ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.171282030S-317Nชั้นห้องสมุด1ตอน เสริมเหล็กพิเศษ ขนาด ก925xล546xส1969 มม ชั้นหนังสือเหล็ก LUCKY
2.312300005S-327Nชั้นห้องสมุด2ตอน เสริมเหล็กพิเศษ ขนาด ก1825xล546xส1969 มม ชั้นหนังสือเหล็ก LUCKY
3.241820057ตู้ล็อกเกอร์นอกแบบตู้ล็อกเกอร์นอกแบบ ขนาดพิเศษ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ลัคกี้
4.58430004O-975ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
5.85636086O-9115ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
6.10750012O-9155ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
7.12904020O-9195ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
8.51384084D-930ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส300 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
9.78579422D-975ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
10.96712012D-9115ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
11.13981625D-9155ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
12.141064437D-9195ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
13.73543030S-975ตู้บานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
14.94700050S-9115ตู้บานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
15.12958093OD-9155ตู้บานเปิด2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
16.151138436OD-9195ตู้บานเปิด2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
17.12894407OS-9155ตู้บานเลื่อน2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
18.98730054DO-9115ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
19.12896009DO-9155ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
20.131020077DO-9195ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
21.131030691DD-9155ตู้บนบานเปิด2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
22.161258098DD-9195ตู้บนบานเปิด2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
23.131020077DS-9155ตู้บนบานเลื่อน2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
24.98730054SO-9115ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
25.11884093SO-9155ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
26.131033094SO-9195ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
27.141069243SD-9155ตู้บานเปิด2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
28.161227056SD-9195ตู้บานเปิด2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
29.131026085SS-9155ตู้บานเลื่อน2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
30.39291028T-921แผ่นหน้าไม้ พื้นบน ขนาด ก900xล410xส20 มม. ของตกแต่ง LUCKY
31.1078052H-915แผ่นชั้นปรับระดับ ขนาด ก860xล345xส18 มม. ของตกแต่ง LUCKY
32.14104004BBA-911Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล400xส65-100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
33.22168068BBA-918Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล400xส110-180 มม. ของตกแต่ง LUCKY
34.25190064BBA-925Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล400xส165-250 มม. ของตกแต่ง LUCKY
35.52390064LCH-975ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้วางของอเนกประสงค์เหมาะสำหรับเก็บหนังสือแฟ้มเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
36.72538062LCH-9110ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
37.11866069LCD-9110ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
38.1279080LCD-9185ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
39.76569082LCG-975ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
40.96718092LCG-9110ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
41.86643080LCG-1275-1575ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-1275 ขนาด ก1200xล450xส750 มม. และ รุ่น LCG-1575 ขนาด ก1500xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
42.11868071LCG-12110-15110ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. และ รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
43.48360060LCS-940ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
44.58432032LCS-1240ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน สีครีม ขนาด ก1200xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
45.66494068LCS-1540ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1500xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
46.71530460LCS-975ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
47.85636086LCS-1275ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1200xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
48.99738062LCS-1575ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1500xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
49.9168089LCS-9110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
50.11844039LCS-12110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
51.131020077LCS-15110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
52.10786061LCF-975ตู้เอกสาร2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
53.141088068LCF-9110ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
54.10753016LCF-975-2ตู้เอกสาร2ลิ้นชักพร้อมบานเปิด ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
55.131031091LCF-9110-3ตู้เอกสาร3ลิ้นชักพร้อมบานเปิด ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
56.5944045LCA-610Bฐานรองตู้ ขนาด ก620xล450xส100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
57.9168085LCA-910B-1210B-1510Bฐานรองตู้ รุ่น LCA-910B ขนาด ก900xล450xส100 มม. และ รุ่น LCA-1210B ขนาด ก1200xล450xส100 มม. และ รุ่น LCA-1510B ขนาด ก1500xล450xส100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
58.4534084LCA-625Sชั้นวางของ ขนาด ก560xล400xส25 มม. ของตกแต่ง LUCKY
59.8664044LCA-925S-925D-1225S-1525Sชั้นวางของ รุ่น LCA-925S ขนาด ก880xล380xส25 มม.และ รุ่น LCA-925D ขนาด ก880xล420xส25 มม.และ รุ่น LCA-1225S ขนาด ก1180xล380xส25 มม.และ รุ่น LCA-1525S ขนาด ก1480xล380xส25 มม. ของตกแต่ง LUCKY
60.29221082T-920-1220-1520แผ่นหน้าไม้ รุ่น T-920 ขนาด ก900xล450xส20 มม. และ รุ่น T-1220 ขนาด ก1200xล450xส20 มม. และ รุ่น T-1520 ขนาด ก1500xล450xส20 มม. ของตกแต่ง LUCKY
61.21156006T-925-1225-1525แผ่นหน้าไม้ รุ่น T-925 ขนาด ก900xล450xส25 มม. และ รุ่น T-1225 ขนาด ก1200xล450xส25 มม. และ รุ่น T-1525 ขนาด ก1500xล450xส25 มม. ของตกแต่ง LUCKY
62.19144044LCA-911T-1211T-1511Tตัวปรับเข้าเพดาน รุ่น LCA-911T ขนาด ก900xล450xส65-100 มม. และ รุ่น LCA-1211T ขนาด ก1200xล450xส65-100 มม. และ รุ่น LCA-1511T ขนาด ก1500xล450xส65-100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
63.33246021LCA-918T-1218T-1518Tตัวปรับเข้าเพดาน รุ่น LCA-918T ขนาด ก900xล450xส110-180 มม. และ รุ่น LCA-1218T ขนาด ก1200xล450xส110-180 มม. และ รุ่น LCA-1518T ขนาด ก1500xล450xส110-180 มม. ของตกแต่ง LUCKY
64.38284034LCA-925T-1225T-1525Tตัวปรับเข้าเพดาน รุ่น LCA-925T ขนาด ก900xล450xส165-250 มม. และ รุ่น LCA-1225T ขนาด ก1200xล450xส165-250 มม. และ รุ่น LCA-1525T ขนาด ก1500xล450xส165-250 มม. ของตกแต่ง LUCKY
65.60445008OCH-970ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
66.90668018OCH-9120ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
67.84623010OCH-9100ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
68.89664064OCH-9110ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
69.71527014OCD-930-940ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-930 ขนาด ก900xล450xส300 มม. และ OCD-940 ขนาด ก900xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
70.11846042OCD-970ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-970 ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
71.151116006OCD-9100ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-9100 ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
72.161214038OCD-9110ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
73.161236068OCD-9120ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
74.211561007OCD-9180ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1800 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
75.261990086OCW-9180ตู้เสื้อผ้าเหล้ก2บานเปิด พร้อมกระจก ขนาด ก900xล450xส1800 มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก LUCKY
76.141046212OCG-970ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
77.151176087OCG-9100ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
78.151183097OCG-9110ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
79.161225254OCG-9120ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
80.10754017OCS-970ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
81.12958093OCS-9100ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
82.131006058OCS-9110ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
83.131032093OCS-9120ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
84.282082010OCF-970-Dตู้เก็บแฟ้ม 2 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
85.402964001OCF-9110-Dตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
86.221658038OCF-970-Fตู้เก็บแฟ้ม 2 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
87.312354077OCF-9110-Fตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
88.18134008OCA-910-Bฐานรองตู้ ขนาด ก900xล450xส100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
89.14110084OCA-915-Sแผ่นชั้นตู้ ขนาด ก893xล378xส15 มม. ของตกแต่ง LUCKY
90.21156006OCA-911-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส65-110 มม. ของตกแต่ง LUCKY
91.26198072OCA-918-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส110-180 มม. ของตกแต่ง LUCKY
92.31236086OCA-925-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส165-250 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
93.81603040DD-992C-993C-994Cตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
94.81602836DD-992P-993P-994Pตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
95.81604054DD-992S-993S-994Sตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
96.71530054DA-102-103-104ตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีตัวล็อกกันลิ้กชักหลุด ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
97.1075012D-742-743-744ตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีตัวล็อกกันลิ้กชักหลุด ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
98.231750062D-814ตู้เอกสาร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส1320 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
99.211608070D-4032ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล814xส510 มม. และ ขนาด ก1118xล1220xส510 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
100.31235072S-032-048ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล814xส290 มม. และ ขนาด ก1118xล1220xส290มม. ของตกแต่ง LUCKY
101.39296096FA-410-412ตู้เก็บเอกสาร ตั้งโต๊ะ แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส522 มม. และ แบบ12ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส610 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
102.35260010FA-305-307-310ตู้เก็บเอกสาร ตั้งโต๊ะ แบบ5ลิ้นชัก ขนาด ก358xล454xส293 มม. และ แบบ7ลิ้นชัก ขนาด ก358xล454xส381 มม. และ แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก358xล454xส522 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
103.161248084S85D-6-8ตู้เก็บบัตรเรียงอักษร แบบ6ลิ้นชัก ขนาด ก267xล610xส240 มม. และ แบบ8ลิ้นชัก ขนาด ก267xล610xส302 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
104.58432032DR-110-115ตู้เก็บเอกสาร แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก278xล459xส653 มม. และ แบบ15ลิ้นชัก ขนาด ก278xล459xส922 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
105.80599086DR-210-215ตู้เก็บเอกสาร แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก375xล459xส882 มม. และ แบบ15ลิ้นชัก ขนาด ก375xล459xส1262 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
106.11842036D-204-205ตู้เก็บบัตร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส807 มม. และ แบบ5ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
107.171264006D-206-207ตู้เก็บบัตร แบบ6ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. และ แบบ7ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
108.181400090D-209-211ตู้เก็บบัตร แบบ9ลิ้นชัก ขนาด ก364xล616xส1286 มม. และ แบบ11ลิ้นชัก ขนาด ก364xล616xส1545 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
109.10761427SH-994S-Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1067 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
110.151149251SH-996Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1829 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
