ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.211604065NTC-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น NTC-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NTC-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NTC-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
2.131000050NTC-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NTC-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NTC-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NTC-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
3.211600060NT-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก8ลิ้นชัก รุ่น NT-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NT-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NT-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
4.131012066NT-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NT-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NT-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NT-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
5.211604065NTN-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น NTN-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NTN-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NTN-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
6.131000050NTN-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NTN-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NTN-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NTN-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
7.211556000TC-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น TC-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น TC-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น TC-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
8.12938066TC-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น TC-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น TC-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น TC-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
9.1411000085EXT1-90180โต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น EXT1-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
10.1712920044EXT2-90180โต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น EXT2-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY โต๊ะเหล็ก LUCKY
11.87650074NT-1626โต๊ะเสริมข้าง3ลิ้นชัก ขนาด ก665xล412xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
12.83622096NTN-1626โต๊ะเสริมข้าง3ลิ้นชัก ขนาด ก665xล412xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
13.52390064TP-123โต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่ ขนาด ก915xล515xส685 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
14.372760027CT-70150-70180โต๊ะเคาน์เตอร์พร้อมตู้บานเลื่อน รุ่น CT-70150 ขนาด ก1490xล690xส985 มม. และ รุ่น CT-70180 ขนาด ก1795xล690xส985 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
15.241818057CTO-45140มุมต่อโต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาก ก690xล455xส985 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
16.332512091TCR-80150โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น TCR-80150,TCR-80180,TCL-80150,TCL-80180 โต๊ะเหล็ก LUCKY
17.503710008INF-F5L-Rโต๊ะประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ ขนาด ก1900xล900xส1000 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
18.12953086CF-75120-75150-75180โต๊ะประชุมตรง รุ่น CF-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ รุ่น CF-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ รุ่น CF-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
19.151164071CFM1-75120-75150โต๊ะประชุมตรง รุ่น CFM1-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ รุ่น CFM1-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
20.181400090CFM2-75150-75180โต๊ะประชุมตรง รุ่น CFM2-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ รุ่น CFM2-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
21.241780003CFO-75160โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
22.261934010CFO-M1-75160โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
23.251880038CFN-63148ตัวต่อโต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1453xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
24.191452060CFN-9090โต๊ะประชุม ขนาด ก900xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
25.302250037CFN-90180โต๊ะประชุม ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
26.10749011CF-60120-60150-60180โต๊ะประชุมแบบตรง รุ่น CF-60120 ขนาด ก1200xล610xส750 มม. และ รุ่น CF-60150 ขนาด ก1500xล610xส750 มม. และ รุ่น CF-60180 ขนาด ก1800xล610xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
27.10760026T-60120-60150-60180โต๊ะประชุมแบบตรง รุ่น T-60120 ขนาด ก1200xล605xส735 มม. และ รุ่น T-60150 ขนาด ก1500xล605xส735 มม. และ รุ่น T-60180 ขนาด ก1800xล605xส735 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
28.10749011CFO-60180โต๊ะประชุมแบบโค้ง รุ่น CFO-60180 ขนาด ก900xล610xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
29.402996044CFO-60180-60240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว รุ่น CFO-60180 ขนาด ก1800xล1800xส750 มม. และ รุ่น CFO-60240 ขนาด ก2400xล2400xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
30.12940069TO-60180-60240โต๊ะประชุมแบบโค้ง รุ่น TO-60180 ขนาด ก900xล605xส735 มม. และ รุ่น TO-60240 ขนาด ก1200xล605xส735 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
31.503760076TO-60180-60240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว รุ่น TO-60180 ขนาด ก1800xล1800xส735 มม. และ รุ่น TO-60240 ขนาด ก2400xล2400xส735 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
32.211560006CFO-90240โต๊ะประชุมแบบโค้ง ขนาด ก1200xล900xส750มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
33.846240024CFO-90240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว ขนาด ก2400xล2400xส750มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
34.241815050CF-90180โต๊ะประชุมระดับผู้บริหาร ขนาด1800x900x750 มม. โต๊ะทำงานผู้บริหารเหล็ก หน้าไม้โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ชนิดโล่ง เหมาะสำหรับนำตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ 3 ลิ้นชัก (รุ่น SDT-200) มาไว้ทั้งสองฝั่ง โต๊ะเหล็ก LUCKY
35.463417013CF-90180-SDT-200-SETโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมตู้ใต้โต๊ะ3ลิ้นชัก2ใบ 1800-900-750-400-630-650โต๊ะเหล็ก LUCKY
