1290 ขนาด ก540xล600xส770(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
25.10814098CR-455เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-455 ขนาด ก650xล630xส755(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
26.97722046CR-355เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-355 ขนาด ก550xล545xส730(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
27.58436086CR-044เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-044 ขนาด ก440xล500xส690(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
28.12910028CH-006-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-A ขนาด ก575xล665xส914(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
29.11836028CH-006-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-B ขนาด ก575xล665xส900(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
30.95708058CH-006-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-C ขนาด ก530xล565xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
31.77576076CH-006-Dเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-D ขนาด ก530xล565xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
32.89660010CH-506(ขาชุบโครเมี่ยม)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-506 ขนาด ก580xล545xส810(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ขาชุบโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
33.76570094CH-505(ขาพ่นสี)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-505 ขนาด ก580xล545xส810(470) มม. (ขาพ่นสี) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
34.61458082CH-400เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400 ขนาด ก590xล530xส845(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
35.51380030CH-400Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400A ขนาด ก470xล530xส830(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
36.73548098CH-411เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-411 ขนาด ก610xล450xส790(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
37.41304004CH-413เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-413 ขนาด ก400xล440xส770(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
38.42314038CH-403เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-403 ขนาด ก400xล440xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
39.80596046CH-301เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-301 ขนาด ก536xล455xส870(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
40.57424024CH-300เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-300 ขนาด ก455xล455xส740(395) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
41.51380030CH-063เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-063 ขนาด ก419xล528xส830(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
42.76566040CH-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007 ขนาด ก455xล570xส785(445) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
43.84626050CH-007Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007A ขนาด ก580xล570xส700(435) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
44.87646022CH-60-B-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
45.98728028CH-60-A-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-A-GN13 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
46.76568068CH-910-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-C ขนาด ก610xล590xส800(440) มม. (โยกไม่ได้) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
47.91679878CH-910Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910B ขนาด ก610xล645xส880(440) มม. (โยกได้) หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน ลัคกี้
48.91679674CH-006Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-C ขนาด ก575xล530xส800(420) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน ลัคกี้