ลัคกี้เวิลด์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ของตกแต่ง ชั้นหนังสือเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.37546036KSS-120ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน ทึบ ขนาด 1188x408x877 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
2.84730461KSG-914ตู้เอกสารเหล็กทรงสูง บานเลื่อน กระจกใส ขนาด 914x457x1830 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
3.01818844KWG-183ตู้เอกสารเหล็กทรงสูง บานเปิด กระจกใส ขนาด 914x457x1830 มม. (กxลxส) มือจับบิด ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
4.43702008KWS-183ตู้เอกสารเหล็กทรงสูง บานเปิด ทึบ ขนาด 914x457x1830 มม. (กxลxส) มือจับบิด ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
5.76494032KSG-90ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน กระจกใส 3ฟุต ขนาด 877x408x877 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
6.63570872KSG-120ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน กระจกใส 4ฟุต ขนาด 1188x408x877 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
7.65715029KSG-150ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน กระจกใส 5ฟุต ขนาด 1498x408x877 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
8.08464239KSS-90ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน ทึบ 3ฟุต ขนาด 877x408x877 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
9.07661873KSS-150ตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน ทึบ 5ฟุต ขนาด 1498x408x877 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
10.13434202KCDX-2ตู้เอกเก็บสารเหล็ก 2ลิ้นชัก ขนาด 466x614x735 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
11.60517451KCDX-3ตู้เอกเก็บสารเหล็ก 3ลิ้นชัก ขนาด 466x614x1029 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
12.13659221KCDX-4ตู้เอกเก็บสารเหล็ก 4ลิ้นชัก ขนาด 466x614x1322 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
13.03455049CDX-6ตู้เอกเก็บสารเหล็ก 6ลิ้นชัก ขนาด 375x457x932 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
14.98449845CDX-10ตู้เอกเก็บสารเหล็ก 10ลิ้นชัก ขนาด 375x457x932 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
15.00598038CDX-15ตู้เอกเก็บสารเหล็ก 15ลิ้นชัก ขนาด 375x457x1312 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
16.24730489KSG-120Kตู้เอกสารเหล็กทรงสูง บานเลื่อน กระจกใส ขนาด 1188x457x1830 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก
17.85730427KSS-914ตู้เอกสารเหล็กทรงสูง บานเลื่อน ทึบ ขนาด 914x457x1830 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ ตู้เอกสารเหล็ก