111.161204025SH-998Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1980 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
112.10774044SH-997ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก762xล380xส1676มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
113.98727014SH-754ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1219 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
114.1279800SH-756ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
115.181405096SH-816ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก914xล457xส1829 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
116.12920042SH-104ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
117.282100035SH-014-TDตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1014 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
118.413080058SH-016-TDตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
119.5012004DO-213-316ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน มีรุ่น DO-213,DO-214,DO-215,DO-216,DO-313,DO-314,DO-315,DO-316 ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
120.5012006DG-223-326ตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-223,DG-224,DG-225,DG-226,DG-323,DG-324,DG-325,DG-326 ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
121.7052028S-300-400-500แผ่นชั้น3ฟุต ขนาด ก855xล334xส21 มม. และ แผ่นชั้น4ฟุต ขนาด ก1163xล334xส21 มม. และ แผ่นชั้น5ฟุต ขนาด ก1470xล334xส21 มม. ของตกแต่ง LUCKY
122.19142016T-3F-4F-5F-6Fแผ่นหน้าไม้ ขนาด3ฟุต,4ฟุต,5ฟุต และ 6ฟุต ของตกแต่ง LUCKY
123.8664042Sขาเหล้กรองตู้เอกสาร มีรุ่น S-013,S-014,S-015,S-016,S-023,S-024,S-025,S-026 ของตกแต่ง LUCKY
124.59444094LK-991ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ1ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
125.51530098LK-992ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ2ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
126.74554079LK-993ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ3ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
127.76569486LK-994ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ4ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
128.91678054LK-996ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ6ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
129.161211034LK-6102ตู้บานเปิด2บาน พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด ก917xล533xส1829 มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก LUCKY
130.161256095LK-6103ตู้บานเปิด3บาน พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
131.181356030LK-6106ตู้บานเปิด6บาน พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
132.211584038LK-6109ตู้บานเปิด9บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
133.221654032LK-6112ตู้บานเปิด12บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
134.261986081LK-6118ตู้บานเปิด18บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
135.211604065NTC-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น NTC-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NTC-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NTC-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
136.131000050NTC-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NTC-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NTC-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NTC-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
137.211600060NT-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก8ลิ้นชัก รุ่น NT-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NT-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NT-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
138.131012066NT-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NT-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NT-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NT-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
139.211604065NTN-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น NTN-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NTN-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NTN-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
140.131000050NTN-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NTN-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NTN-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NTN-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
141.211556000TC-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น TC-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น TC-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น TC-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
142.12938066TC-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น TC-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น TC-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น TC-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
143.1411000085EXT1-90180โต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น EXT1-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
144.1712920044EXT2-90180โต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น EXT2-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY โต๊ะเหล็ก LUCKY
145.87650074NT-1626โต๊ะเสริมข้าง3ลิ้นชัก ขนาด ก665xล412xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
146.83622096NTN-1626โต๊ะเสริมข้าง3ลิ้นชัก ขนาด ก665xล412xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
147.67282043TP-103โต๊ะพิมพ์ดีด ขนาด ก1050xล420xส685 มม. โต๊ะราคาพิเศษ LUCKY
148.52390064TP-123โต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่ ขนาด ก915xล515xส685 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
149.372760027CT-70150-70180โต๊ะเคาน์เตอร์พร้อมตู้บานเลื่อน รุ่น CT-70150 ขนาด ก1490xล690xส985 มม. และ รุ่น CT-70180 ขนาด ก1795xล690xส985 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
150.241818057CTO-45140มุมต่อโต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาก ก690xล455xส985 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
151.332512091TCR-80150โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น TCR-80150,TCR-80180,TCL-80150,TCL-80180 โต๊ะเหล็ก LUCKY
152.503710008INF-F5L-Rโต๊ะประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ ขนาด ก1900xล900xส1000 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
153.12953086CF-75120-75150-75180โต๊ะประชุมตรง รุ่น CF-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ รุ่น CF-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ รุ่น CF-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
154.151164071CFM1-75120-75150โต๊ะประชุมตรง รุ่น CFM1-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ รุ่น CFM1-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
155.181400090CFM2-75150-75180โต๊ะประชุมตรง รุ่น CFM2-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ รุ่น CFM2-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
156.241780003CFO-75160โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
157.261934010CFO-M1-75160โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
158.251880038CFN-63148ตัวต่อโต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1453xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
159.191452060CFN-9090โต๊ะประชุม ขนาด ก900xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
160.302250037CFN-90180โต๊ะประชุม ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
161.10749011CF-60120-60150-60180โต๊ะประชุมแบบตรง รุ่น CF-60120 ขนาด ก1200xล610xส750 มม. และ รุ่น CF-60150 ขนาด ก1500xล610xส750 มม. และ รุ่น CF-60180 ขนาด ก1800xล610xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
162.10760026T-60120-60150-60180โต๊ะประชุมแบบตรง รุ่น T-60120 ขนาด ก1200xล605xส735 มม. และ รุ่น T-60150 ขนาด ก1500xล605xส735 มม. และ รุ่น T-60180 ขนาด ก1800xล605xส735 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
163.10749011CFO-60180-60240โต๊ะประชุมแบบโค้ง รุ่น CFO-60180 ขนาด ก900xล610xส750 มม. และ รุ่น CFO-60240 ขนาด ก1200xล610xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
164.402996044CFO-60180-60240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว รุ่น CFO-60180 ขนาด ก1800xล1800xส750 มม. และ รุ่น CFO-60240 ขนาด ก2400xล2400xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
165.12940069TO-60180-60240โต๊ะประชุมแบบโค้ง รุ่น TO-60180 ขนาด ก900xล605xส735 มม. และ รุ่น TO-60240 ขนาด ก1200xล605xส735 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
166.503760076TO-60180-60240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว รุ่น TO-60180 ขนาด ก1800xล1800xส735 มม. และ รุ่น TO-60240 ขนาด ก2400xล2400xส735 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
167.211560006CFO-90240โต๊ะประชุมแบบโค้ง ขนาด ก1200xล900xส750มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
168.846240024CFO-90240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว ขนาด ก2400xล2400xส750มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
169.241815050CF-90180โต๊ะประชุมระดับผู้บริหาร ขนาด1800x900x750 มม. โต๊ะทำงานผู้บริหารเหล็ก หน้าไม้โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ชนิดโล่ง เหมาะสำหรับนำตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ 3 ลิ้นชัก (รุ่น SDT-200) มาไว้ทั้งสองฝั่ง โต๊ะเหล็ก LUCKY
170.10802082SDT-200ตู้ข้าง3ลิ้นชัก ขนาด400x630x650 มม. (เหมาะสำหรับใช้กับโต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น CF-90180) ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
171.463417013CF-90180-SDT-200-SETโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมตู้ใต้โต๊ะ3ลิ้นชัก2ใบ 1800-900-750-400-630-650โต๊ะเหล็ก LUCKY
172.131007059TN-75120-75150-75180โต๊ะประชุม TN-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ TN-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ TN-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
173.79590064TG-80120-80150-80180โต๊ะอเนกประสงค์ TG-80120 ขนาด ก1220xล760xส735 มม. และ TG-80150 ขนาด ก1520xล760xส735 มม. และ TG-80180 ขนาด ก1830xล760xส735 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
174.89660010TG-80120R-80150R-80180Rโต๊ะอเนกประสงค์ TG-80120R ขนาด ก1220xล760xส735 มม. และ TG-80150R ขนาด ก1520xล760xส735 มม. และ TG-80180R ขนาด ก1830xล760xส735 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
175.81600000TK-7676โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก760xล760xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
176.6750058TK-76120-76152โต๊ะอเนกประสงค์ TK-76120 ขนาด ก1220xล760xส720 มม. และ TK-76152 ขนาด ก1520xล760xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
177.63474098TG-7676-8686โต๊ะอาหารแบบจตุรัส TG-7676 ขนาด ก760xล760xส720 มม. และ TG-8686 ขนาด ก860xล860xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
178.81601012TR-75-90โต๊ะอาหารแบบกลม TR-75 ขนาด ก750xล750xส720 มม. และ TR-90 ขนาด ก900xล900xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
179.72536036TRP-75-90โต๊ะอาหารแบบกลม TRP-75 ขนาด ก750xล750xส720 มม. และ TRP-90 ขนาด ก900xล900xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
180.13986031TNS-4565โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก650xล750xส1350 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
181.141091072TNS-45100โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก1000xล750xส1350 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
182.13990036TNS-6585โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก850xล645xส1150 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
183.96715052TEC-70100-70120โต๊ะคอมพิวเตอร์ TEC-70100 ขนาด ก1000xล700xส686 มม. และ TEC-70120 ขนาด ก1200xล700xส686 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
184.11822009COM-690โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก900xล600xส750 มม. โต๊ะคอมราคาพิเศษ LUCKY
185.97722046TEN-7070โต๊ะวางprinter ขนาด ก700xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
186.29220070TMT-60-75-90-Rแผ่นไม้ TMT-60R ขนาด ก840xล600xส28 มม. และ TMT-75R ขนาด ก1060xล750xส28 มม. และ TMT-90R ขนาด ก1270xล900xส28 มม. ของตกแต่ง LUCKY
187.27202026TMT-60-75-90แผ่นไม้ TMT-60 ขนาด ก840xล600xส28 มม. และTMT-75 ขนาด ก1060xล750xส28 มม. และTMT-90 ขนาด ก1270xล900xส28 มม. ของตกแต่ง LUCKY