36.131007059TN-75120-75150-75180โต๊ะประชุม TN-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ TN-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ TN-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
37.13986031TNS-4565โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก650xล750xส1350 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
38.141091072TNS-45100โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก1000xล750xส1350 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
39.13990036TNS-6585โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก850xล645xส1150 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
40.96715052TEC-70100-70120โต๊ะคอมพิวเตอร์ TEC-70100 ขนาด ก1000xล700xส686 มม. และ TEC-70120 ขนาด ก1200xล700xส686 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
41.97722046TEN-7070โต๊ะวางprinter ขนาด ก700xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
42.12904020TEN-70100-70120โตีะคอมพิวเตอร์ TEN-70100 ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ TEN-70120 ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
43.75558032TFN-45180-60180โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFN-45180 ขนาด ก1800Xล450Xส720 มม. และ TFN-60180 ขนาด ก1800Xล600Xส720 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
44.211586041TFR-1600-1800โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFR-1600 ขนาด ก1600 diameterxส750 มม.และ TFR-1800 ขนาด ก1800 diameterxส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
45.10744004TFS-45180-60180โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFS-45180 ขนาด ก1800xล450xส720 มม.และ TFS-60180 ขนาด ก1800xล600xส720 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
46.99740090CFF-60120-150-180โต๊ะพับอเนกประสงค์ CFF-60120 ขนาด ก1200xล600xส760 มม.และ CFF-60150 ขนาด ก1500xล600xส760 มม.และ CFF-60180 ขนาด ก1800xล600xส760 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
47.131002052M1RD-8-12-14-16-18โต๊ะทำงาน M1RD โต๊ะเหล็ก LUCKY
48.161239673M1WDR-12-14-16-18โต๊ะทํางาน M1WDR โต๊ะเหล็ก LUCKY
49.191442046M1DWD-16-18โต๊ะทํางาน M1DWD-16 ขนาด ก1600xล1000/800/1000xส725 มม.และ M1DWD-18 ขนาด ก1600xล1000/800/1000xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
50.191460071M1WR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน M1WR โต๊ะเหล็ก LUCKY
51.261938016M1WR-1616-1816-L-Rโต๊ะทํางาน M1WR-1616 ขนาด ก1600x1600/800/600ลx725ส มม.และ M1WR-1816 ขนาด ก1800x1600/800/600ลx725ส มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
52.241826065M1DWR-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน M1DWR-16 ขนาด ก1600xล1400/800xส725 มม.และ M1DWR-18 ขนาด ก1800xล1400/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
53.241788013M1135WR-14-16-L-Rโต๊ะทํางาน M1135WR-14 ขนาด ก1400/800xล800/800xส725 มม.และ M1135WR-16 ขนาด ก1600/800xล800/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
54.231704400M1KS-18โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล1030xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
55.181392079B4IWR-L-Rโต๊ะทํางาน ขนาด ก1000xล600/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
56.171292044B4IRED-8-12-14-16-18โต๊ะทํางาน B4IRED โต๊ะเหล็ก LUCKY
57.211606068B4IWDR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IWDR โต๊ะเหล็ก LUCKY
58.372774044B4IWR-1616-1816L-Rโต๊ะทํางาน B4IWR-1616 ขนาด ก1600xล1600/800/600xส725 มม.และ B4IWR-1816 ขนาด ก1800xล1600/800/600xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
59.282148099B4IDWR-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IDWR-16 ขนาด ก1600xล1400/800xส725 มม. และ B4IDWR-18 ขนาด ก1800xล1400/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
60.332468031B4I135WR-14-16-L-Rโต๊ะทํางาน B4I135WR-14 ขนาด ก1400/800xล800/800xส725 มม. และ B4I135WR ขนาด ก1600/800xล800/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
61.312298002B4I120W-8-6โต๊ะทํางาน B4I120W-8 ขนาด ก1200/1200xล800/800xส725 มม.และ B4I120W-6 ขนาด ก1200/1200xล600/600xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
62.302268061B4IWR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IWR โต๊ะเหล็ก LUCKY
63.10795073D-75100-20-40โต๊ะทํางาน D-75100 ขนาด ก1000xล750xส750 มม. และ D-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ D-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
64.10795073DP-70100โต๊ะทํางาน ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
65.151157662D2-75100-20-40-L-Rโต๊ะทํางาน D2-75100 ขนาด ก1000xล750xส750 มม.และ D2-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม.และ D2-75140 ขนาด ก14000xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
66.171296049D3-75100-20-40-L-Rโต๊ะทํางาน D3-7510 ขนาด ก1000xล750xส750 มม.และ D3-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม.และ D3-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
67.171296049DP3-70100-70120-L-Rโต๊ะทํางาน DP3-70100 ขนาด ก1000xล700xส750 มม.และ DP3-70120 ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
68.241836078D32-75140-60-90180โต๊ะทํางาน D32-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และ D32-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และ D32-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
69.241836078D23-75140-60-90180โต๊ะทํางาน D23-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. และ D23-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และ D23-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
70.98728028DC-7590โต๊ะเข้ามุม 5เหลี่ยม ขนาด ก900xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
71.251924097DP23-75150-80โต๊ะทํางาน DP23-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ DP23-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
72.241836078DL2-75140-60-90180โต๊ะทํางาน DL2-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และDL2-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และDL2-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
73.251890051DL3-75140-60-90180โต๊ะทํางาน DL3-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และ DL3-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม. และ DL3-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
74.151184098DM-75140-60โต๊ะประชุม DM-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. และ DM-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
