ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.95704004CLO-812เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-812 ขนาด ก1170xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
2.131012066CLO-813เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-813 ขนาด ก1790xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
3.95704004KLO-912เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-912 ขนาด ก1190xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
4.131012066KLO-913เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-913 ขนาด ก1800xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
5.141080058MTN-303-Lเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นMTN-303-L ขนาด ก1805xล680xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
6.231704000CRP-352-Lเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-352-L ขนาด ก1320xล690xส760(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
7.332488058CRP-353-Lเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-353-L ขนาด ก2020xล565xส720(465) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
8.64476026CML-129เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-129 ขนาด ก600xล690xส900(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
9.83618042CML-139เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-139 ขนาด ก605xล680xส830(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
10.58430004M5N-Lเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นM5N-L ขนาด ก645xล690xส815(490) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
11.90674098XL-110เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นXL-110 ขนาด ก560xล705xส780(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
12.39290014CMO-081เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-081 ขนาด ก595xล660xส820(490) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
13.46342016CMO-004เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-004 ขนาด ก510xล710xส910(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
14.42318092CDO-600-Nเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDO-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
15.38284034CDL-600-Nเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDL-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
16.12959094MTN-302-L-N13เก้าอี้แลคเซอร์ สองที่นั่งและ3ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้ เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
17.97720020MTN-302-N13เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งเบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
18.10800080MTN-302-A-N13เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งพร้อมท๊อปไม้สำหลับวางของ เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้