188.83616016TMTโต๊ะประชุมแบบตรง TMT-6090,TMT-60120,TMT-60150,TMT-60180,TMT-7590,TMT-75120,TMT-75150,TMT-75180,TMT-9090,TMT-90120,TMT-90150,TMT-90180 โต๊ะเหล็ก LUCKY
189.12904020TEN-70100-70120โตีะคอมพิวเตอร์ TEN-70100 ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ TEN-70120 ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
190.83618042TFC-45180-60180โต็ะพับอเนกประสงค์ TFC-45180 ขนาด ก1800xล450xส720 มม.และ TFC-60180 ขนาด ก1800xล600xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
191.61452002TN-2-90แผ่นต่อโต๊ะคอมพิวเตอร์เป็นมุมฉาก ขนาด ก1220xล685x28ส มม. ของตกแต่ง LUCKY
192.71532082TN-3-120แผ่นต่อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก900xล700x28ส มม. ของตกแต่ง LUCKY
193.65488088SDT-100ตู้ข้าง:3ลิ้นชัก ขนาด ก395xล555x665ส มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
194.90673490TF-60150-80-80150-80โต๊ะพับอเนกประสงค์ TF โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
195.75558032TFN-45180-60180โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFN-45180 ขนาด ก1800Xล450Xส720 มม. และ TFN-60180 ขนาด ก1800Xล600Xส720 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
196.211586041TFR-1600-1800โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFR-1600 ขนาด ก1600 diameterxส750 มม.และ TFR-1800 ขนาด ก1800 diameterxส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
197.10744004TFS-45180-60180โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFS-45180 ขนาด ก1800xล450xส720 มม.และ TFS-60180 ขนาด ก1800xล600xส720 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
198.99740090CFF-60120-150-180โต๊ะพับอเนกประสงค์ CFF-60120 ขนาด ก1200xล600xส760 มม.และ CFF-60150 ขนาด ก1500xล600xส760 มม.และ CFF-60180 ขนาด ก1800xล600xส760 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
199.131002052M1RD-8-12-14-16-18โต๊ะทำงาน M1RD โต๊ะเหล็ก LUCKY
200.161239673M1WDR-12-14-16-18โต๊ะทํางาน M1WDR โต๊ะเหล็ก LUCKY
201.191442046M1DWD-16-18โต๊ะทํางาน M1DWD-16 ขนาด ก1600xล1000/800/1000xส725 มม.และ M1DWD-18 ขนาด ก1600xล1000/800/1000xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
202.191460071M1WR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน M1WR โต๊ะเหล็ก LUCKY
203.261938016M1WR-1616-1816-L-Rโต๊ะทํางาน M1WR-1616 ขนาด ก1600x1600/800/600ลx725ส มม.และ M1WR-1816 ขนาด ก1800x1600/800/600ลx725ส มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
204.241826065M1DWR-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน M1DWR-16 ขนาด ก1600xล1400/800xส725 มม.และ M1DWR-18 ขนาด ก1800xล1400/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
205.241788013M1135WR-14-16-L-Rโต๊ะทํางาน M1135WR-14 ขนาด ก1400/800xล800/800xส725 มม.และ M1135WR-16 ขนาด ก1600/800xล800/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
206.231704400M1KS-18โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล1030xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
207.181392079B4IWR-L-Rโต๊ะทํางาน ขนาด ก1000xล600/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
208.171292044B4IRED-8-12-14-16-18โต๊ะทํางาน B4IRED โต๊ะเหล็ก LUCKY
209.211606068B4IWDR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IWDR โต๊ะเหล็ก LUCKY
210.372774044B4IWR-1616-1816L-Rโต๊ะทํางาน B4IWR-1616 ขนาด ก1600xล1600/800/600xส725 มม.และ B4IWR-1816 ขนาด ก1800xล1600/800/600xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
211.282148099B4IDWR-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IDWR-16 ขนาด ก1600xล1400/800xส725 มม. และ B4IDWR-18 ขนาด ก1800xล1400/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
212.332468031B4I135WR-14-16-L-Rโต๊ะทํางาน B4I135WR-14 ขนาด ก1400/800xล800/800xส725 มม. และ B4I135WR ขนาด ก1600/800xล800/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
213.312298002B4I120W-8-6โต๊ะทํางาน B4I120W-8 ขนาด ก1200/1200xล800/800xส725 มม.และ B4I120W-6 ขนาด ก1200/1200xล600/600xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
214.302268061B4IWR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IWR โต๊ะเหล็ก LUCKY
215.10795073D-75100-20-40โต๊ะทํางาน D-75100 ขนาด ก1000xล750xส750 มม. และ D-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ D-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
216.10795073DP-70100โต๊ะทํางาน ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
217.151157662D2-75100-20-40-L-Rโต๊ะทํางาน D2-75100 ขนาด ก1000xล750xส750 มม.และ D2-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม.และ D2-75140 ขนาด ก14000xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
218.171296049D3-75100-20-40-L-Rโต๊ะทํางาน D3-7510 ขนาด ก1000xล750xส750 มม.และ D3-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม.และ D3-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
219.171296049DP3-70100-70120-L-Rโต๊ะทํางาน DP3-70100 ขนาด ก1000xล700xส750 มม.และ DP3-70120 ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
220.241836078D32-75140-60-90180โต๊ะทํางาน D32-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และ D32-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และ D32-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
221.241836078D23-75140-60-90180โต๊ะทํางาน D23-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. และ D23-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และ D23-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
222.98728028DC-7590โต๊ะเข้ามุม 5เหลี่ยม ขนาด ก900xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
223.251924097DP23-75150-80โต๊ะทํางาน DP23-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ DP23-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
224.241836078DL2-75140-60-90180โต๊ะทํางาน DL2-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และDL2-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และDL2-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
225.251890051DL3-75140-60-90180โต๊ะทํางาน DL3-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และ DL3-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม. และ DL3-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
226.151184098DM-75140-60โต๊ะประชุม DM-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. และ DM-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
227.77574048DS2-7540-9040ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS2-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS2-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
228.81600000DS3-7540-9040ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS3-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS3-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
229.99734008DP2-6040ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก410xล600xส630 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
230.282126070DH03Z-A-B-D-(DB03Z-A-B-D)โต๊ะทํางาน DH03ZA-(DB03ZA) โต๊ะเหล็ก LUCKY
231.282112051DH04ZA-B-D-(DB04ZA-B-D)โต๊ะทํางาน DH04ZA(DH04ZA) โต๊ะเหล็ก LUCKY
232.191417613DH13ZE-F-P-L-M-(DB13ZE-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน DH13Z-E (DB13Z-E) โต๊ะเหล็ก LUCKY
233.292156010DH01ZD-(DB01ZD)โต๊ะทํางาน DH01ZD ขนาด ก1400xล700xส750 มม.DB01ZD ขนาด ก1400xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
234.282136083DH02ZD(DB02ZD)โต๊ะทํางาน DH02ZD ขนาด ก1400xล700x750ส มม. DB02ZD ขนาด ก1400xล700x700ส มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
235.131004055DY20LNโต๊ะทํางาน ขนาด ก800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
236.261990086DH62ZB(DB62ZB)โต๊ะทํางาน DH62ZB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB62ZB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
237.251864016DY24CBโต๊ะประชุม ขนาด ก800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
238.191456065DY20SBแผ่น WORK TOP ขนาด ก400xล1200xส750 มม. ของตกแต่ง LUCKY
239.151140039DY33AJตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
240.161234065DY32AJตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
241.131028087DB32AJ-DB33AJตู้ข่างเก็บเอกสาร DB32AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม.และ DB33AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
242.352616031DY03Z-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY03Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม.และ DY03Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม.และ DY03Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
243.342522004DY04Z-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY04Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY04Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY04Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
244.231770089DY13L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY13L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY13L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY13L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY13L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
245.221678065DY14L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY14L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY14L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY14L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY14L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
246.191466079DY20L-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY20L-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY20L-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY20L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
247.151136033DY20L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY20L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม.และ DY20L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม.และ DY20L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม.และ DY20L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
248.211628097DY23L-N-F-Dโต๊ะ PRINTER DY23L-N ขนาด ก800xล700xส750 มม. และ DY23L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY23L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
249.292222099DY24Z-D-Eโต๊ะประชุม DY24Z-D ขนาด ก800xล1400xส750 มม. และ DY24Z-E ขนาด ก800xล1200xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
250.272026035DY24F-A-Dแผ่น WORKTOP DY24F-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY24F-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. ของตกแต่ง LUCKY
251.251864016DY24-LA-RA-LS-RSแผ่น WORKTOP DY24-LA ขนาด 800D LEFT และ DY24-RA ขนาด 800D RIGHT และ DY24-LS ขนาด 700D LEFT และ DY24-RS ขนาด 700D RIGHT ของตกแต่ง LUCKY
252.402990036DY24HZ-LZโต๊ะเข้ามุมห้าเหลี่ยม DY24HZ ขนาด ก912xล700xส750 มม. และ DY24LZ ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
253.312354077DY24-ML-LL-MR-LRโต๊ะรูปตัว" L" DY24ML ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LL ขนาด ก1200xล600xส750 มม. และ DY24MR ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LR ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
254.151126020DY34ZH-Iตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
255.161220047DY33ZH-Iตู้ข้างเก็บเอกสาร DY33ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY33ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
256.5742680618184E-B-A-D-Cโต๊ะพํบเอนกประสงค์ 8184EB ขนาด ก1800xล600xส750 มม. และ8184EA ขนาด ก1800xล450xส750 มม. และ 8184ED ขนาด ก1500xล600xส750 มม. และ 8184EC ขนาด ก1500xล450xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
257.4735360738184E-Y-X-W-Zโต๊ะพับเอนกประสงค์ 8184EY ขนาด ก1800xล600xส750 มม. และ 8184EX ขนาด ก1800xล450xส750 มม. และ 8184EW ขนาด ก1500xล450xส750 มม. และ 8184EZ ขนาด ก1500xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
258.503724027BD-2ชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล980xส2230 มม. เตียงเหล็ก LUCKY
259.544010013BD-Aชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล970xส2000 มม. มีตู้3ลิ้นชัก 1ตู้ ตู้บานเลื่อน 1ชุด ตู้บานเดี่ยว 1ชุด โต๊ะเหล็ก LUCKY
260.403006058BD-Bชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล970xส2000 มม. ตู้ 2 บาน 1ตู้ ตู้ข้าง 2 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะ 1 ชุด ชั้นเหล็กวางหนังสือด้านบน เตียงเหล็ก LUCKY
261.382852050BD-Cชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล970xส2000 มม. ตู้บานเดี่ยว 1 ชุด ตู้ข้าง 2 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะรูปตัว L 1ชุด ชั้นเหล็กวางหนังสือด้านบน ชั้นเหล็กวางหนังสือด้านล้าง เตียงเหล็ก LUCKY
