ลีโก้-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เซฟ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.342540029700-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.150 กิโล ขนาด ก590xล593xส765 มม. ตู้เซฟ Leeco
2.544014040701-PLตู้เซฟ 190 กิโล ขนาดภายนอก ก590xล593xส936 มม. ขนาดภายใน ก450xล355xส7200 มม. ใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุน พร้อมกุญแจล็อคและชนิดใส่รหัส ตู้เซฟ Leeco
3.614540429702-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1276 มม. ตู้เซฟ Leeco
4.312665659SD-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.105 กิโล ขนาด ก463xล512xส665 มม. ตู้เซฟ Leeco
5.191660068SS-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก484xล429xส372 มม. (เปิดโดยการใช้กุญแจและกดระหัสพร้อมกัน) ตู้เซฟ Leeco
6.77577494ES-7ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.25 กิโล ขนาด ก336xล368xส440 มม. ตู้เซฟ Leeco
7.1713052623084ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.58 กิโล ขนาด ก438xล476.5xส496 มม. ตู้เซฟ Leeco
8.12918039SST-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล(SST"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก344xล429xส512 มม. ตู้เซฟ Leeco
9.96716066SSตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก484xล429xส372 มม. ตู้เซฟ Leeco
10.443274019700-DBตู้เซฟลีโก้ มี มอก.155 กิโล ขนาด ก590xล593xส765 มม. ตู้เซฟ Leeco
11.533974064701-DBตู้เซฟลีโก้ มี มอก.190 กิโล ขนาด ก590xล593xส936 มม. ตู้เซฟ Leeco
12.634676012702-DBตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1276 มม. ตู้เซฟ Leeco
13.272024032SS-DBตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก484xล429xส372 มม. ตู้เซฟ Leeco
14.352640064SD-DBตู้เซฟลีโก้ มี มอก.105 กิโล ขนาด ก463xล512xส665 มม. ตู้เซฟ Leeco
15.625414801703ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.350 กิโล ขนาด ก590xล460xส1064 มม. ตู้เซฟ Leeco
16.716207830704ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.380 กิโล ขนาด ก590xล460xส1212 มม. ตู้เซฟ Leeco
17.817105262705ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.460 กิโล ขนาด ก590xล460xส1514 มม. ตู้เซฟ Leeco
18.161232664SS-Sตู้เซฟลีโก้ มี มอก.67 กิโล ขนาด ก510xล451xส398 มม. ตู้เซฟ Leeco
19.12918039SS-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล(SS"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก484xล429xส372 มม. ตู้เซฟ Leeco
20.282108846SD-Sตู้เซฟลีโก้ มี มอก.118.5 กิโล ขนาด ก483xล612xส685 มม. ตู้เซฟ Leeco
21.161232664SST-Sตู้เซฟลีโก้ มี มอก.60 กิโล ขนาด ก370xล451xส538 มม. ตู้เซฟ Leeco
22.241849696SD-7Nตู้เซฟลีโก้ มี มอก.108 กิโล ขนาด ก463xล512xส665 มม. ตู้เซฟ Leeco
23.141090071SST-7Nตู้เซฟลีโก้ มี มอก.54.5 กิโล ขนาด ก344xล429xส512 มม. ตู้เซฟ Leeco
24.131028087SS-4Nตู้เซฟลีโก้ มี มอก.54.5 กิโล ขนาด ก484xล429xส372 มม. ตู้เซฟ Leeco
25.171274019SS-Mตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก484xล437xส372 มม. ตู้เซฟ Leeco
26.282136083SD-Mตู้เซฟลีโก้ มี มอก.105 กิโล ขนาด ก463xล512xส665 มม. ตู้เซฟ Leeco
27.967180093703-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.350 กิโล ขนาด ก750xล692xส1300 มม. ตู้เซฟ Leeco
28.765668051704-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.380 กิโล ขนาด ก750xล692xส1448 มม. ตู้เซฟ Leeco
29.866432083705-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.460 กิโล ขนาด ก750xล692xส1750 มม. ตู้เซฟ Leeco
30.221660041SST-PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.53 กิโล ขนาด ก344xล429xส512 มม. ตู้เซฟ Leeco
31.171284033ES-11PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.42 กิโล ขนาด ก336xล396xส444 มม. ตู้เซฟ Leeco
32.231770089ES-20PLตู้เซฟลีโก้ มี มอก.70 กิโล ขนาด ก430xล482xส526 มม. ตู้เซฟ Leeco
33.10784859CSตู้เซฟลีโก้ มี มอก.45 กิโล ขนาด ก424xล429xส372 มม. ตู้เซฟ Leeco
34.11861863ES-11-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.42 กิโล(ES-11"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก336xล396xส444 มม. ตู้เซฟ Leeco
