ลัคกี้-เฟอร์นิเจอร์

ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ของตกแต่ง ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะคอมราคาพิเศษ เตียงเหล็ก ชั้นเอกสาร ชั้นวางของเหล็ก ชั้นเอนกประสงค์ บันไดเหล็ก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้พับ โต๊ะนักเรียน ชุดโต๊ะอาหาร โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้ราคาพิเศษ ตู้เซฟ ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารรางเลื่อน ตู้เอนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.171282030S-317Nชั้นห้องสมุด1ตอน เสริมเหล็กพิเศษ ขนาด ก925xล546xส1969 มม ชั้นหนังสือเหล็ก LUCKY
2.312300005S-327Nชั้นห้องสมุด2ตอน เสริมเหล็กพิเศษ ขนาด ก1825xล546xส1969 มม ชั้นหนังสือเหล็ก LUCKY
3.58430004O-975ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
4.85636086O-9115ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
5.10750012O-9155ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
6.12904020O-9195ตู้วางของเอนกประสงค์ แบบโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
7.51384084D-930ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส300 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
8.78579422D-975ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
9.96712012D-9115ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
10.13981625D-9155ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
11.141064437D-9195ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
12.73543030S-975ตู้บานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
13.94700050S-9115ตู้บานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
14.12958093OD-9155ตู้บานเปิด2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
15.151138436OD-9195ตู้บานเปิด2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1950 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
16.12894407OS-9155ตู้บานเลื่อน2บานบนและล่างโล่ง ขนาด ก900xล400xส1550 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
17.98730054DO-9115ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
18.12896009DO-9155ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
19.131020077DO-9195ตู้โล่งบนและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
20.131030691DD-9155ตู้บนบานเปิด2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
21.161258098DD-9195ตู้บนบานเปิด2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
22.131020077DS-9155ตู้บนบานเลื่อน2บานและล่างบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
23.98730054SO-9115ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1150 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
24.11884093SO-9155ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
25.131033094SO-9195ตู้โล่งบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
26.141069243SD-9155ตู้บานเปิด2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
27.161227056SD-9195ตู้บานเปิด2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1950 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
28.131026085SS-9155ตู้บานเลื่อน2บานบนและล่างบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล400xส1550 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
29.1078052H-915แผ่นชั้นปรับระดับ ขนาด ก860xล345xส18 มม. ของตกแต่ง LUCKY
30.14104004BBA-911Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล400xส65-100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
31.22168068BBA-918Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล400xส110-180 มม. ของตกแต่ง LUCKY
32.25190064BBA-925Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล400xส165-250 มม. ของตกแต่ง LUCKY
33.52390064LCH-975ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้วางของอเนกประสงค์เหมาะสำหรับเก็บหนังสือแฟ้มเอกสาร และอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
34.72538062LCH-9110ตู้อเนกประสงค์โล่ง ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
35.11866069LCD-9110ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
36.1279080LCD-9185ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
37.73547084LCG-975-1275-1575ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่นLCG-975 ขนาด ก900Xล450Xส750 มม. รุ่นLCG-1275 ขนาด ก1200xล450xส750 มม. และ รุ่น LCG-1575 ขนาด ก1500xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
38.96718093LCG-9110-12110-15110ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก2บาน รุ่น LCG-9110 ขนาด ก900xล450xส1100 มม. รุ่นLCG-12110 ขนาด ก1200xล450xส1100 มม. และ รุ่น LCG-15110 ขนาด ก1500xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
39.71530460LCS-975ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
40.92688696LCS-9110-12110-15110ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน รุ่น LCS-9110 ขนาด ก900xล450xส1100 มม. รุ่น LCS-12110 ขนาด ก1200Xล450Xส1100 มม. รุ่น LCS-15110 ขนาด ก1500Xล450Xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
41.10786061LCF-975ตู้เอกสาร2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
42.141088068LCF-9110ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
43.10753016LCF-975-2ตู้เอกสาร2ลิ้นชักพร้อมบานเปิด ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
44.131031091LCF-9110-3ตู้เอกสาร3ลิ้นชักพร้อมบานเปิด ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
45.9168084LCA-910B-1210B-1510Bฐานรองตู้ รุ่น LCA-910B ขนาด ก900xล450xส100 มม. และ รุ่น LCA-1210B ขนาด ก1200xล450xส100 มม. และ รุ่น LCA-1510B ขนาด ก1500xล450xส100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
46.8664043LCA-925S-925D-1225S-1525Sชั้นวางของ รุ่น LCA-925S ขนาด ก880xล380xส25 มม.และ รุ่น LCA-925D ขนาด ก880xล420xส25 มม.และ รุ่น LCA-1225S ขนาด ก1180xล380xส25 มม.และ รุ่น LCA-1525S ขนาด ก1480xล380xส25 มม. ของตกแต่ง LUCKY
47.29221082T-920-1220-1520แผ่นหน้าไม้ รุ่น T-920 ขนาด ก900xล450xส20 มม. และ รุ่น T-1220 ขนาด ก1200xล450xส20 มม. และ รุ่น T-1520 ขนาด ก1500xล450xส20 มม. ของตกแต่ง LUCKY
48.21156006T-925-1225-1525แผ่นหน้าไม้ รุ่น T-925 ขนาด ก900xล450xส25 มม. และ รุ่น T-1225 ขนาด ก1200xล450xส25 มม. และ รุ่น T-1525 ขนาด ก1500xล450xส25 มม. ของตกแต่ง LUCKY
49.19144044LCA-911T-1211T-1511Tตัวปรับเข้าเพดาน รุ่น LCA-911T ขนาด ก900xล450xส65-100 มม. และ รุ่น LCA-1211T ขนาด ก1200xล450xส65-100 มม. และ รุ่น LCA-1511T ขนาด ก1500xล450xส65-100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
50.33246022LCA-918T-1218T-1518Tตัวปรับเข้าเพดาน รุ่น LCA-918T ขนาด ก900xล450xส110-180 มม. และ รุ่น LCA-1218T ขนาด ก1200xล450xส110-180 มม. และ รุ่น LCA-1518T ขนาด ก1500xล450xส110-180 มม. ของตกแต่ง LUCKY
51.38284034LCA-925T-1225T-1525Tตัวปรับเข้าเพดาน รุ่น LCA-925T ขนาด ก900xล450xส165-250 มม. และ รุ่น LCA-1225T ขนาด ก1200xล450xส165-250 มม. และ รุ่น LCA-1525T ขนาด ก1500xล450xส165-250 มม. ของตกแต่ง LUCKY
52.60445008OCH-970ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
53.90668018OCH-9120ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
54.84623010OCH-9100ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
55.89664064OCH-9110ตู้วางของอเนกประสงค์ ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
56.71527014OCD-930-940ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-930 ขนาด ก900xล450xส300 มม. และ OCD-940 ขนาด ก900xล450xส400 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
57.11846042OCD-970ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-970 ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
58.151116006OCD-9100ตู้เอกสารบานเปิด2บาน รุ่น OCD-9100 ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
59.161214038OCD-9110ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
60.161236068OCD-9120ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
61.211561007OCD-9180ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส1800 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
62.261990086OCW-9180ตู้เสื้อผ้าเหล้ก2บานเปิด พร้อมกระจก ขนาด ก900xล450xส1800 มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก LUCKY
63.141046212OCG-970ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
64.151176087OCG-9100ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
65.151183097OCG-9110ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
66.161225254OCG-9120ตู้บานเลื่อนกระจกเปลือย2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
67.10754017OCS-970ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
68.12958093OCS-9100ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1000 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
69.131006058OCS-9110ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
70.131032093OCS-9120ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน ขนาด ก900xล450xส1200 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
71.282082010OCF-970-Dตู้เก็บแฟ้ม 2 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส700 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
72.402964001OCF-9110-Dตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
73.18134008OCA-910-Bฐานรองตู้ ขนาด ก900xล450xส100 มม. ของตกแต่ง LUCKY
74.21156006OCA-911-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส65-110 มม. ของตกแต่ง LUCKY
75.26198072OCA-918-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส110-180 มม. ของตกแต่ง LUCKY
76.31236086OCA-925-Tตัวปรับเข้าเพดาน ขนาด ก900xล450xส165-250 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
77.81603040DD-992C-993C-994Cตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
78.81602836DD-992P-993P-994Pตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
79.81604054DD-992S-993S-994Sตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีระบบป้องกันการล้ม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
80.71530054DA-102-103-104ตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีตัวล็อกกันลิ้กชักหลุด ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
81.1075012D-742-743-744ตู้เอกสาร แบบ2ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส720 มม. และ แบบ3ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1020 มม. และ แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก464xล616xส1320 มม. มีตัวล็อกกันลิ้กชักหลุด ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