262.48356006HF-222ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ก366xล555xส578 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
263.68510084VDO-171ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส594 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
264.88654028VDO-172ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส690 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
265.191480098VDO-231ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก802xล576xส984 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
266.11864066LMC-606ตู้เสื้อผ้า ขนาด ก600xล600xส1900มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก LUCKY
267.11888098LMC-608ตู้โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก800xล600xส1900 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
268.11853852BS-36เตียงนอนเหล็ก ขนาด ก1130xล2060xส605 มม. เตียงเหล็ก LUCKY
269.51384084LMH-60ตู้แขวนผนัง ขนาด ก600xล400xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
270.201552095LMW-105ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1050xล490xส800 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
271.463420017LMS-105ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1050xล490xส800 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
272.59440040S-504-S-204ชั้นวางหนังสือ S-504 ขนาด ก1219xล305ส1527 มม.และ S-204 ขนาด ก1219xล305ส918 มม. ชั้นหนังสือเหล็ก LUCKY
273.65482006S-666N-366N-266Nขั้นเก็บเอกสาร S-666N ขนาด ก921xล311xส1805 มม.และ S-366N ขนาด ก921xล311xส962 มม.และ S-266N ขนาด ก921xล311xส962 มม. ชั้นเอกสาร LUCKY
274.34256056SB-3030ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส762 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
275.45334008SB-3042ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1067 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
276.52390064SB-3048ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1219 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
277.30228078SB-3030Tตู้ต่อวางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส762 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
278.65482006SB-3060ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1524 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
279.75560060SB-3072ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1829 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
280.82614088SB-3078ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1981 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
281.1080080SP-220-SP20ชั้นวางสินค้า SP-220 ขนาด ก924xล851xส1489 มม.และ แผ่นชั้น ขนาด ก899xล403xส29 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
282.221694086SP-310Bชั้นวางสินค้า SP-310 ขนาด ก1384xล460xส1489 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
283.261956040SP-310Fชั้นวางสินค้า SP-310 ขนาด ก1384xล460xส1489 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
284.1184034SP-320-SP-30ชั้นวางสินค้า SP-320 ขนาด ก1384xล851xส1489 มม.SP-30 ขนาด ก584xล289xส29 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
285.83616016SGH-1634-1835ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1634 ขนาด ก880xล405xส1739 มม.และ SGH-1835 ขนาด ก900xล450xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
286.49366040SG-1634-1835ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1634 ขนาด ก880xล405xส877 มม. และ SG-1835 ขนาด ก900xล450xส922 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
287.41304004SGT-1634-1835ชุดตัวต่อ ชั้นเก็บพัสดุ SGT-1634 ขนาด ก880xล405xส860 มม. และSGT-1835 ขนาด ก900xล450xส908 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
288.13102076S-2136N-2133N-21Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2136N ขนาด ก914xล457xส1830 มม. และ S-2133N ขนาด ก914xล457xส949 มม. และแผ่นชั้น S-21N ขนาด ก914xล457xส32 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
289.16120020S-2436N-2434N-24Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2436N ขนาด ก914xล610xส1850 มม. และ S-2434N ขนาด ก914xล610xส1249 มม. และแผ่นชั้น S-24N ขนาด ก914xล610xส32 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
290.181398087IES-01-011ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์ IES-01 ขนาด ก1200xล603xส1829 มม. และ IES-011 ขนาด ก1800xล603xส1829 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
291.12906023IES-02-IES-021ชั้นอเนกประสงค์ IES-02 ขนาด ก1200xล603xส1240 มม.และ IES-021 ขนาด ก1800xล603xส1240 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
292.584316026IES-60240-90240-Nชั้นอเนกประสงค์ IES-60240-N ขนาด ก2446xล610xส2400 มม และ IES-90240-N ขนาด ก2446xล910xส2400 มม ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
293.765698092FT-1224เวทีพับ ขนาด ก2400xล1200xส200-1200 มม. ของตกแต่ง LUCKY
294.977249086FMS-468-FMS-6810เวทีพับเคลื่อนที่ FMT-468 ขนาด ก2450xล2450xส400-800 มม.และ FMT-6810 ขนาด ก2450xล2450xส600-1000 มม. ของตกแต่ง LUCKY
295.10760026LAD-360-LAD-180บันไดอเนกประสงค์ LAD-360 ขนาด ก750xล900xส600 มม.และ LAD-180 ขนาด ก750xล300xส800 มม. ของตกแต่ง LUCKY
296.231766084LAD-3บันไดเอนกประสงค์ LAD-3 ขนาด ก775xล650xส1400 มม.ความสูงจากพื้นถึงบันไดชั้นบนสุดประมาณ 63 ซม. ของตกแต่ง LUCKY
297.67500050LAD-2บันไดเอนกประสงค์ LAD-2 ขนาด ก740xล780xส490 มม. บันไดอลูมิเนียม LUCKY
298.50374048NMG-3016ที่วางหนังสือพิมพ์ ขนาด ก715xล410xส935 มม. ของตกแต่ง LUCKY
299.45338062NMG-3017ที่วางหนังสือพิมพ์ ขนาด ก720xล405xส950 มม. ของตกแต่ง LUCKY
300.48360060NMG-3018ที่วางหนังสือพิมพ์ ขนาด ก720xล438xส950 มม. ของตกแต่ง LUCKY
301.12926050PDFพื้นปาเก้ไม้ประดู่ ขนาด ก922xย922 มม. ของตกแต่ง LUCKY
302.49368068PJT-2000ที่วางเครื่องฉายสไลด์ ขนาด ก1020xล560xส710 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
303.181368046PDM-001ที่วางไมโครโฟน ขนาด ก795xล670xส1055 มม. ของตกแต่ง LUCKY
304.1296096S-250แผ่นเสียบบัตรลงเวลาทํางาน ขนาด ก124xล42xส945 มม. ของตกแต่ง LUCKY
305.25188038BW-6090-90120กระดานขาวชนิดแขวนผนัง BW-6090 ขนาด ก900xล75xส600 มม. และ BW-90120 ขนาด ก1200xล75xส900 มม. ของตกแต่ง LUCKY
306.10802082BW-90150N-80Nกระดานขาวชนิดแขวนผนัง BW-90150N ขนาด ก1577xล80xส1040 มม. และ BW-90180N ขนาด ก1877xล80xส1040 มม. ของตกแต่ง LUCKY
307.181402092DH14ZE-F-P-L-M(DB14ZE-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน DH14Z(DB14Z) โต๊ะเหล็ก LUCKY
308.181392079DH13LE-F-P-L-M(DB13LE-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน DH13L (DB13L) โต๊ะเหล็ก LUCKY
309.191442046DH11ZL-M(DB11ZL-M)โต๊ะทํางาน DH11ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม.และ (DB11ZL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม.และ DH11ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม.และ (DB11ZM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
310.191422019DH12ZL-M(DB12ZL-M)โต๊ะทํางาน DH12ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ DB12ZL ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ DB12ZM ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
311.191416011DH11LL-M(DB11LL-M)โต๊ะทํางาน DH11LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB11LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH11LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB11LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
312.181396084DH12LL-M(DB12LL-M)โต๊ะทํางาน DH12LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB12LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB12LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
313.13966004BS-90150N-80Nกระดาน 2ด้าน BS-90150N ขนาด ก1580xล570xส1730 มม. และ BS-90180N ขนาด ก1880xล570xส1730 มม. ของตกแต่ง LUCKY
314.27200000KB-10-20Vตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก250xล50xส300 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
315.44332082KB-830ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก405xล80xส375 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
316.65486060KB-860ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก405xล80xส375 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
317.96712012KB-8100ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก530xล110xส550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
318.151118009KB-8200ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก530xล110xส550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
319.8664049F-3042-32ถาดใส่เอกสาร F-3042 ขนาด ก238xล360xส95 มม. และ F-3032 ขนาด ก330xล480xส95 มม. ของตกแต่ง LUCKY
320.1388088F-3043-33ถาดใส่เอกสาร F-3043 ขนาด ก238xล360xส140 มม. และ F-3033 ขนาด ก330xล480xส140 มม. ของตกแต่ง LUCKY
321.14108058FG-3141กล่องใส่แฟ้มแขวนชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด ก397xล308xส250 มม. ของตกแต่ง LUCKY
322.13100050S-140ขาตั้งกล่องใส่แฟ้มแขวน ขนาด ก406xล318xส552 มม. ของตกแต่ง LUCKY
323.18140090SK-1216-1616-1624ชั้นเอนกประสงค์ SK-1216 ขนาด ก305xล405xส680 มม. และ SK-1616 ขนาด ก405xล405xส680 มม. และ SK-1624 ขนาด ก405xล610xส680 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
324.18140090SN-3040-4040-4060ชั้นเอนกประสงค์ SN-3040 ขนาด ก406xล306xส632 มม. และ SN-4040 ขนาด ก406xล406xส632 มม. และ SN-4060 ขนาด ก609xล406xส632 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
325.18136036S-851ชั้นเอนกประสงค์ S-851 ขนาด ก275xล616xส590 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
326.171276022IET-30โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
327.201508035IET-40โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล750xส1105 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
328.161228057IET-70-1Dโต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
329.181394081IET-70-2Dโต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
330.48360060H-70ACCESSORIES ต่อติดโต๊ะ ขนาด ก1800xล20xส900 มม. ของตกแต่ง LUCKY
331.151138036IEL-9110-9185ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-9110 ขนาด ก900xล450xส1100 มม. และ IEL-9185 ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
332.12892004IEL-02-Sโต๊ะเก็บเครื่องมือ IEL-02 ขนาด ก600xล460xส815 มม. และ IEL-02-S ขนาด ก600xล460xส815 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
333.161196014IEL-11ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-11 ขนาด ก800xล600xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
334.141056025SWC-40-32-24-16-08ตู้เอนกประสงค์ SWC-40 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-32 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-24 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-16 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-08 ขนาด ก580xล590xส880 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
335.241844089IEB-1636ชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด ก1000xล900xส1250 มม ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
336.10798077IEC-10รถเข็นพัสดุ ขนาด ก600xล900xส845 มม ของตกแต่ง LUCKY
337.171302057IEC-20รถเข็นพัสดุ ขนาด ก700xล1000xส985 มม ของตกแต่ง LUCKY
338.52388038IEC-4060รถเข็นใส่เครื่องมือ ขนาด ก600xล400xส750 มม ของตกแต่ง LUCKY
339.68508058IEC-4060-Bรถเข็นใส่เครื่องมือ ขนาด ก600xล400xส750 มม ของตกแต่ง LUCKY
340.59438012IEC-4060-Hรถเข็นใส่เครื่องมือ ขนาด ก600xล400xส750 มม ของตกแต่ง LUCKY
341.181384068DH14L-E-F-P-L-M(DB14L-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน OA โต๊ะเหล็ก LUCKY
342.12930055DH20OL-E-F-P-L-M(D320L-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน มีให้เลือกหลายขนาด โต๊ะเหล็ก LUCKY
343.13974014DH20Z-E-F-P-L-M(D320Z-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
344.322374004DH54XA-B-YA-B(DB54XA-B-YA-B)โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
345.12940069DH33Z-H-I-J(DB33Z-H-I-Jตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
346.12932058DH34Z-H-I-J(DB34ZH-I-J)ตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
347.85632032DY46CG-F-E-D-C-B-Sแผ่นกั้นหน้าโต๊ะ ของตกแต่ง LUCKY
348.201554097DY46HL-T-M-Xแผ่นกั้นหน้าโตะ ของตกแต่ง LUCKY
349.221630000DY46LB-D-F-Hแผ่นกั้นหน้าโตะ ของตกแต่ง LUCKY
350.89664064DY47BG-F-E-D-C-B-S-แผ่นกั้นหน้าโต๊ะ ของตกแต่ง LUCKY
351.302274069TA-35-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-35-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
352.352602012TA-45-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-45-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
353.231743854TA-35-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-35-ZE-CE มี5สี สีน้ำเงินเข้ม,เขียวเข้ม,แดงเข้ม,น้ำตาล,เทา เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
354.282146097TA-45-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-45-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
355.282124067TA-33-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-33-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
356.332458018TA-43-ZV-CVเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-ZV-CV เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
357.231774094TA-33-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-33-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
358.272024032TA-43-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นTA-43-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
359.292198067CH-63-EXเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-63-EX ขนาด ก620xล640xส885-943(415-473) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
360.342546037CH-65-EXเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง รุ่นCH-65-EX ขนาด ก620xล675xส1015-1073(415-473) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
361.10792069C-833-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นC-833-ZE-CE เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
362.12928052C-835-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นC-835-ZE-CE ขนาด ก450xล520xส880-970(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
363.13998047C-843ZE-(CE)เก้าอี้ทำงาน รุ่นC 843ZE (CE) ขนาด ก525xล520xส790-880(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
364.161192009C-845-ZE-CEเก้าอี้ทำงาน รุ่นC-845-ZE-CE ขนาด ก525xล520xส880-970(380-480) มม. เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
365.12948079CMX-300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-300-G ขนาด ก680xล670xส1050(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
366.12918039CMX-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-200-G ขนาด ก680xล645xส1040(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
367.11888098CMX-100-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-100-G ขนาด ก680xล600xส860(420) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
368.11868071CEX-300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-300-G ขนาด ก600xล670xส1060(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
369.11828017CEX-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-200-G ขนาด ก580xล700xส930(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
370.10810093CEX-100-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-100-G ขนาด ก580xล670xส820(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
371.171262003CH-90-GVAเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-90-GVA ขนาด ก670xล710xส1170(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
372.10780053CH-910-EXเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-EX ขนาด ก595xล655xส1060(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
373.94702076CH-910-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-A ขนาด ก610xล650xส950(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
374.78578002CH-910-Dเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-D ขนาด ก530xล550xส800(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
375.75556006CEM-100เก้าอี้ รุ่นCEM-100 ขนาด ก560xล600xส840(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
376.74550024CM-910เก้าอี้ รุ่นCM-910 ขนาด ก610xล590xส835(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
377.261962849CH-973เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-973 ขนาด ก705xล710xส1160(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
378.171318880CH-971-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-971-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
379.191434035FTS-600-G-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-600-G-S หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
380.161240074FTS-601-G-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-601-G-S ขนาด ก505xล600xส1038(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
381.171296049FTS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-500-G ขนาด ก650xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
382.151123016FTS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-501-G ขนาด ก505xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
383.201486006GOS-500เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500 ขนาด ก640xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
384.251882040GOS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500-G ขนาด ก640xล575xส880(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
385.161244079GOS-501เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501 ขนาด ก480xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
386.191454062GOS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501-G ขนาด ก480xล575xส880(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
387.60446020EC-180เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180 ขนาด ก550xล520xส800(430)มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
388.76570094EC-180-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-180-G ขนาด ก550xล515xส790(400)มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
389.58436086EC-181เก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181 ขนาด ก460xล520xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
390.75562086EC-181-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นEC-181-G ขนาด ก450xล515xส790(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
391.49370094MGNเก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
392.51384084MGN-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นMGN-A ขนาด ก650xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
393.98728028CH-60-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
394.87646022CH-60-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
395.88654028CH-60-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
396.70520020CH-61-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
397.65486060CH-61-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
398.60446020CH-61-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
399.76564014CH-18-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-A-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
400.74554078CH-18-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
401.72534008CH-18-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
402.161204025CH-1400-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-G ขนาด ก600xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
403.171282030CH-1400-AGเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-AG ขนาด ก600xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
404.13998047CH-1300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-G ขนาด ก510xล565xส830(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
405.141098082CH-1300-AGเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1300-AG ขนาด ก510xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
406.13970009CH-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200 ขนาด ก600xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
407.141100085CH-1200-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200-A ขนาด ก600xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
408.10778050CH-1100เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100 ขนาด ก510xล565xส805(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
409.11854052CH-1100-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1100-A ขนาด ก510xล660xส1000(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
410.93692042CH-203เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-203 ขนาด ก580xล500xส860(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
411.95710084CH-202เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-202 ขนาด ก580xล485xส800(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
412.90674098CH-201เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-201 ขนาด ก580xล475xส750(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
413.77572022CH-200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-200 ขนาด ก440xล475xส750(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
414.56416016CHU-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-200-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
415.60450074CHU-300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-300-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
416.46344044CHU-201-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-201-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
417.55410034CHU-301-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-301-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
418.52388038CH-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1280 ขนาด ก460xล535xส760(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
419.79586010CH-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1290 ขนาด ก560xล535xส760(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
420.141058028CH-903เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-903 ขนาด ก660xล755xส1110(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
421.131034095CH-902เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-902 ขนาด ก610xล685xส1010(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
422.131028087CH-901เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-901 ขนาด ก610xล660xส920(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
423.141058028CH-812เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-812 ขนาด ก695xล705xส1135(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
424.131032093CH-811เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-811 ขนาด ก695xล680xส1005(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
425.131036098CH-810เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-810 ขนาด ก695xล680xส936(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
426.151172082CH-806เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-806 ขนาด ก720xล740xส1160(500) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
427.151142041CH-805เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-805 ขนาด ก720xล720xส1065(500) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
428.141102087CH-804เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-804 ขนาด ก720xล700xส980(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
429.10748009CH-702-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-702-A ขนาด ก690xล725xส1125(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
430.95710084CH-702เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-702 ขนาด ก690xล675xส965(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
431.98728028CH-701เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-701 ขนาด ก575xล530xส860(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
432.201494016CR-155เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-155 ขนาด ก690xล710xส1020(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
433.11816001CR-255เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-255 ขนาด ก570xล619xส840(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
434.10814098CR-455เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-455 ขนาด ก650xล630xส755(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
435.97722046CR-355เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-355 ขนาด ก550xล544xส730(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
436.58436086CR-044เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-044 ขนาด ก440xล500xส690(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
437.66496096CR-044-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-044-S ขนาด ก420xล500xส650(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
438.94703090CR-355-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-355-S ขนาด ก560xล550xส705(425) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
439.12932058CR-111เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-111 ขนาด ก630xล685xส755(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
440.141108095CR-222เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-222 ขนาด ก630xล790xส850(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
441.12910028CH-006-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-A ขนาด ก575xล665xส914(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
442.11836028CH-006-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-B ขนาด ก575xล665xส870(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
443.95708058CH-006-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-C ขนาด ก575xล550xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
444.77576076CH-006-Dเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-D ขนาด ก530xล550xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
445.89660010CH-506(ขาชุบโครเมี่ยม)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-506 ขนาด ก580xล584xส810(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ขาชุบโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
446.76570094CH-505(ขาพ่นสี)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-505 ขนาด ก580xล584xส810(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ขาพ่นสี เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
447.61458082CH-400เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400 ขนาด ก590xล530xส845(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
448.1170080CH-400Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400A ขนาด ก470xล530xส845(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
449.73548098CH-411เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-411 ขนาด ก610xล450xส790(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
450.54406080CH-412เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-412 ขนาด ก590xล440xส762(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
451.41304004CH-413-414เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-413-414 ขนาด ก400xล440xส770(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
452.42314038CH-403เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-403 ขนาด ก400xล440xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
453.84624024CH-303เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-303 ขนาด ก550xล514xส902(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
454.82614088CH-302เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-302 ขนาด ก550xล508xส760(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
455.80596046CH-301เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-301 ขนาด ก550xล447xส730(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
456.57424024CH-300เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-300 ขนาด ก455xล447xส730(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
457.62462036CH-061เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-061 ขนาด ก620xล528xส810(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
458.51380030CH-063เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-063 ขนาด ก419xล528xส810(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
459.76566040CH-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007 ขนาด ก455xล570xส760(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
460.84626050CH-007Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007A ขนาด ก580xล570xส760(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
461.75558032CH-304เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-304 ขนาด ก560xล460xส820(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
462.57424024CH-064เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-064 ขนาด ก415xล520xส980(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
463.94700050CH-204เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-204 ขนาด ก550xล520xส960(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
464.30224024CH-405เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-405 ขนาด ก343xล550xส490(490) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สตูล LUCKY
465.29218042CH-863Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-863-B ขนาด ก380xล570xส435(435) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สตูล LUCKY
466.27202026CH-863Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-863-C ขนาด ก380xล530xส435(435) มม.หุ้มผ้า2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สตูล LUCKY
467.86642066CM-60-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-60-B ขนาด ก620xล620xส920(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
468.56416016CM-61-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-61-B ขนาด ก520xล620xส920(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
469.82610034CM-60-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-60-C ขนาด ก620xล610xส830(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
470.52386010CM-61-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-61-C ขนาด ก520xล610xส830(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
471.86642066CM-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1200 ขนาด ก615xล560xส845(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
472.75560060CM-1100เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1100 ขนาด ก515xล560xส845(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
473.77572022CM-008เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-008 ขนาด ก585xล570xส805(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
474.61458082CM-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-007 ขนาด ก590xล580xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
475.86638012CM-1190เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1190 ขนาด ก580xล570xส840(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
476.63474098CM-1180เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1180 ขนาด ก535xล555xส800(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
477.58430004CM-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1280 ขนาด ก460xล555xส740(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
478.62462036CM-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1290 ขนาด ก470xล555xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
479.53398072CM-2000เก้าอี้ รุ่นCM-2000 ขนาด ก595xล555xส785(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แนวทันสมัย LUCKY
480.49364014CM-006เก้าอี้ รุ่นCM-006 ขนาด ก550xล590xส790(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
481.90674098CM-355เก้าอี้ รุ่นCM-355 ขนาด ก570xล545xส780(500) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
482.55409629LTS-300-A-Bเก้าอี้ รุ่นLTS-300-A-B ขนาด ก500xล515xส910(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
483.36268018LTS-80-A-Bเก้าอี้ รุ่นLTS-80-A-B ขนาด ก460xล505xส730(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
484.27200000SCL-16-A-Bเก้าอี้ รุ่นSCL-16-A-B ขนาด ก480xล500xส750(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
485.45340090CM-050เก้าอี้ รุ่นCM-050 ขนาด ก505xล505xส790(460) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
486.40302685CM-128เก้าอี้ รุ่นCM-128 ขนาด ก510xล560xส910(430) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
487.50373440CM-129เก้าอี้ รุ่นCM-129 ขนาด ก620xล565xส910(450) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
488.55411656CM-138เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบซ้อนกันได้ ขนาด540x570x830(480)มม. พนักพิงหลังโยกเอนได้ด้วยแหนบสปริง โครงขาเหล็กพ่นสี สามารถต่อเป็นแถวยาวได้ด้วยหูเกี่ยว เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
489.76566040CM-139เก้าอี้ รุ่นCM-139 ขนาด ก580xล570xส830(480) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
490.33248048CM-001เก้าอี้ รุ่นCM-001 ขนาด ก440xล550xส910(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
491.27202026CM-004เก้าอี้ รุ่นCM-004 ขนาด ก440xล550xส910(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
492.36272072CM-011เก้าอี้สำหรับเด็ก รุ่นCM-011 ขนาด ก420xล550xส910(585) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
493.41307247CM-012เก้าอี้ รุ่นCM-012 ขนาด ก440xล560xส880(480) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
494.31234058CM-013เก้าอี้ รุ่นCM-013 ขนาด ก440xล550xส870(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
495.52310092CM-014เก้าอี้ รุ่นCM-014 ขนาด ก440xล570xส905(460) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
496.39293056CM-015เก้าอี้ รุ่นCM-015 ขนาด ก410xล550xส815(475) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
497.41304004CM-016เก้าอี้ รุ่นCM-016 ขนาด ก440xล530xส880(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
498.33247034CM-018เก้าอี้ รุ่นCM-018 ขนาด ก440xล590xส900(470) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
499.44330054CM-019เก้าอี้ รุ่นCM-019 ขนาด ก440xล580xส970(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
500.34252002CM-022เก้าอี้ รุ่นCM-022 ขนาด ก440xล610xส940(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
501.49367662CM-029เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบซ้อนกันได้โครงขาพ่นสี เพิ่มลวดลายพนักพิงเพื่อความสวยงาม ขนาด ก455xล580xส925(430) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
502.41306030CM-031เก้าอี้ รุ่นCM-031 ขนาด ก410xล600xส970(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
503.43322046CM-032เก้าอี้ รุ่นCM-032 ขนาด ก425xล650xส980(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
504.39290014M5Nเก้าอี้ รุ่นM5N ขนาด ก560xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
505.49368068M5N-Aเก้าอี้ รุ่นM5N-A ขนาด ก660xล550xส770(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
506.62466090XL-100เก้าอี้ รุ่นXL-100 ขนาด ก540xล575xส775(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
507.72540090XL-120เก้าอี้ รุ่นXL-120 ขนาด ก610xล565xส775(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
508.18125020CM-081เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-081 ขนาด ก475xล520xส770(430) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
509.23174048CM-083เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-083 ขนาด ก640xล530xส800(440) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
510.29220070CM-082เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-082 ขนาด ก612xล540xส755(440) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
511.3246080CM-033เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-033 ขนาด ก335xล440xส460 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
512.17132082CM-034เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-034 ขนาด ก335xล440xส612 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
513.12896009TAB-100ชุดเก้าอี้นักเรียนชนิดติดตั้งถาวร 2 ที่นั่ง รุ่นTAB-100 ขนาด ก1100xล840xส785(440) มม.(เลื่อนเก็บได้) เก้าอี้นักเรียน LUCKY
514.181336003TAB-100-Nชุดเก้าอี้นักเรียนชนิดติดตั้งถาวร 2 ที่นั่ง รุ่นTAB-100-N ขนาด ก1100xล840xส785(450) มม.(เลื่อนเก็บได้) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้นักเรียน LUCKY
515.95704004CLO-812เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-812 ขนาด ก1170xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
516.131012066CLO-813เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-813 ขนาด ก1790xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
517.95704004KLO-912เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-912 ขนาด ก1190xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
518.131012066KLO-913เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นKLO-913 ขนาด ก1800xล690xส760(420) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
519.141080058MTN-303-Lเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นMTN-303-L ขนาด ก1805xล680xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
520.231704000CRP-352-Lเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-352-L ขนาด ก1320xล690xส760(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
521.332488058CRP-353-Lเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-353-L ขนาด ก2020xล565xส720(465) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