75.282126070DH03Z-A-B-D-(DB03Z-A-B-D)โต๊ะทํางาน DH03ZA-(DB03ZA) โต๊ะเหล็ก LUCKY
76.282112051DH04ZA-B-D-(DB04ZA-B-D)โต๊ะทํางาน DH04ZA(DH04ZA) โต๊ะเหล็ก LUCKY
77.191417613DH13ZE-F-P-L-M-(DB13ZE-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน DH13Z-E (DB13Z-E) โต๊ะเหล็ก LUCKY
78.292156010DH01ZD-(DB01ZD)โต๊ะทํางาน DH01ZD ขนาด ก1400xล700xส750 มม.DB01ZD ขนาด ก1400xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
79.282136083DH02ZD(DB02ZD)โต๊ะทํางาน DH02ZD ขนาด ก1400xล700x750ส มม. DB02ZD ขนาด ก1400xล700x700ส มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
80.131004055DY20LNโต๊ะทํางาน ขนาด ก800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
81.261990086DH62ZB(DB62ZB)โต๊ะทํางาน DH62ZB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB62ZB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
82.251864016DY24CBโต๊ะประชุม ขนาด ก800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
83.352616031DY03Z-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY03Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม.และ DY03Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม.และ DY03Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
84.342522004DY04Z-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY04Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY04Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY04Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
85.231770089DY13L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY13L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY13L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY13L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY13L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
86.221678065DY14L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY14L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY14L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY14L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY14L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
87.191466079DY20L-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY20L-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY20L-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY20L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
88.151136033DY20L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY20L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม.และ DY20L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม.และ DY20L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม.และ DY20L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
89.211628097DY23L-N-F-Dโต๊ะ PRINTER DY23L-N ขนาด ก800xล700xส750 มม. และ DY23L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY23L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
90.292222099DY24Z-D-Eโต๊ะประชุม DY24Z-D ขนาด ก800xล1400xส750 มม. และ DY24Z-E ขนาด ก800xล1200xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
91.402990036DY24HZ-LZโต๊ะเข้ามุมห้าเหลี่ยม DY24HZ ขนาด ก912xล700xส750 มม. และ DY24LZ ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
92.312354077DY24-ML-LL-MR-LRโต๊ะรูปตัว" L" DY24ML ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LL ขนาด ก1200xล600xส750 มม. และ DY24MR ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LR ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
93.5742680618184E-B-A-D-Cโต๊ะพํบเอนกประสงค์ 8184EB ขนาด ก1800xล600xส750 มม. และ8184EA ขนาด ก1800xล450xส750 มม. และ 8184ED ขนาด ก1500xล600xส750 มม. และ 8184EC ขนาด ก1500xล450xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
94.4735360738184E-Y-X-W-Zโต๊ะพับเอนกประสงค์ 8184EY ขนาด ก1800xล600xส750 มม. และ 8184EX ขนาด ก1800xล450xส750 มม. และ 8184EW ขนาด ก1500xล450xส750 มม. และ 8184EZ ขนาด ก1500xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
95.544010013BD-Aชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล970xส2000 มม. มีตู้3ลิ้นชัก 1ตู้ ตู้บานเลื่อน 1ชุด ตู้บานเดี่ยว 1ชุด โต๊ะเหล็ก LUCKY
96.49368068PJT-2000ที่วางเครื่องฉายสไลด์ ขนาด ก1020xล560xส710 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
97.181402092DH14ZE-F-P-L-M(DB14ZE-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน DH14Z(DB14Z) โต๊ะเหล็ก LUCKY
98.181392079DH13LE-F-P-L-M(DB13LE-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน DH13L (DB13L) โต๊ะเหล็ก LUCKY
99.191442046DH11ZL-M(DB11ZL-M)โต๊ะทํางาน DH11ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม.และ (DB11ZL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม.และ DH11ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม.และ (DB11ZM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
100.191422019DH12ZL-M(DB12ZL-M)โต๊ะทํางาน DH12ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ DB12ZL ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ DB12ZM ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
101.191416011DH11LL-M(DB11LL-M)โต๊ะทํางาน DH11LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB11LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH11LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB11LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
102.181396084DH12LL-M(DB12LL-M)โต๊ะทํางาน DH12LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB12LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB12LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
103.171276022IET-30โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
104.201508035IET-40โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล750xส1105 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
105.161228057IET-70-1Dโต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
106.181394081IET-70-2Dโต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
107.12892004IEL-02-Sโต๊ะเก็บเครื่องมือ IEL-02 ขนาด ก600xล460xส815 มม. และ IEL-02-S ขนาด ก600xล460xส815 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
108.181384068DH14L-E-F-P-L-M(DB14L-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน OA โต๊ะเหล็ก LUCKY
109.12930055DH20OL-E-F-P-L-M(D320L-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน มีให้เลือกหลายขนาด โต๊ะเหล็ก LUCKY
110.13974014DH20Z-E-F-P-L-M(D320Z-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
111.322374004DH54XA-B-YA-B(DB54XA-B-YA-B)โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY