ลัคกี้เวิลด์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.84626050KSG-90-120-150ตู้เอกสารบานเลื่อนเหล็ก มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
2.79590064KSS-90-120-150ตู้เอกสารบานเลื่อนเหล็ก มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
3.76570094CDX-10-15ตู้เก็บเอกสารบานแบบ 10 , 15 ลิ้นชัก มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
4.74550024KCDX-2-3-4ตู้เก็บเอกสารบานแบบ 2,3,4 ลิ้นชัก มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
5.12908025KCW-183ตู้เก็บเอกสารบานเปิด มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
6.11872077KSS-914ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงทึบ มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
7.12920042KSG-914ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสูงกระจก มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
8.1080080B-90-120-150ฐานรองตู้ KSG,KSS ตู้เอกสารเหล็ก Luckyword
9.141106093KSG-120Kตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกใส ขนาดก1188xล457xส1830มม. ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้เวิลด์
10.141106093KSS-120Kตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดก1188xล457xส1830มม. ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้เวิลด์