ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.11816001CR-255เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-255 ขนาด ก570xล619xส840(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
2.66496096CR-044-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-044-S ขนาด ก420xล500xส650(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
3.94703090CR-355-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-355-S ขนาด ก560xล550xส705(425) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
4.75558032CH-304เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-304 ขนาด ก560xล460xส820(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
5.57424024CH-064เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-064 ขนาด ก415xล520xส980(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
6.94700050CH-204เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-204 ขนาด ก550xล520xส960(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
7.77572022CM-008เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-008 ขนาด ก585xล570xส805(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
8.61458082CM-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-007 ขนาด ก590xล580xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
9.36272072CM-011เก้าอี้สำหรับเด็ก รุ่นCM-011 ขนาด ก420xล550xส910(585) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
10.39290014M5Nเก้าอี้ รุ่นM5N ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
11.49368068M5N-Aเก้าอี้ รุ่นM5N-A ขนาด ก660xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
12.18125020CM-081เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-081 ขนาด ก475xล520xส770(430) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
13.23174048CM-083เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-083 ขนาด ก640xล530xส800(440) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
14.29220070CM-082เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-082 ขนาด ก612xล540xส755(440) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
15.3246080CM-033เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-033 ขนาด ก335xล440xส460 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
16.17132082CM-034เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-034 ขนาด ก335xล440xส612 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
17.46344044CM-0816-Aเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816A ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติกโครงขาชุปโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
18.42314040CM-0816-Bเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816B ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊ก โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้ โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
19.63468018CM-0816-LAเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816LA ขนาด 630x745x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊กซุบโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
20.55410036CM-0816-LBเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816LB ขนาด 630x760x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊กซุบโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
21.10798077CM-0819-Lเก้าอี้รับแขก ขนาด 580x740x820มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
22.10771040CM-0819เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 640x560x820มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
23.62464064CM-0817เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 480x515x850มม. โครงขาเหล็กซุบโครเมี่ยม เบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้