82.231750062D-814ตู้เอกสาร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส1320 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
83.211608070D-4032ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล814xส510 มม. และ ขนาด ก1118xล1220xส510 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
84.31235072S-032-048ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล814xส290 มม. และ ขนาด ก1118xล1220xส290มม. ของตกแต่ง LUCKY
85.39296096FA-410-412ตู้เก็บเอกสาร ตั้งโต๊ะ แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส522 มม. และ แบบ12ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส610 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
86.58432032DR-110-115ตู้เก็บเอกสาร แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก278xล459xส653 มม. และ แบบ15ลิ้นชัก ขนาด ก278xล459xส922 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
87.80599086DR-210-215ตู้เก็บเอกสาร แบบ10ลิ้นชัก ขนาด ก375xล459xส882 มม. และ แบบ15ลิ้นชัก ขนาด ก375xล459xส1262 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
88.11842036D-204-205ตู้เก็บบัตร แบบ4ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส807 มม. และ แบบ5ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
89.171264006D-206-207ตู้เก็บบัตร แบบ6ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. และ แบบ7ลิ้นชัก ขนาด ก541xล616xส1322 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
90.181400090D-209-211ตู้เก็บบัตร แบบ9ลิ้นชัก ขนาด ก364xล616xส1286 มม. และ แบบ11ลิ้นชัก ขนาด ก364xล616xส1545 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
91.10761427SH-994S-Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1067 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
92.151149251SH-996Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1829 มม ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
93.161204025SH-998Pตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก915xล457xส1980 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
94.98727014SH-754ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1219 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
95.1279800SH-756ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
96.181405096SH-816ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก914xล457xส1829 มม. ได้มาตรฐาน มอก. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
97.12920042SH-104ตู้บานเปิด2บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
98.5012004DO-213-316ตู้บานเลื่อนทีบ2บาน มีรุ่น DO-213,DO-214,DO-215,DO-216,DO-313,DO-314,DO-315,DO-316 ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
99.61456462DG-223-326ตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-223,DG-224,DG-225,DG-226,DG-323,DG-324,DG-325,DG-326 ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
100.7052026S-300-400-500แผ่นชั้น3ฟุต ขนาด ก855xล334xส21 มม. และ แผ่นชั้น4ฟุต ขนาด ก1163xล334xส21 มม. และ แผ่นชั้น5ฟุต ขนาด ก1470xล334xส21 มม. ของตกแต่ง LUCKY
101.19142016T-3F-4F-5F-6Fแผ่นหน้าไม้ ขนาด3ฟุต,4ฟุต,5ฟุต และ 6ฟุต ของตกแต่ง LUCKY
102.8664048Sขาเหล้กรองตู้เอกสาร มีรุ่น S-013,S-014,S-015,S-016,S-023,S-024,S-025,S-026 ของตกแต่ง LUCKY
103.59444094LK-991ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ1ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
104.71530054LK-992ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ2ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
105.74554080LK-993ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ3ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
106.76569486LK-994ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ4ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
107.91678054LK-996ตู้ล็อคเกอร์1ช่อง แบบ6ประตู ขนาด ก305xล381xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
108.161211034LK-6102ตู้บานเปิด2บาน พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด ก917xล533xส1829 มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก LUCKY
109.161256095LK-6103ตู้บานเปิด3บาน พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
110.181356030LK-6106ตู้บานเปิด6บาน พร้อมราวแขวนผ้า ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
111.211584038LK-6109ตู้บานเปิด9บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
112.221654032LK-6112ตู้บานเปิด12บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
113.261986081LK-6118ตู้บานเปิด18บาน ขนาด ก917xล457xส1829 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก LUCKY
114.211604065NTC-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น NTC-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NTC-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NTC-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
115.131000050NTC-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NTC-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NTC-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NTC-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
116.211600060NT-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก8ลิ้นชัก รุ่น NT-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NT-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NT-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
117.131012066NT-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NT-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NT-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NT-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
118.211604065NTN-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น NTN-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น NTN-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น NTN-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
119.131000050NTN-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น NTN-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น NTN-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น NTN-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
120.211556000TC-2654-3060-3472โต๊ะเหล็ก7ลิ้นชัก รุ่น TC-2654 ขนาด ก1372xล660xส750 มม. และ รุ่น TC-3060 ขนาด ก1524xล762xส750 มม. และ รุ่น TC-3472 ขนาด ก1829xล864xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
121.12938066TC-2436-2642-2648โต๊ะเหล็ก4ลิ้นชัก รุ่น TC-2436 ขนาด ก914xล610xส750 มม. และ รุ่น TC-2642 ขนาด ก1067xล660xส750 มม. และ รุ่น TC-2648 ขนาด ก1219xล660xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
122.87650074NT-1626โต๊ะเสริมข้าง3ลิ้นชัก ขนาด ก665xล412xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
123.83622096NTN-1626โต๊ะเสริมข้าง3ลิ้นชัก ขนาด ก665xล412xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
124.372760027CT-70150-70180โต๊ะเคาน์เตอร์พร้อมตู้บานเลื่อน รุ่น CT-70150 ขนาด ก1490xล690xส985 มม. และ รุ่น CT-70180 ขนาด ก1795xล690xส985 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
125.241818057CTO-45140มุมต่อโต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาก ก690xล455xส985 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
126.332512091TCR-80150โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น TCR-80150,TCR-80180,TCL-80150,TCL-80180 โต๊ะเหล็ก LUCKY
127.12953086CF-75120-75150-75180โต๊ะประชุมตรง รุ่น CF-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ รุ่น CF-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ รุ่น CF-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
128.151164071CFM1-75120-75150โต๊ะประชุมตรง รุ่น CFM1-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ รุ่น CFM1-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
129.181400090CFM2-75150-75180โต๊ะประชุมตรง รุ่น CFM2-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ รุ่น CFM2-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
130.241780003CFO-75160โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
131.261934010CFO-M1-75160โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
132.302250037CFN-90180โต๊ะประชุม ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
133.10749011CF-60120-60150-60180โต๊ะประชุมแบบตรง รุ่น CF-60120 ขนาด ก1200xล610xส750 มม. และ รุ่น CF-60150 ขนาด ก1500xล610xส750 มม. และ รุ่น CF-60180 ขนาด ก1800xล610xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
134.10749011CFO-60180โต๊ะประชุมแบบโค้ง รุ่น CFO-60180 ขนาด ก900xล610xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
135.402996044CFO-60180-60240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว รุ่น CFO-60180 ขนาด ก1800xล1800xส750 มม. และ รุ่น CFO-60240 ขนาด ก2400xล2400xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
136.211560006CFO-90240โต๊ะประชุมแบบโค้ง ขนาด ก1200xล900xส750มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
137.846240024CFO-90240-SETโต๊ะประชุมแบบโค้ง1ชุด4ตัว ขนาด ก2400xล2400xส750มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
138.241815050CF-90180โต๊ะประชุมระดับผู้บริหาร ขนาด1800x900x750 มม. โต๊ะทำงานผู้บริหารเหล็ก หน้าไม้โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ชนิดโล่ง เหมาะสำหรับนำตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ 3 ลิ้นชัก (รุ่น SDT-200) มาไว้ทั้งสองฝั่ง โต๊ะเหล็ก LUCKY
139.10802082SDT-200ตู้ข้าง3ลิ้นชัก ขนาด400x630x650 มม. (เหมาะสำหรับใช้กับโต๊ะทำงานผู้บริหาร รุ่น CF-90180) ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
140.463417013CF-90180-SDT-200-SETโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมตู้ใต้โต๊ะ3ลิ้นชัก2ใบ 1800-900-750-400-630-650โต๊ะเหล็ก LUCKY
141.131007059TN-75120-75150-75180โต๊ะประชุม TN-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ TN-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ TN-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
142.79590064TG-80120-80150-80180โต๊ะอเนกประสงค์ TG-80120 ขนาด ก1220xล760xส735 มม. และ TG-80150 ขนาด ก1520xล760xส735 มม. และ TG-80180 ขนาด ก1830xล760xส735 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