522.211560006CLP-903เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLP-903 ขนาด ก1630xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
523.241842487CLP-904เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง รุ่นCLP-904 ขนาด ก2210xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
524.46346679CLF-812เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLF-812 ขนาด ก1035xล520xส790(440) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
525.71532082CLF-813-814เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLF-813 ขนาด ก1600xล520xส790(440) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
526.71526000KLF-812-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นKLF-812-A ขนาด ก1440xล520xส755(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
527.90674098KLF-813-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นKLF-813-A ขนาด ก2005xล520xส755(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
528.88653826CLP-822เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-822 ขนาด ก1350xล530xส735(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
529.11815400CLP-823เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLP-823 ขนาด (ผลิตเฉาะสี น้ำตาล )ก2025xล530xส735(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
530.171266009CLP-903-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-903-A ขนาด ก1512xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
531.171266009CLP-903-Bเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-903-B ขนาด ก1440xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
532.141100085XL-102เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-102 ขนาด ก1080xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
533.211564011XL-103เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-103 ขนาด ก1660xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
534.161236068XL-102-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-102-A ขนาด ก1470xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
535.221670054XL-103-Cเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-103-C ขนาด ก2055xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
536.161216041XL-202เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-202 ขนาด ก1215xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
537.221690081XL-203เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-203 ขนาด ก1795xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
538.11818004MTN-303เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-303 ขนาด ก1675xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
539.12894006MTN-303-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-303-A ขนาด ก2070xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
540.91678052MTN-202เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นMTN-202 ขนาด ก1220xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
541.12916036MTN-203เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-203 ขนาด ก1810xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
542.131036098LBH-620เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBH-620 ขนาด ก1180xล620xส1020(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
543.11826015LBH-621เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBH-621 ขนาด ก1100xล620xส1020(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
544.13982025LBM-620เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-620 ขนาด ก1170xล600xส910(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
545.10776047LBM-621เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-621 ขนาด ก1110xล600xส910(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
546.151116006LBM-631-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBM-631-A ขนาด ก2100xล600xส910(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
547.12928052LBL-620เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBL-620 ขนาด ก1180xล580xส800(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
548.96718092LBL-621เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBL-621 ขนาด ก1110xล580xส800(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
549.141056025LBL-631-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-631-A ขนาด ก2110xล580xส800(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
550.171294046LBH-1130เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBH-1130 ขนาด ก1765xล660xส1005(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
551.161202022LBH-1131เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBH-1131 ขนาด ก1700xล660xส1005(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
552.12904020LBH-1121-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBH-1121-A ขนาด ก1470xล660xส1005(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
553.12898012LBM-1120เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1120 ขนาด ก1085xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
554.10806088LBM-1121เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1121 ขนาด ก990xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
555.161242076LBL-1130เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1130 ขนาด ก1760xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
556.11868071LBM-1121-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1121-A ขนาด ก1470xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
557.151148049LBL-1131เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1131 ขนาด ก1685xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
558.151170079LBL-1131-Cเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1131-C ขนาด ก2020xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
559.251854002LB-1230เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLB-1230 ขนาด ก1795xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
560.211620087LB-1231เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLB-1231 ขนาด ก1695xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
561.191438041LB-1220เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLB-1220 ขนาด ก1210xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
562.161200020LB-1221เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLB-1221 ขนาด ก1110xล550xส840(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
563.161256095CRP-352เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCRP-352 ขนาด ก1250xล550xส740(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
564.292196064CRP-453เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCRP-453 ขนาด ก1940xล610xส880(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
565.58434058FCL-103-104-105เก้าอี้แถว 3,4,5 ที่นั่ง รุ่นFCL-103-104-105 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
566.17132082CD-300-301เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-300-301 ขนาด ก448xล477xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
567.18138062CD-400-401เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-400-401 ขนาด ก448xล477xส737(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
568.19144044CD-500-501เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-500-501 ขนาด ก448xล477xส737(435) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
569.20150024CD-600-601เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-600-601 ขนาด ก448xล490xส750(435) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
570.20154078CD-700-701เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-700-701 ขนาด ก443xล490xส750(435) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
571.19142016CD-800-801เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-800-801 ขนาด ก464xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
572.17132082CD-300-301-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-300-301-N ขนาด ก430xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
573.18138062CD-400-401-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-400-401-N ขนาด ก430xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
574.19144044CD-500-501-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-500-501-N ขนาด ก440xล485xส735(432) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
575.20150024CD-600-601-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-600-601-N ขนาด ก440xล485xส735(432) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
576.20154078CD-700-701-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-700-701-N ขนาด ก440xล485xส735(432) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
577.19142016CD-800-801-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-800-801-N ขนาด ก464xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
578.161220047TAB-200ชุดเก้าอี้นักเรียน รุ่นTAB-200 ขนาด ก1200xล900xส785(440) มม. เก้าอี้นักเรียน LUCKY
579.161246082TCL-300-Nชุดเก้าอี้นักเรียน รุ่นTCL-300-N ขนาด ก1100xล800xส720(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้นักเรียน LUCKY
580.161248084TCL-300ชุดเก้าอี้นักเรียน รุ่นTCL-300 ขนาด ก1100xล800xส720(420) มม. เก้าอี้นักเรียน LUCKY
581.26196046TC-CC-9702ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่นTC-CC-9702 โต๊ะนักเรียน LUCKY
582.34252002YM-YC-02ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่นYM-YC-02 โต๊ะนักเรียน LUCKY
583.64476026CML-129เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-129 ขนาด ก600xล690xส900(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
584.83618042CML-139เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-139 ขนาด ก605xล680xส830(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
585.58430004M5N-Lเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นM5N-L ขนาด ก645xล690xส815(490) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
586.90674098XL-110เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นXL-110 ขนาด ก560xล705xส780(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
587.39290014CMO-081เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-081 ขนาด ก595xล660xส820(490) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
588.46342016CMO-004เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-004 ขนาด ก510xล710xส910(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
589.42318092CDO-600-Nเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDO-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
590.38284034CDL-600-Nเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDL-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
591.10750012FTM-200โต๊ะ FAST FOOD 2 ที่นั่ง รุ่นFTM-200 ขนาด ก1600xล610xส760(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
592.161218044FTM-400โต๊ะ FAST FOOD 4 ที่นั่ง รุ่นFTM-400 ขนาด ก1600xล1070xส760(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
593.99734008FMB-02โต๊ะ FAST FOOD 2 ที่นั่ง รุ่นFMB-02 ขนาด ก1000xล900xส820(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
594.191426025FMB-04โต๊ะ FAST FOOD 4 ที่นั่ง รุ่นFMB-04 ขนาด ก1800xล1200xส820(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
595.10754017FMS-02โต๊ะ FAST FOOD 2 ที่นั่ง รุ่นFMS-02 ขนาด ก1000xล900xส800(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
596.191434035FMS-04โต๊ะ FAST FOOD 4 ที่นั่ง รุ่นFMS-04 ขนาด ก1800xล1200xส800(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
597.231764081CLE-911โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCLE-911 ขนาด ก955xล760xส820(400) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
598.342534020CLE-912โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCLE-912 ขนาด ก1550xล760xส820(400) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
599.443264006CLE-913โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCLE-913 ขนาด ก2170xล760xส820(400) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
600.221680068CLE-711โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCLE-711 ขนาด ก975xล755xส860(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
601.342542031CLE-712โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCLE-712 ขนาด ก1530xล755xส860(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