35.181362238ES-20-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.70 กิโล(ES-20"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก430xล482xส526 มม. ตู้เซฟ Leeco
36.70524884ES-2ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.22 กิโล ขนาด ก410xล341xส213 มม. ตู้เซฟ Leeco
37.80596046ES-8ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.25 กิโล ขนาด ก336xล353xส444 มม. ตู้เซฟ Leeco
38.2821440943090ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.120 กิโล ขนาด ก463xล504xส638 มม. ตู้เซฟ Leeco
39.80596046ES-9ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.25 กิโล ขนาด ก416xล353xส364 มม. ตู้เซฟ Leeco
40.272074099700-LS-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.155 กิโล(700-LS"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก590xล593xส765 มม. ตู้เซฟ Leeco
41.372776047701-LS-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.190 กิโล(701-LS"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก590xล593xส936 มม. ตู้เซฟ Leeco
42.463478095702-LS-Aตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล(702-LS"A" รุ่นสัญญาณเตือนภัย) ขนาด ก590xล593xส1276 มม. ตู้เซฟ Leeco
43.533942021MS-600ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.230 กิโล ขนาด ก530xล554xส632 มม. ตู้เซฟ Leeco
44.654815200MS-601ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.380 กิโล ขนาด ก581xล631xส835 มม. ตู้เซฟ Leeco
45.805958043MS-602ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.470 กิโล ขนาด ก632xล707xส1038 มม. ตู้เซฟ Leeco
46.353114477PD-50ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.130 กิโล ขนาด ก463xล512xส901 มม. ตู้เซฟ Leeco
47.664960096PD-100ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.250 กิโล ขนาด ก590xล593xส1116 มม. ตู้เซฟ Leeco
48.876517498PD-125ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.300 กิโล ขนาด ก590xล593xส1276 มม. ตู้เซฟ Leeco
49.574248635TB4C-2Dตู้เซฟลีโก้ มี มอก.145 กิโล ขนาด ก515xล787xส827 มม. ตู้เซฟ Leeco
50.795923496TB4C-3Dตู้เซฟลีโก้ มี มอก.236 กิโล ขนาด ก515xล787xส1189 มม. ตู้เซฟ Leeco
51.107601626TB4C-4Dตู้เซฟลีโก้ มี มอก.330 กิโล ขนาด ก515xล787xส1551 มม. ตู้เซฟ Leeco
52.1079092672D-201ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.400 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1276 มม. ตู้เซฟ Leeco
53.1186918732D-202ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.550 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1576 มม. ตู้เซฟ Leeco
54.1294564762D-203ตู้เซฟลีโก้ มี มอก.640 กิโล ขนาด ก1042xล687xส1816 มม. ตู้เซฟ Leeco
55.554087417702-T ขนาดภายนอก 59W*60D*127.6H cm. ขนาดภายใน 45W*35.5D*106H cm. ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อค และมี 2 ชั้นวางของปรับสูง-ต่ำได้ ซึ่งสามารถจุได้ 168.4 ลิตร กันไฟ 2 ชั่วโมง
56.107559020705-XPLตู้เซฟป้องกันไฟขนาดใหญ่ รุ่น 705-XPL ใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย 2 ชุด แผ่นชั้นปรับระดับสูง-ต่ำได้ ใช้กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน เพิ่มความปลอดภัยจากการปลอมแปลง คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ขนาดภายนอก (กxลxส) 75*69.85*175 cm. ขนาดภายใ
57.423124017700-PLตู้เชฟ ขนาด ขนาดภายนอก ก590xล593xส765 มม. ขนาดภายใน ก450xล355xส560 มม. น้ำหนัก 155 (กก.) ขนาดกลางใช้รหัสอิเล็กทรอนิคส์ พร้อมกุญแจล็อคเสริมความปลอดภัย ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานสามารถเลือกระบบล็อคได้ระหว่างชนิดหมุนพร้อมกุญแจล็อคและชนิดใส่รหัส
58.231760076SST-XPLตู้เซฟนิรภัยขนาดเล็ก ระบบดิจิตอล สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก (100 ล้านเลขหมาย) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน สีที่ใช้พ่นตู้นิรภัยคือ สีอะคริลิกแฮมเมอร์(ACRYLIC HAMMER) /ขนาดภายนอก 34.4W*42.9D*51.2H cm. ขนาดภายใน 21.4W*26.7D*35.4H cm. ภายในม
59.362700045SD-XPLตู้นิรภัยขนาดกลาง แบบติจิตอล ภายในมีถาดพลาสติกสำหรับใส่ของมีค่าและเอกสารต่างๆ สามารถบันทึกหมายเลขได้ตั้งแต่ 2-8 หลัก ( 100 ล้านเลขหมาย ) ทำงานด้วยระบบถ่าน AA 4 ก้อน ทนต่อการกัดกร่อน และป้องกันการเกิดสนิมได้ดี คุณภาพกันไฟ 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,010 องศา