143.81600000TK-7676โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด ก760xล760xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
144.6750063TK-76120-76152โต๊ะอเนกประสงค์ TK-76120 ขนาด ก1220xล760xส720 มม. และ TK-76152 ขนาด ก1520xล760xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
145.63474098TG-7676-8686โต๊ะอาหารแบบจตุรัส TG-7676 ขนาด ก760xล760xส720 มม. และ TG-8686 ขนาด ก860xล860xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
146.81601012TR-75-90โต๊ะอาหารแบบกลม TR-75 ขนาด ก750xล750xส720 มม. และ TR-90 ขนาด ก900xล900xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
147.13986031TNS-4565โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก650xล750xส1350 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
148.141091072TNS-45100โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก1000xล750xส1350 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
149.13990036TNS-6585โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก850xล645xส1150 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
150.96715052TEC-70100-70120โต๊ะคอมพิวเตอร์ TEC-70100 ขนาด ก1000xล700xส686 มม. และ TEC-70120 ขนาด ก1200xล700xส686 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
151.97722046TEN-7070โต๊ะวางprinter ขนาด ก700xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
152.29220070TMT-60-75-90-Rแผ่นไม้ TMT-60R ขนาด ก840xล600xส28 มม. และ TMT-75R ขนาด ก1060xล750xส28 มม. และ TMT-90R ขนาด ก1270xล900xส28 มม. ของตกแต่ง LUCKY
153.27202026TMT-60-75-90แผ่นไม้ TMT-60 ขนาด ก840xล600xส28 มม. และTMT-75 ขนาด ก1060xล750xส28 มม. และTMT-90 ขนาด ก1270xล900xส28 มม. ของตกแต่ง LUCKY
154.12904020TEN-70100-70120โตีะคอมพิวเตอร์ TEN-70100 ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ TEN-70120 ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
155.83618042TFC-45180-60180โต็ะพับอเนกประสงค์ TFC-45180 ขนาด ก1800xล450xส720 มม.และ TFC-60180 ขนาด ก1800xล600xส720 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
156.65488088SDT-100ตู้ข้าง:3ลิ้นชัก ขนาด ก395xล555x665ส มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
157.90673490TF-60150-80-80150-80โต๊ะพับอเนกประสงค์ TF โต๊ะอเนกประสงค์ LUCKY
158.75558032TFN-45180-60180โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFN-45180 ขนาด ก1800Xล450Xส720 มม. และ TFN-60180 ขนาด ก1800Xล600Xส720 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
159.211586041TFR-1600-1800โต๊ะพับอเนกประสงค์ TFR-1600 ขนาด ก1600 diameterxส750 มม.และ TFR-1800 ขนาด ก1800 diameterxส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
160.99740090CFF-60120-150-180โต๊ะพับอเนกประสงค์ CFF-60120 ขนาด ก1200xล600xส760 มม.และ CFF-60150 ขนาด ก1500xล600xส760 มม.และ CFF-60180 ขนาด ก1800xล600xส760 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
161.181392079B4IWR-L-Rโต๊ะทํางาน ขนาด ก1000xล600/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
162.171292044B4IRED-8-12-14-16-18โต๊ะทํางาน B4IRED โต๊ะเหล็ก LUCKY
163.211606068B4IWDR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IWDR โต๊ะเหล็ก LUCKY
164.372774044B4IWR-1616-1816L-Rโต๊ะทํางาน B4IWR-1616 ขนาด ก1600xล1600/800/600xส725 มม.และ B4IWR-1816 ขนาด ก1800xล1600/800/600xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
165.282148099B4IDWR-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IDWR-16 ขนาด ก1600xล1400/800xส725 มม. และ B4IDWR-18 ขนาด ก1800xล1400/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
166.332468031B4I135WR-14-16-L-Rโต๊ะทํางาน B4I135WR-14 ขนาด ก1400/800xล800/800xส725 มม. และ B4I135WR ขนาด ก1600/800xล800/800xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
167.312298002B4I120W-8-6โต๊ะทํางาน B4I120W-8 ขนาด ก1200/1200xล800/800xส725 มม.และ B4I120W-6 ขนาด ก1200/1200xล600/600xส725 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
168.302268061B4IWR-12-14-16-18-L-Rโต๊ะทํางาน B4IWR โต๊ะเหล็ก LUCKY
169.10795073D-75100-20-40โต๊ะทํางาน D-75100 ขนาด ก1000xล750xส750 มม. และ D-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม. และ D-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
170.10795073DP-70100โต๊ะทํางาน ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
171.151157662D2-75100-20-40-L-Rโต๊ะทํางาน D2-75100 ขนาด ก1000xล750xส750 มม.และ D2-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม.และ D2-75140 ขนาด ก14000xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
172.171296049D3-75100-20-40-L-Rโต๊ะทํางาน D3-7510 ขนาด ก1000xล750xส750 มม.และ D3-75120 ขนาด ก1200xล750xส750 มม.และ D3-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
173.171296049DP3-70100-70120-L-Rโต๊ะทํางาน DP3-70100 ขนาด ก1000xล700xส750 มม.และ DP3-70120 ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
174.241836078D32-75140-60-90180โต๊ะทํางาน D32-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และ D32-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และ D32-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
175.241836078D23-75140-60-90180โต๊ะทํางาน D23-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. และ D23-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และ D23-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
176.98728028DC-7590โต๊ะเข้ามุม 5เหลี่ยม ขนาด ก900xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
177.251924097DP23-75150-80โต๊ะทํางาน DP23-75150 ขนาด ก1500xล750xส750 มม. และ DP23-75180 ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
178.241836078DL2-75140-60-90180โต๊ะทํางาน DL2-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และDL2-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม.และDL2-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
179.251890051DL3-75140-60-90180โต๊ะทํางาน DL3-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม.และ DL3-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม. และ DL3-90180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
180.151184098DM-75140-60โต๊ะประชุม DM-75140 ขนาด ก1400xล750xส750 มม. และ DM-75160 ขนาด ก1600xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
181.77574048DS2-7540-9040ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS2-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS2-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
182.81600000DS3-7540-9040ตู้ข้างเก็บเอกสาร DS3-7540 ขนาด ก410xล750xส750 มม. และ DS3-9040 ขนาด ก410xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
183.99734008DP2-6040ตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก410xล600xส630 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
184.282126070DH03Z-A-B-D-(DB03Z-A-B-D)โต๊ะทํางาน DH03ZA-(DB03ZA) โต๊ะเหล็ก LUCKY
185.282112051DH04ZA-B-D-(DB04ZA-B-D)โต๊ะทํางาน DH04ZA(DH04ZA) โต๊ะเหล็ก LUCKY
186.191417613DH13ZE-F-P-L-M-(DB13ZE-F-P-L-M)โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะเหล็ก LUCKY
187.292156010DH01ZD-(DB01ZD)โต๊ะทํางาน DH01ZD ขนาด ก1400xล700xส750 มม.DB01ZD ขนาด ก1400xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
188.282136083DH02ZD(DB02ZD)โต๊ะทํางาน DH02ZD ขนาด ก1400xล700x750ส มม. DB02ZD ขนาด ก1400xล700x700ส มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
189.131004055DY20LNโต๊ะทํางาน ขนาด ก800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
190.261990086DH62ZB(DB62ZB)โต๊ะทํางาน DH62ZB ขนาด ก1600xล700xส750 มม.(DB62ZB)ขนาด ก1600xล700xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
191.251864016DY24CBโต๊ะประชุม ขนาด ก800xล900xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
192.191456065DY20SBแผ่น WORK TOP ขนาด ก400xล1200xส750 มม. ของตกแต่ง LUCKY
193.151140039DY33AJตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
194.161234065DY32AJตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก394xล580xส655 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
195.131028087DB32AJ-DB33AJตู้ข่างเก็บเอกสาร DB32AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม.และ DB33AJ ขนาด ก400xล600xส597 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
196.352616031DY03Z-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY03Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม.และ DY03Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม.และ DY03Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
197.342522004DY04Z-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY04Z-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY04Z-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY04Z-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
198.231770089DY13L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY13L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY13L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY13L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY13L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
199.221678065DY14L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY14L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม. และ DY14L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม. และ DY14L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม. และ DY14L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
200.191466079DY20L-A-B-Dโต๊ะทํางาน DY20L-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY20L-B ขนาด ก1600xล700xส750 มม. และ DY20L-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
201.151136033DY20L-E-F-P-Lโต๊ะทํางาน DY20L-E ขนาด ก1200xล800xส750 มม.และ DY20L-F ขนาด ก1200xล700xส750 มม.และ DY20L-P ขนาด ก1100xล700xส750 มม.และ DY20L-L ขนาด ก1000xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
202.292222099DY24Z-D-Eโต๊ะประชุม DY24Z-D ขนาด ก800xล1400xส750 มม. และ DY24Z-E ขนาด ก800xล1200xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
203.272026035DY24F-A-Dแผ่น WORKTOP DY24F-A ขนาด ก1600xล800xส750 มม. และ DY24F-D ขนาด ก1400xล700xส750 มม. ของตกแต่ง LUCKY
204.251864016DY24-LA-RA-LS-RSแผ่น WORKTOP DY24-LA ขนาด 800D LEFT และ DY24-RA ขนาด 800D RIGHT และ DY24-LS ขนาด 700D LEFT และ DY24-RS ขนาด 700D RIGHT ของตกแต่ง LUCKY
205.402990036DY24HZ-LZโต๊ะเข้ามุมห้าเหลี่ยม DY24HZ ขนาด ก912xล700xส750 มม. และ DY24LZ ขนาด ก1200xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
206.312354077DY24-ML-LL-MR-LRโต๊ะรูปตัว" L" DY24ML ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LL ขนาด ก1200xล600xส750 มม. และ DY24MR ขนาด ก1600xล600xส750 มม. และ DY24LR ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
207.151126020DY34ZH-Iตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
208.161220047DY33ZH-Iตู้ข้างเก็บเอกสาร DY33ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY33ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
209.503724027BD-2N17ชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล980xส2230 มม. เตียงเหล็ก LUCKY
210.403006058BD-BN17ชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล970xส2000 มม. ตู้ 2 บาน 1ตู้ ตู้ข้าง 2 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะ 1 ชุด ชั้นเหล็กวางหนังสือด้านบน เตียงเหล็ก LUCKY
211.382852050BD-CN17ชุดเตียงอเนกประสงค์ ขนาด ก2055xล970xส2000 มม. ตู้บานเดี่ยว 1 ชุด ตู้ข้าง 2 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะรูปตัว L 1ชุด ชั้นเหล็กวางหนังสือด้านบน ชั้นเหล็กวางหนังสือด้านล้าง เตียงเหล็ก LUCKY
212.48356006HF-222ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ก366xล558xส660 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
213.68510084VDO-171ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส594 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
214.88654028VDO-172ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก509xล470xส690 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
215.11864066LMC-606ตู้เสื้อผ้า ขนาด ก600xล600xส1900มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก LUCKY
216.11853852BS-36เตียงนอนเหล็ก ขนาด ก1130xล2060xส605 มม. เตียงเหล็ก LUCKY
217.51384084LMH-60ตู้แขวนผนัง ขนาด ก600xล400xส700 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
218.201552095LMW-105ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1050xล490xส800 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
219.463420017LMS-105ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก1050xล490xส800 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
220.79589052S-504ชั้นวางหนังสือ S-504 ขนาด ก1219xล305ส1527 มม. ชั้นหนังสือเหล็ก LUCKY
221.12928052S-666Nขั้นเก็บเอกสาร S-666N ขนาด ก921xล311xส1805 มม. ชั้นเอกสาร LUCKY
222.68510085S-366Nขั้นเก็บเอกสาร S-366N ขนาด ก921xล311xส962 มม. ชั้นเอกสาร LUCKY ชั้นเอกสาร ลัคกี้
223.34256056SB-3030ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส762 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
224.45334008SB-3042ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1067 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
225.52390064SB-3048ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1219 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
226.65482006SB-3060ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1524 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
227.75560060SB-3072ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1829 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
228.82614088SB-3078ตู้วางของเอนกประสงค์ ขนาด ก762xล320xส1981 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
229.1080080SP-220-SP20ชั้นวางสินค้า SP-220 ขนาด ก924xล851xส1489 มม.และ แผ่นชั้น ขนาด ก899xล403xส29 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
230.221694086SP-310Bชั้นวางสินค้า SP-310 ขนาด ก1384xล460xส1489 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
231.261956040SP-310Fชั้นวางสินค้า SP-310 ขนาด ก1384xล460xส1489 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
232.1184034SP-320-SP-30ชั้นวางสินค้า SP-320 ขนาด ก1384xล851xส1489 มม.SP-30 ขนาด ก584xล289xส29 มม. ชั้นวางของเหล็ก LUCKY
233.83616016SGH-1634ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1634 ขนาด ก880xล405xส1739 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
234.49366040SG-1634ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1634 ขนาด ก880xล405xส877 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
235.52388038SG-1835ชุดฐานเก็บพัสดุ SG-1835 ขนาด ก900xล450xส922 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
236.54400000S2133Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2133N ขนาด ก914xล457xส949 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
237.91676026S-2136Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2136N ขนาด ก914xล457xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
238.79586010S-2434Nชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2434N ขนาด ก914xล610xส1249 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
239.12906023S-2436ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ S-2436N ขนาด ก914xล610xส1850 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
240.181398087IES-01-011ชั้นมาตราฐานเอนกประสงค์ IES-01 ขนาด ก1200xล603xส1829 มม. และ IES-011 ขนาด ก1800xล603xส1829 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
241.12906023IES-02-IES-021ชั้นอเนกประสงค์ IES-02 ขนาด ก1200xล603xส1240 มม.และ IES-021 ขนาด ก1800xล603xส1240 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
242.584316026IES-60240-90240ชั้นอเนกประสงค์ IES-60240 ขนาด ก2646xล610xส2400 มม และ IES-90240 ขนาด ก2646xล910xส2400 มม ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
243.765698092FT-1224เวทีพับ ขนาด ก2440xล1220xส200-1200 มม. ของตกแต่ง LUCKY
244.977249086FMS-468-FMS-6810เวทีพับเคลื่อนที่ FMT-468 ขนาด ก2450xล2450xส400-800 มม.และ FMT-6810 ขนาด ก2450xล2450xส600-1000 มม. ของตกแต่ง LUCKY
245.201534070LAD-360บันไดอเนกประสงค์ LAD-360 ขนาด ก750xล900xส600 มม. ของตกแต่ง LUCKY
246.231766084LAD-3บันไดเอนกประสงค์ LAD-3 ขนาด ก775xล650xส1400 มม.ความสูงจากพื้นถึงบันไดชั้นบนสุดประมาณ 63 ซม. ของตกแต่ง LUCKY
247.67500050LAD-2บันไดเอนกประสงค์ LAD-2 ขนาด ก740xล780xส490 มม. บันไดอลูมิเนียม LUCKY
248.50374048NMG-3016ที่วางหนังสือพิมพ์ ขนาด ก715xล410xส935 มม. ของตกแต่ง LUCKY
249.45338062NMG-3017ที่วางหนังสือพิมพ์ ขนาด ก720xล405xส950 มม. ของตกแต่ง LUCKY
250.48360060NMG-3018ที่วางหนังสือพิมพ์ ขนาด ก720xล438xส950 มม. ของตกแต่ง LUCKY
251.181368046PDM-001ที่วางไมโครโฟน ขนาด ก795xล670xส1055 มม. ของตกแต่ง LUCKY
252.1296096S-250แผ่นเสียบบัตรลงเวลาทํางาน ขนาด ก124xล42xส94 มม. ของตกแต่ง LUCKY
253.25188038BW-6090-90120กระดานขาวชนิดแขวนผนัง BW-6090 ขนาด ก900xล75xส600 มม. และ BW-90120 ขนาด ก1200xล75xส900 มม. ของตกแต่ง LUCKY
254.10802082BW-90150N-80Nกระดานขาวชนิดแขวนผนัง BW-90150N ขนาด ก1577xล80xส1040 มม. และ BW-90180N ขนาด ก1877xล80xส1040 มม. ของตกแต่ง LUCKY
255.181402092DH14ZE-F-P-L-M(DB14ZE-F-P-L-M)โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะเหล็ก LUCKY
256.181402092DH13LE-F-P-L(DB13LE-F-P-L)โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะเหล็ก LUCKY
257.191442046DH11ZL-M(DB11ZL-M)โต๊ะทํางาน DH11ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม.และ (DB11ZL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม.และ DH11ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม.และ (DB11ZM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
258.191422019DH12ZL-M(DB12ZL-M)โต๊ะทํางาน DH12ZL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ DB12ZL ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12ZM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ DB12ZM ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
259.191416011DH11LL-M(DB11LL-M)โต๊ะทํางาน DH11LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB11LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH11LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB11LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
260.181396084DH12LL-M(DB12LL-M)โต๊ะทํางาน DH12LL ขนาด ก1000xล700xส750 มม. และ (DB12LL) ขนาด ก1000xล700xส700 มม. และ DH12LM ขนาด ก1000xล600xส750 มม. และ (DB12LM) ขนาด ก1000xล600xส700 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
261.13966004BS-90150N-80Nกระดาน 2ด้าน BS-90150N ขนาด ก1580xล580xส1730 มม. และ BS-90180N ขนาด ก1880xล580xส1730 มม. ของตกแต่ง LUCKY
262.27200000KB-10-20Vตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก250xล50xส300 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
263.44332082KB-830ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก405xล80xส375 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
264.65486060KB-860ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก405xล80xส375 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
265.96712012KB-8100ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก530xล110xส550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
266.151118009KB-8200ตู้เก็บกุญแจ ขนาด ก530xล110xส550 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
267.8664049F-3042ถาดใส่เอกสาร F-3042 ขนาด ก238xล360xส95 มม. ของตกแต่ง LUCKY
268.1388088F-3043ถาดใส่เอกสาร F-3043 ขนาด ก238xล360xส140 มม. ของตกแต่ง LUCKY
269.18140090SK-1216-1616-1624ชั้นเอนกประสงค์ SK-1216 ขนาด ก305xล405xส680 มม. และ SK-1616 ขนาด ก405xล405xส680 มม. และ SK-1624 ขนาด ก405xล610xส680 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
270.18140090SN-3040-4040-4060ชั้นเอนกประสงค์ SN-3040 ขนาด ก406xล306xส632 มม. และ SN-4040 ขนาด ก406xล406xส632 มม. และ SN-4060 ขนาด ก609xล406xส632 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
271.18136036S-851ชั้นเอนกประสงค์ S-851 ขนาด ก275xล616xส590 มม. ชั้นเอนกประสงค์ LUCKY
272.171276022IET-30โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
273.201508035IET-40โต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล750xส1105 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
274.161228057IET-70-1Dโต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
275.181394081IET-70-2Dโต๊ะทํางาน ขนาด ก1800xล700xส750 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
276.48360060H-70ACCESSORIES ต่อติดโต๊ะ ขนาด ก1800xล20xส900 มม. ของตกแต่ง LUCKY