602.453352025CLE-713โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCLE-713 ขนาด ก2110xล755xส860(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
603.241780003SFA-101โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นSFA-101 ขนาด ก975xล790xส870(420) มม.หุ้มผ้าปุย โซฟาชุดเล็ก LUCKY
604.352648074SFA-102โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นSFA-102 ขนาด ก1500xล790xส870(420) มม.หุ้มผ้าปุย โซฟาชุดเล็ก LUCKY
605.473500025SFA-103โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นSFA-103 ขนาด ก2020xล790xส870(420) มม.หุ้มผ้าปุย โซฟาชุดเล็ก LUCKY
606.13964001CM-9010โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCM-9010 ขนาด ก695xล830xส830(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
607.231720022CM-9020โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCM-9020 ขนาด ก1320xล830xส830(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
608.342546037CM-9030โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCM-9030 ขนาด ก1940xล830xส830(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
609.98727014CM-8410โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCM-8410 ขนาด ก685xล720xส720(410) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
610.171304060CM-8420โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCM-8420 ขนาด ก1310xล720xส720(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
611.251860011CM-8430โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCM-8430 ขนาด ก1940xล720xส720(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
612.52388038TMK-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMK-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
613.66496096TMK-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMK-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
614.64480080TMM-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMM-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
615.93696096TMM-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMM-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
616.49366040TMS-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMS-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
617.65484034TMS-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMS-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
618.29218042TMS-G1-G2-G3โต๊ะกลาง รุ่นTMS-G1-G2-G3 ขนาด โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
619.59440040TMC-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMC-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
620.89660010TMC-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMC-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
621.45338062TSN-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTSN-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
622.54400000TSN-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTSN-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
623.70520020TN-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTN-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
624.99738062TN-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTN-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
625.53394221TMW-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMW-2424G ขนาด ก600xล600xส420 มม โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
626.71529446TMW-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMW-2442G ขนาด ก600xล1060xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
627.151132028ADT-500-SHBเก้าอี้โรงภาพยนตร์ รุ่นADT-500-SHB(ONE SEAT) ขนาด ก670xล740xส1180(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
628.181384068ADT-400-HBเก้าอี้ห้องประชุม รุ่นADT-400-HB(ONE SEAT) ขนาด ก620xล720xส1065(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
629.10806088ADT-200-RBเก้าอี้ห้องประชุม รุ่นADT-200-RB(ONE SEAT) ขนาด ก660xล700xส1015(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
630.171330095ADT-300-PBเก้าอี้โรงภาพยนตร์ รุ่นADT-300-PB(ONE SEAT) ขนาด ก626xล720xส1100(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
631.191410003ADT-300-PBLเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นADT-300-PBL(ONE SEAT) ขนาด ก606xล865xส1100(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
632.151118009ADT-300-PBSเก้าอี้ห้องประชุม รุ่นADT-300-PBS(ONE SEAT) ขนาด ก606xล680xส1100(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
633.191452060ADT-250-EXเก้าอี้ห้องประชุม รุ่นADT-250-EX(ONE SEAT) ขนาด ก655xล850xส940(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
634.211588043ADT-250-EXLเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นADT-250-EXL(ONE SEAT) ขนาด ก660xล910xส940(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
635.131000050CL-522-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-522-L(ONE SEAT) ขนาด ก600xล630xส900(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
636.12942071CL-422เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-422(ONE SEAT) ขนาด ก650xล760xส930(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
637.10770039CL-920เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-920(ONE SEAT) ขนาด ก565xล640xส830(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
638.10802082CL-921เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-921(ONE SEAT) ขนาด ก560xล640xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
639.11888098CL-920-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-920-L(ONE SEAT) ขนาด ก565xล690xส830(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
640.001194011CL-915-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-915-L(ONE SEAT) ขนาด ก580xล810xส965(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
641.141070044CL-915เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-915(ONE SEAT) ขนาด ก554xล750xส965(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
642.13968006CL-930เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-930(ONE SEAT) ขนาด ก600xล790xส950(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
643.141082060CL-930-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-930-L(ONE SEAT) ขนาด ก610xล890xส950(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
644.131002052CL-940-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-940-L(ONE SEAT) ขนาด ก660xล880xส1000(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
645.11868071CL-940เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-940(ONE SEAT) ขนาด ก660xล760xส1000(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
646.1480000LK-0618อะไหล่กุญแจ ตู้ล็อกเกอร์ ของตกแต่ง ลัคกี้
647.161222049SA-8263ตู้นิรภัยขนาดเล็กแบบประตูเดียว ขนาดภายนอก 426(กว้าง) x 430(ลึก) x 476(สูง) มิลลิเมตร ขนาดภายใน 300(กว้าง) x 300(ลึก) x 350(สูง) มิลลิเมตร น้ำหนัก 75กิโลกรัม ภายในประกอบด้วยลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก ระบบล็อคประกอบด้วย กุญแจ 1 ชุด และรหัส 1 ชุด ซึ่งสามารถเปลี
648.129440074IES-90240รุ่น IES-90240 4 ชั้น (นอกแบบ)ขนาด 920x1700x2400 MM. ชั้นวางของเหล็ก ลัคกี้
649.151177289SH-916ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก914xล457xส1829 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
650.171303659CMC-1800รถเข็นโต๊ะเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายโต๊ะพับทรงกลมขนาดใหญ่ ขนาด810x1625x1075มม. ของตกแต่ง ลัคกี้
651.69514040CM-0815เก้าอี้รับแขก CM-0815 ขนาด 540x535x850มม. เบาะมี2แบบให้เลือก หุ้มผ้า,หุ้มหนังโครงขาชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
652.44326002CM-0825เก้าอี้จัดเลี้ยง CM-0825 ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติกโครงขาชุปโครเมี่ยม เก้าอี้จัดเลี้ยง ลัคกี้
653.46344044CM-0816-Aเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816A ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติกโครงขาชุปโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
654.42314040CM-0816-Bเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816B ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊ก โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้ โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
655.63468018CM-0816-LAเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816LA ขนาด 630x745x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊กซุบโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
656.55410036CM-0816-LBเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816LB ขนาด 630x760x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊กซุบโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
657.78580030CM-0818เก้าอี้รับแขก ขนาด 570x545x910มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า เก้าอี้รับแขก ลัคกี้ เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
658.10798077CM-0819-Lเก้าอี้รับแขก ขนาด 580x740x820มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
659.10771040CM-0819เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 640x560x820มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
660.62464064CM-0817เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 480x515x850มม. โครงขาเหล็กซุบโครเมี่ยม เบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
661.12959094MTN-302-L-N13เก้าอี้แลคเซอร์ สองที่นั่งและ3ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้ เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
662.97720020MTN-302-N13เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งเบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
663.10800080MTN-302-A-N13เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งพร้อมท๊อปไม้สำหลับวางของ เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
664.201488008ADT-690-PBLเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก670xล900xส1030มม.หุ้มผ้าและหนัง เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
665.181339007ADT-690-PBSเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก670xล760xส970มม.หุ้มผ้าและหนัง เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
666.151118009ADT-300-PBSเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก606xล680xส1100มม.หุ้มผ้าและหนัง เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
667.191451058ADT-250-EXเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก655xล850xส940มม.หุ้มผ้าและหนัง พนักพิงโยกแอนไม่ได้ เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
668.211588043ADT-250-EXLเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก660xล910xส940มม.หุ้มผ้าและหนัง มีไมเลคเซอร์สามารถพับเก็บด้านข้างได้ พนักพิงโยกแอนไม่ได้ เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
669.171265007CL-918เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-918 (ONE SEAT) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
670.181388073CL-918-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-918-L(ONE SEAT) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัค
671.231756070SF-801โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่น SF-801 ขนาด ก840xล750xส670(440) มม.หุ้ม2แบบ(ผ้า,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY โซฟาชุดเล็ก ลัคกี้
672.312304010SF-802โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่น SF-802 ขนาด ก1320xล750xส670(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
673.443316076SF-803โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่น SF-803 ขนาด ก2040xล750xส670(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
674.161222049SA-991ตู้นิรภัย รุ่ร SA-991 ขนาดภายใน ก360xล335xส260มม. ขนาดภายใน ก490xล435xส390มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก1ลิ้นชักพร้อมกุนแจในตัวเพื่อสดวกในการเปิดปิด มีกรอบรหัสป้องกันจากด้านข้าง ตู้เซฟ ลัคกี้
675.161222049SA-992ตู้นิรภัย รุ่ร SA-992 ขนาดภายใน ก260xล335xส360มม. ขนาดภายใน ก390xล435xส490มม. ประกอบด้วยลิ้นชัก1ลิ้นชักพร้อมกุนแจในตัวเพื่อสดวกในการเปิดปิด มีกรอบรหัสป้องกันจากด้านข้าง ตู้เซฟ ลัคกี้ ตู้เซฟ ลัคกี้
676.382856055SA-2011ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2011 ขนาดภายใน ก402xล400xส384มม. ขนาดภายใน ก548xล530xส530มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
677.463422019SA-2012ตู้นิรภัย รุ่ร SA-2012 ขนาดภายใน ก402xล400xส573มม. ขนาดภายใน ก550xล530xส788มม. ประกอบด้วยด้วยก1ลิ้นชักมีแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ ตู้เซฟ ลัคกี้
678.725388073