277.151138036IEL-9110ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-9110 ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
278.12892004IEL-02-Sโต๊ะเก็บเครื่องมือ IEL-02 ขนาด ก600xล460xส815 มม. และ IEL-02-S ขนาด ก600xล460xส815 มม. โต๊ะเหล็ก LUCKY
279.161196014IEL-11ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-11 ขนาด ก800xล600xส1100 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
280.141056025SWC-40-32-24-16-08ตู้เอนกประสงค์ SWC-40 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-32 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-24 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-16 ขนาด ก580xล590xส880 มม.และ SWC-08 ขนาด ก580xล590xส880 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก LUCKY
281.10798077IEC-10รถเข็นพัสดุ ขนาด ก600xล900xส845 มม ของตกแต่ง LUCKY
282.171302057IEC-20รถเข็นพัสดุ ขนาด ก700xล1000xส985 มม ของตกแต่ง LUCKY
283.52388038IEC-4060รถเข็นใส่เครื่องมือ ขนาด ก600xล400xส750 มม ของตกแต่ง LUCKY
284.68508058IEC-4060-Bรถเข็นใส่เครื่องมือ ขนาด ก600xล400xส750 มม ของตกแต่ง LUCKY
285.59438012IEC-4060-Hรถเข็นใส่เครื่องมือ ขนาด ก600xล400xส750 มม ของตกแต่ง LUCKY
286.181392079DH14L-E-F-P-L(DB14L-E-F-P-L)โต๊ะทํางานเหล็ก โต๊ะเหล็ก LUCKY
287.12930055DH20OL-E-F-P-L-M(D320L-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน มีให้เลือกหลายขนาด โต๊ะเหล็ก LUCKY
288.13974014DH20Z-E-F-P-L-M(D320Z-E-F-P-L-M)โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
289.322374004DH54XA-B-YA-B(DB54XA-B-YA-B)โต๊ะทํางาน โต๊ะเหล็ก LUCKY
290.12940069DH33Z-H-I-J(DB33Z-H-I-Jตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
291.12932058DH34Z-H-I-J(DB34ZH-I-J)ตู้เก็บเอกสาร ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
292.85632032DY46CG-F-E-D-C-B-Sแผ่นกั้นหน้าโต๊ะ ของตกแต่ง LUCKY
293.12948079CMX-300-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-300-G ขนาด ก707xล690xส1030(475) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
294.12918039CMX-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-200-G ขนาด ก707xล690xส1030(475) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
295.11888098CMX-100-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCMX-100-G ขนาด ก715xล660xส930(460) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,หุ้มผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
296.11868071CEX-300-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-300-G ขนาด ก600xล670xส1060(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
297.11828017CEX-200-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-200-G ขนาด ก590xล650xส980(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
298.10810093CEX-100-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCEX-100-G ขนาด ก605xล640xส860(465) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
299.171262003CH-90-GVAเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-90-GVA ขนาด ก670xล710xส1170(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
300.10780053CH-910-EXเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-EX ขนาด ก595xล655xส1060(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
301.94702076CH-910-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-A ขนาด ก610xล650xส950(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
302.75556006CEM-100เก้าอี้ รุ่นCEM-100 ขนาด ก560xล600xส840(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
303.74550024CM-910เก้าอี้ รุ่นCM-910 ขนาด ก610xล590xส835(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
304.261962849CH-973เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-973 ขนาด ก705xล710xส1160(480) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
305.171318880CH-971-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-971-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
306.191434035FTS-600-G-Sเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-600-G-S หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
307.171296049FTS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-500-G ขนาด ก650xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
308.151123016FTS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นFTS-501-G ขนาด ก505xล598xส810(440)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
309.201486006GOS-500เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500 ขนาด ก640xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
310.251882040GOS-500-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-500-G ขนาด ก640xล575xส880(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
311.161244079GOS-501เก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501 ขนาด ก480xล575xส905(450)มม.หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
312.191454062GOS-501-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นGOS-501-G ขนาด ก475xล577xส890(458)มม. หุ้มผ้าปุย เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
313.88654028CH-60-C-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-C-GN13 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
314.65486060CH-61-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
315.60446020CH-61-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-61-C-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
316.76564014CH-18-A-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-A-G หุ้มแบบ (หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
317.74554078CH-18-B-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-B-G หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้า) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
318.72534008CH-18-C-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-18-C-G หุ้มแบบ(หนัง,ผ้า) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
319.161204025CH-1400-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-G ขนาด ก595xล575xส805(467) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
320.171282030CH-1400-AGเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1400-AG ขนาด ก600xล660xส1045(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
321.13970009CH-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200 ขนาด ก590xล570xส895(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
322.141100085CH-1200-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1200-A ขนาด ก590xล630xส1010(450) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
323.56416016CHU-200-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-200-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
324.46344044CHU-201-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCHU-201-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
325.52388038CH-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1280 ขนาด ก460xล590xส780(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
326.79586010CH-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-1290 ขนาด ก540xล600xส770(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
327.141058028CH-903เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-903 ขนาด ก660xล755xส1110(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
328.131034095CH-902เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-902 ขนาด ก610xล685xส1010(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
329.131028087CH-901เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-901 ขนาด ก610xล660xส920(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
330.151172082CH-806เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-806 ขนาด ก720xล740xส1160(500) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
331.151142041CH-805เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-805 ขนาด ก720xล720xส1065(500) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
332.141102087CH-804เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-804 ขนาด ก720xล700xส980(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
333.201494016CR-155เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-155 ขนาด ก690xล710xส1020(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
334.11816001CR-255เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-255 ขนาด ก570xล619xส840(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
335.10814098CR-455เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-455 ขนาด ก650xล630xส755(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
336.97722046CR-355เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-355 ขนาด ก550xล545xส730(440) มม. หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
337.58436086CR-044เก้าอี้ทำงาน รุ่นCR-044 ขนาด ก440xล500xส690(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
338.12910028CH-006-Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-A ขนาด ก575xล665xส914(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
339.11836028CH-006-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-B ขนาด ก575xล665xส900(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
340.95708058CH-006-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-C ขนาด ก530xล565xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
341.77576076CH-006-Dเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-D ขนาด ก530xล565xส800(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
342.89660010CH-506(ขาชุบโครเมี่ยม)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-506 ขนาด ก580xล545xส810(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ขาชุบโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
343.76570094CH-505(ขาพ่นสี)เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-505 ขนาด ก580xล545xส810(470) มม. (ขาพ่นสี) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
344.61458082CH-400เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400 ขนาด ก590xล530xส845(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
345.51380030CH-400Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-400A ขนาด ก470xล530xส830(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
346.73548098CH-411เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-411 ขนาด ก610xล450xส790(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
347.41304004CH-413เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-413 ขนาด ก400xล440xส770(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
348.42314038CH-403เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-403 ขนาด ก400xล440xส780(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
349.80596046CH-301เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-301 ขนาด ก536xล455xส870(400) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
350.57424024CH-300เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-300 ขนาด ก455xล455xส740(395) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
351.51380030CH-063เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-063 ขนาด ก419xล528xส830(430) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
352.76566040CH-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007 ขนาด ก455xล570xส785(445) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
353.84626050CH-007Aเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-007A ขนาด ก580xล570xส700(435) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
354.75558032CH-304เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-304 ขนาด ก535xล460xส820(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
355.57424024CH-064เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-064 ขนาด ก415xล520xส995(605) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
356.94700050CH-204เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-204 ขนาด ก550xล520xส960(610) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
357.30224024CH-405เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-405 ขนาด ก340xล550xส490(490) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สตูล LUCKY
358.29218042CH-863Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-863-B ขนาด ก380xล570xส435(435) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สตูล LUCKY
359.27202026CH-863Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-863-C ขนาด ก380xล530xส435(435) มม.หุ้มผ้า2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สตูล LUCKY
360.86642066CM-60-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-60-B ขนาด ก620xล620xส920(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
361.56416016CM-61-Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-61-B ขนาด ก520xล620xส920(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
362.82610034CM-60-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-60-C ขนาด ก620xล610xส830(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
363.52386010CM-61-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-61-C ขนาด ก520xล610xส830(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
364.86642066CM-1200เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1200 ขนาด ก615xล560xส845(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
365.75560060CM-1100เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1100 ขนาด ก515xล560xส845(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
366.61458082CM-007เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-007 ขนาด ก590xล580xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
367.86638012CM-1190เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1190 ขนาด ก575xล550xส840(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
368.63474098CM-1180เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1180 ขนาด ก530xล550xส855(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
369.58430004CM-1280เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1280 ขนาด ก460xล555xส740(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
370.62462036CM-1290เก้าอี้ทำงาน รุ่นCM-1290 ขนาด ก470xล555xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
371.53398072CM-2000เก้าอี้ รุ่นCM-2000 ขนาด ก595xล555xส785(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แนวทันสมัย LUCKY
372.49364014CM-006เก้าอี้ รุ่นCM-006 ขนาด ก550xล590xส790(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
373.55409630LTS-300-A-Bเก้าอี้ รุ่นLTS-300-A-B ขนาด ก500xล515xส910(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
374.36268018LTS-80-A-Bเก้าอี้ รุ่นLTS-80-A-B ขนาด ก460xล505xส730(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
375.27200000SCL-16-A-Bเก้าอี้ รุ่นSCL-16-A-B ขนาด ก480xล500xส750(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
376.45340090CM-050เก้าอี้ รุ่นCM-050 ขนาด ก505xล505xส790(460) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
377.40302686CM-128เก้าอี้ รุ่นCM-128 ขนาด ก510xล560xส910(430) มม.หุ้ม2แบบ (หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
378.50373440CM-129เก้าอี้ รุ่นCM-129 ขนาด ก620xล565xส910(450) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
379.55411656CM-138เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบซ้อนกันได้ ขนาด540x570x830(480)มม. พนักพิงหลังโยกเอนได้ด้วยแหนบสปริง โครงขาเหล็กพ่นสี สามารถต่อเป็นแถวยาวได้ด้วยหูเกี่ยว เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
380.76566040CM-139เก้าอี้ รุ่นCM-139 ขนาด ก580xล570xส830(480) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
381.33248048CM-001เก้าอี้ รุ่นCM-001 ขนาด ก440xล550xส910(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
382.27202026CM-004เก้าอี้ รุ่นCM-004 ขนาด ก440xล550xส910(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
383.41307248CM-012เก้าอี้ รุ่นCM-012 ขนาด ก440xล560xส880(480) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
384.52310092CM-014เก้าอี้ รุ่นCM-014 ขนาด ก440xล570xส905(460) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
385.39293056CM-015เก้าอี้ รุ่นCM-015 ขนาด ก410xล550xส815(475) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
386.33247034CM-018เก้าอี้ รุ่นCM-018 ขนาด ก440xล590xส900(470) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
387.44330054CM-019เก้าอี้ รุ่นCM-019 ขนาด ก440xล580xส970(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
388.49367662CM-029เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบซ้อนกันได้โครงขาพ่นสี เพิ่มลวดลายพนักพิงเพื่อความสวยงาม ขนาด ก455xล580xส925(430) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
389.62466090XL-100เก้าอี้ รุ่นXL-100 ขนาด ก540xล575xส775(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
390.72540090XL-120เก้าอี้ รุ่นXL-120 ขนาด ก610xล565xส775(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้จัดเลี้ยง LUCKY
391.18125020CM-081เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-081 ขนาด ก475xล520xส770(430) มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
392.7846002CM-033เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-033 ขนาด ก335xล440xส460 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
393.17132082CM-034เก้าอี้โพลีโพรพิลีน รุ่นCM-034 ขนาด ก335xล440xส612 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ LUCKY
394.12896009TAB-100ชุดเก้าอี้นักเรียนชนิดติดตั้งถาวร 2 ที่นั่ง รุ่นTAB-100 ขนาด ก1100xล840xส785(440) มม.(เลื่อนเก็บได้) เก้าอี้นักเรียน LUCKY
395.95704004CLO-812เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-812 ขนาด ก1170xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
396.131012066CLO-813เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCLO-813 ขนาด ก1790xล710xส790(440) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
397.141080058MTN-303-LN13เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นMTN-303-L ขนาด ก1805xล680xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
398.231704000CRP-352-Lเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-352-L ขนาด ก1320xล690xส760(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
399.332488058CRP-353-Lเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเชอร์ รุ่นCRP-353-L ขนาด ก2020xล565xส720(465) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
400.211560006CLP-903เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLP-903 ขนาด ก1630xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
401.46346680CLF-812เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLF-812 ขนาด ก1035xล520xส790(440) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
402.71532082CLF-813-814เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLF-813 ขนาด ก1600xล520xส790(440) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
403.88653826CLP-822เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-822 ขนาด ก1350xล530xส735(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
404.11815400CLP-823เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCLP-823 ขนาด (ผลิตเฉาะสี น้ำตาล )ก2025xล530xส735(430) มม. เก้าอี้รับแขก LUCKY
405.171266009CLP-903-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-903-A ขนาด ก1512xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
406.171266009CLP-903-Bเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCLP-903-B ขนาด ก1440xล570xส810(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
407.141100085XL-102เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-102 ขนาด ก1080xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
408.211564011XL-103เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-103 ขนาด ก1660xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
409.161236068XL-102-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นXL-102-A ขนาด ก1470xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
410.221670054XL-103-Cเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นXL-103-C ขนาด ก2055xล550xส815(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
411.11818004MTN-303N13เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-303 ขนาด ก1675xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
412.12894006MTN-303-Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นMTN-303-A ขนาด ก2070xล550xส750(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
413.12898012LBM-1120เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1120 ขนาด ก1085xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
414.10806088LBM-1121เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1121 ขนาด ก990xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
415.161242076LBL-1130เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1130 ขนาด ก1760xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
416.11868071LBM-1121-Aเก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นLBM-1121-A ขนาด ก1470xล670xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
417.151148049LBL-1131เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1131 ขนาด ก1685xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
418.151170079LBL-1131-Cเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นLBL-1131-C ขนาด ก2020xล575xส810(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
419.161256095CRP-352เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง รุ่นCRP-352 ขนาด ก1250xล550xส740(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
420.292196064CRP-453เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง รุ่นCRP-453 ขนาด ก1940xล610xส880(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
421.58434058FCL-103-104-105เก้าอี้แถว 3,4,5 ที่นั่ง รุ่นFCL-103-104-105 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้รับแขก LUCKY
422.18138062CD-400-401เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-400-401 ขนาด ก448xล477xส737(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
423.19144044CD-500-501เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-500-501 ขนาด ก448xล477xส737(435) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
424.20150024CD-600-601เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-600-601 ขนาด ก448xล490xส750(435) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
425.20154078CD-700-701เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-700-701 ขนาด ก443xล490xส750(435) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
426.19142016CD-800-801เก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-800-801 ขนาด ก464xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
427.18138062CD-400-401-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-400-401-N ขนาด ก430xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
428.19144044CD-500-501-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-500-501-N ขนาด ก440xล485xส735(432) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
429.20150024CD-600-601-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-600-601-N ขนาด ก440xล485xส735(432) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
430.20154078CD-700-701-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-700-701-N ขนาด ก440xล485xส735(432) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
431.19142016CD-800-801-Nเก้าอี้พับอเนกประสงค์ รุ่นCD-800-801-N ขนาด ก464xล478xส735(420) มม.โครงขามี2แบบ(ชุบโครเมี่ยม,พ่นสี) เก้าอี้พับ LUCKY
432.161246082TCL-300-Nชุดเก้าอี้นักเรียน รุ่นTCL-300-N ขนาด ก1100xล800xส720(420) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้นักเรียน LUCKY
433.161248084TCL-300ชุดเก้าอี้นักเรียน รุ่นTCL-300 ขนาด ก1100xล800xส720(420) มม. เก้าอี้นักเรียน LUCKY
434.26196046TC-CC-9702ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่นTC-CC-9702 โต๊ะนักเรียน LUCKY
435.34252002YM-YC-02ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รุ่นYM-YC-02 โต๊ะนักเรียน LUCKY
436.64476026CML-129เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-129 ขนาด ก600xล690xส900(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
437.83618042CML-139เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCML-139 ขนาด ก605xล680xส830(480) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
438.58430004M5N-Lเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นM5N-L ขนาด ก645xล690xส815(490) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
439.90674098XL-110เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นXL-110 ขนาด ก560xล705xส780(450) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
440.39290014CMO-081เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-081 ขนาด ก595xล660xส820(490) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
441.46342016CMO-004เก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCMO-004 ขนาด ก510xล710xส910(470) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
442.42318092CDO-600-Nเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDO-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
443.38284034CDL-600-Nเก้าอี้อเนกประสงค์ รุ่นCDL-600-N ขนาด ก455xล720xส730(430) มม. เก้าอี้แลคเชอร์ LUCKY
444.10750012FTM-200โต๊ะ FAST FOOD 2 ที่นั่ง รุ่นFTM-200 ขนาด ก1600xล610xส760(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
445.161218044FTM-400โต๊ะ FAST FOOD 4 ที่นั่ง รุ่นFTM-400 ขนาด ก1600xล1070xส760(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
446.99734008FMB-02โต๊ะ FAST FOOD 2 ที่นั่ง รุ่นFMB-02 ขนาด ก1000xล900xส820(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
447.191426025FMB-04โต๊ะ FAST FOOD 4 ที่นั่ง รุ่นFMB-04 ขนาด ก1800xล1200xส820(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
448.10754017FMS-02โต๊ะ FAST FOOD 2 ที่นั่ง รุ่นFMS-02 ขนาด ก1000xล900xส800(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
449.191434035FMS-04โต๊ะ FAST FOOD 4 ที่นั่ง รุ่นFMS-04 ขนาด ก1800xล1200xส800(440) มม. ชุดโต๊ะอาหาร LUCKY
450.231764081CLE-911โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCLE-911 ขนาด ก955xล760xส820(400) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
451.342534020CLE-912โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCLE-912 ขนาด ก1550xล760xส820(400) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
452.443264006CLE-913โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCLE-913 ขนาด ก2170xล760xส820(400) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
453.221680068CLE-711โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCLE-711 ขนาด ก975xล755xส860(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
454.342542031CLE-712โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCLE-712 ขนาด ก1530xล755xส860(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
455.453352025CLE-713โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCLE-713 ขนาด ก2110xล755xส860(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
456.98727014CM-8410โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่นCM-8410 ขนาด ก685xล720xส720(410) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
457.171304060CM-8420โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่นCM-8420 ขนาด ก1310xล720xส720(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
458.251860011CM-8430โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่นCM-8430 ขนาด ก1940xล720xส720(410) มม.หุ้มผ้า2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
459.52388038TMK-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMK-2424G ขนาด ก610xล610xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
460.66496096TMK-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMK-2442G ขนาด ก610xล1065xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
461.29218042TMS-G1-G2-G3โต๊ะกลาง รุ่นTMS-G1-G2-G3 ขนาด โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
462.53394221TMW-2424Gโต๊ะกลาง รุ่นTMW-2424G ขนาด ก600xล600xส420 มม โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
463.71529446TMW-2442Gโต๊ะกลาง รุ่นTMW-2442G ขนาด ก600xล1060xส420 มม. โต๊ะกลางโซฟา LUCKY
464.151118009ADT-300-PBSเก้าอี้ห้องประชุม รุ่นADT-300-PBS(ONE SEAT) ขนาด ก606xล680xส1100(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
465.131000050CL-522-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-522-L(ONE SEAT) ขนาด ก600xล630xส900(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
466.12942071CL-422เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-422(ONE SEAT) ขนาด ก650xล760xส930(460) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
467.10770039CL-920เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-920(ONE SEAT) ขนาด ก565xล640xส830(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
468.10802082CL-921เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-921(ONE SEAT) ขนาด ก560xล640xส930(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
469.11888098CL-920-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-920-L(ONE SEAT) ขนาด ก565xล690xส830(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
470.161194011CL-915-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-915-L(ONE SEAT) ขนาด ก580xล810xส965(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
471.141070044CL-915เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-915(ONE SEAT) ขนาด ก554xล750xส965(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
472.13968006CL-930เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-930(ONE SEAT) ขนาด ก600xล790xส950(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
473.141082060CL-930-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-930-L(ONE SEAT) ขนาด ก610xล890xส950(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
474.131002052CL-940-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-940-L(ONE SEAT) ขนาด ก660xล880xส1000(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
475.11868071CL-940เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-940(ONE SEAT) ขนาด ก660xล760xส1000(440) มม.หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY
476.171303659CMC-1800รถเข็นโต๊ะเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายโต๊ะพับทรงกลมขนาดใหญ่ ขนาด810x1625x1075มม. ของตกแต่ง ลัคกี้
477.69514040CM-0815เก้าอี้รับแขก CM-0815 ขนาด 540x535x850มม. เบาะมี2แบบให้เลือก หุ้มผ้า,หุ้มหนังโครงขาชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
478.44326002CM-0825เก้าอี้จัดเลี้ยง CM-0825 ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติกโครงขาชุปโครเมี่ยม เก้าอี้จัดเลี้ยง ลัคกี้
479.46344044CM-0816-Aเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816A ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติกโครงขาชุปโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
480.42314040CM-0816-Bเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816B ขนาด 520x535x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊ก โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้ โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
481.63468018CM-0816-LAเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816LA ขนาด 630x745x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊กซุบโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
482.55410036CM-0816-LBเก้าอี้อเนกประสงค์ CM-0816LB ขนาด 630x760x850มม. เบาะและแผ่นพิงหลังเป็นพาสติก โครงขาเหล๊กซุบโครเมี่ยม โต๊ะอเนกประสงค์ ลัคกี้
483.78580030CM-0818เก้าอี้รับแขก ขนาด 570x545x910มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า เก้าอี้รับแขก ลัคกี้ เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
484.10798077CM-0819-Lเก้าอี้รับแขก ขนาด 580x740x820มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
485.10771040CM-0819เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 640x560x820มม. โครงขาเหล็กเบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
486.62464064CM-0817เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 480x515x850มม. โครงขาเหล็กซุบโครเมี่ยม เบาะหุ้มผ้า-หนัง เก้าอี้เอนกประสงค์ ลัคกี้
487.12959094MTN-302-L-N13เก้าอี้แลคเซอร์ สองที่นั่งและ3ที่นั่ง พร้อมไม้เลคเซอร์พับเก็บได้ และสามารถถอดออกตามสพาพการใช้งาน โครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้ เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
488.97720020MTN-302-N13เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งเบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
489.141046012MTN-302-A-N13เก้วอี้แลคเซอร์ ขนาด2และ3ที่นั่งพร้อมท๊อปไม้สำหลับวางของ เบาะและพนักพิงเป็นหนังและผ้าโครงขาพ่นสี เก้าอี้แลคเชอร์ ลัคกี้
490.201488008ADT-690-PBLเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก670xล900xส1030มม.หุ้มผ้าและหนัง เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
491.181339007ADT-690-PBSเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก670xล760xส970มม.หุ้มผ้าและหนัง เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
492.191451058ADT-250-EXเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก655xล850xส940มม.หุ้มผ้าและหนัง พนักพิงโยกแอนไม่ได้ เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
493.211588043ADT-250-EXLเก้วอี้ห้องประชุม ขนาด ก660xล910xส940มม.หุ้มผ้าและหนัง มีไมเลคเซอร์สามารถพับเก็บด้านข้างได้ พนักพิงโยกแอนไม่ได้ เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
494.171265007CL-918เก้าอี้ห้องประชุม รุ่นCL-918 (ONE SEAT) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัคกี้
495.181388073CL-918-Lเก้าอี้ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ รุ่นCL-918-L(ONE SEAT) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ราคาพิเศษ LUCKY เก้าอี้ราคาพิเศษ ลัค
496.231756070SF-801โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่น SF-801 ขนาด ก840xล750xส670(440) มม.หุ้ม2แบบ(ผ้า,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY โซฟาชุดเล็ก ลัคกี้
497.312304010SF-802โซฟา 2 ที่นั่ง รุ่น SF-802 ขนาด ก1320xล750xส670(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
498.443316076SF-803โซฟา 3 ที่นั่ง รุ่น SF-803 ขนาด ก2040xล750xส670(440) มม.หุ้ม2แบบ(หนัง,ผ้าปุย) โซฟาชุดเล็ก LUCKY
499.795889050SA-702ตู้นิรภัย รุ่น SA-702 ขนาดภายใน ก433xล672xส679มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส830มม. แบบลิ้นชัก 2 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
500.107810054SA-703ตู้นิรภัย รุ่น SA-703 ขนาดภายใน ก433xล672xส1043มม. ขนาดภายนอก ก514xล756xส1186มม. แบบลิ้นชัก 3 ลิ้นชักระบบล็อคป้องกัน ประกอบกุญแจติดกลับหน้าลิ้นชัก 1 ชุด ชนิดลูกปืน ตู้เซฟ ลัคกี้
501.26198074S-1032ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล814xส150 มม. และ ขนาด ก1118xล1220xส150มม. ของตกแต่ง LUCKY ของตกแต่ง ลัคกี้
502.118318022EXT-A-90180โต๊ะทำงานของระดับผู้บริหาร โครงสร้างเป็นไม้ปิดผิวด้วย LAMINATED มีหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้ลิ้นชักไห้เลือกทำหน้าโต๊ะ พิเศษ เคลือบ HI-GROSSED ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้
503.129342061EXT-B-90180โต๊ะทำงานของระดับผู้บริหาร โครงสร้างเป็นไม้ปิดผิวด้วย LAMINATED มีหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้ลิ้นชักไห้เลือกทำหน้าโต๊ะ พิเศษ เคลือบ HI-GROSSED ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้
504.129620098EXT-C-90180โต๊ะทำงานของระดับผู้บริหาร โครงสร้างเป็นไม้ปิดผิวด้วย LAMINATED มีหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้ลิ้นชักไห้เลือกทำหน้าโต๊ะ พิเศษ เคลือบ HI-GROSSED ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้ ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้
505.1410562025EXT-D-90180โต๊ะทำงานของระดับผู้บริหาร โครงสร้างเป็นไม้ปิดผิวด้วย LAMINATED มีหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้ลิ้นชักไห้เลือกทำหน้าโต๊ะ พิเศษ เคลือบ HI-GROSSED ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้ ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้ ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้
506.1310014051EXT-E-90180โต๊ะทำงานของระดับผู้บริหาร โครงสร้างเป็นไม้ปิดผิวด้วย LAMINATED มีหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานของตู้ลิ้นชักไห้เลือกทำหน้าโต๊ะ พิเศษ เคลือบ HI-GROSSED ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้ ชุดโต๊ะทำงาน ลัคกี้
507.70520020PDR-2026-2Dตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก372xล500xส685มม. แบบ 2 ลิ้นชัก ชนิดกุญแจล็อคอัตโนมัติ ตู้เอกสาร-สำนักงาน ลัคกี้
508.81604054PDR-2026-3Dตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก372xล500xส685มม. แบบ 3 ลิ้นชัก ชนิดกุญแจล็อคอัตโนมัติ ตู้เอกสาร-สำนักงาน ลัคกี้ ตู้เอกสาร-สำนักงาน ลัคกี้
509.65486062PDR-2020-2Dตู้ข้างเก็บเอกสาร ขนาด ก372xล500xส580มม. แบบ 2 ลิ้นชัก ชนิดกุญแจล็อคอัตโนมัติ มีลูกล้อ 4 ล้อพร้อมตัวล็อคกันไม่ไห้เคลื่อนที่ ตู้เอกสาร-สำนักงาน ลัคกี้
510.201498022TMCT-70150-TMCT-70180โต๊ะประชุม มี 2 ขนาด TMCT_70150 และ TMCT_70180 สามารถพับเก็บได้ หลังจากไช้งานเสร็จ โต๊ะประชุม ลัคกี้ โต๊ะประชุม ลัคกี้
511.83616016TMT-6090-7590โต๊ะประชุมแบบตรง หน้าโต๊ะและขอบข้างบุด้วย LAMINATED ลายไม้ กันกระแทกโครงขาเหล็กรูปตัวC สดวกต่อการเก็บและข่นย้าย และสามารถพับเก็บได้ มี 8 ขนาดไห้เลือก โต๊ะทำงาน ลัคกี้ โต๊ะประชุม ลัคกี้
512.52386012TJ-2442Gโต๊ะกลางสำหรับรับแขก ขนาด ก640xล535xส420มม. โครงขาเหล็กชุบดครมเมี่ยมมีแผ่นกระจกสำหรับวางของด้านล่าง หน้าโต๊ะแผ่นกระจกสีชาทนความร้อนแผ่นชั้นด้านล่าง ไม้คุณภาพดีเคลือบมีลามีนสีดำ โต๊ะกลางโซฟา ลัคกี้
513.8040009AC-KB-8Xอะไหล่ชุดรางกุญแจ พร้อมพวงกุญแจ รุ่น KB-10-20V KB-830 KB-860 KB-8100 KB-8200 หมายเลย 1-10...191-200 ของตกแต่ง ลัคกี้
514.181351224CH-972-Gเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-972-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้ผู้บริหาร LUCKY
515.10740800CMC-300รถเข็นเก้าอี้จัดเลี้ยง เหมาะสำหรับใช้ในการจัดเก็บเก้าอี้จัดเลี้ยงที่ซ้อนกันมากๆ ได้สะดวก ใช้งานง่ายโครงสร้างแข็งแรง ของตกแต่ง ลัคกี้
516.87646022CH-60-B-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-B-G หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
517.98728028CH-60-A-GN13เก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-60-A-GN13 หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
518.92685046LCD-975ตู้เอกสารบานเปิด2บาน ขนาด ก900xล450xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
519.292182045D-5048ตู้เก็บแบบหรือแผนที่ ขนาด ก1118xล1220xส510 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
520.11820207CSC-300ขนาด 515x820x1110มม. ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายเก้าอี้ได้จำนวนมาก โครงเหล็กพ่นสี แข็งแรง ผลิตสีอ่อน หมายเหตุ : ใช้สำหรับรุ่น LTS-SERIES, SCL-SERIES, CM-050, XL-SERIES) ของตกแต่ง ลัคกี้
521.72538063TJ-2442Gโต๊ะกลางสำหรับรับแขก ขนาด ก1040xล535xส420มม. โครงขาเหล็กชุบดครมเมี่ยมมีแผ่นกระจกสำหรับวางของด้านล่าง หน้าโต๊ะแผ่นกระจกสีชาทนความร้อนแผ่นชั้นด้านล่าง ไม้คุณภาพดีเคลือบมีลามีนสีดำ โต๊ะกลางโซฟา ลัคกี้
522.76568068CH-910-Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910-C ขนาด ก610xล590xส800(440) มม. (โยกไม่ได้) หุ้มผ้า2แบบ(ผ้าหนัง,ผ้าปุย) เก้าอี้สำนักงาน LUCKY
523.81742436DG-324(2ตัวสุดท้าย)สีเทาสลับตู้บานเลื่อนกระจก2บาน มีรุ่น DG-324 (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
524.141075251LCG-9185ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง รุ่นLCG-9185 ขนาด ก1200xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY
525.141065037LCS-9185ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง รุ่นLCS-9185 ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
526.91679878CH-910Bเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-910B ขนาด ก610xล645xส880(440) มม. (โยกได้) หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน ลัคกี้
527.27200000FA-405-407ตู้เก็บเอกสาร ตั้งโต๊ะ แบบ5ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส269 มม. และ แบบ7ลิ้นชัก ขนาด ก265xล381xส338 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้
528.51381652CEM-101เก้าอี้รับแขกรุ่น CEM-101 ไม่มีท้าวแขน ขนาด 470X545X885 (440) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้รับแขก ลัคกี้
529.91679674CH-006Cเก้าอี้ทำงาน รุ่นCH-006-C ขนาด ก575xล530xส800(420) มม. หุ้มผ้าหนัง เก้าอี้สำนักงาน ลัคกี้
530.402989035IEB-9185ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด ก900Xล450Xส1850 มม. ตู้เอนกประสงค์ ลัคกี้
531.241816051IEL-9185ตู้เก็บเครื่องมือ IEL-9185 ขนาด ก900xล450xส1850 มม. ตู้เอนกประสงค์เหล็ก ลัคกี้
532.87650075SGH-1835ชั้นเก็บพัสดุ SGH-1835 ขนาด ก900xล450xส1830 มม. ชั้นเอนกประสงค์ ลัคกี้
533.13964001SP-210แผ่นชั้นซุปเปอร์ SP-210 ขนาด ก924xล460xส1489 มม. ชั้นวางของเหล็ก ลัคกี้