ลัคกี้เวิลด์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.141050017DL-35-40-3โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยลามิเนต มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
2.211556000DL-52-33โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยลามิเนต มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
3.272028037DL-52-3ADKโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยลามิเนต สีเทาทราย รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
4.13982025DP-35-40-3โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยพีวีซี มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
5.191434035DP-52-33โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยพีวีซี มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
6.241846092DP-52-3ADKโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยพีวีซี สีเทาทราย รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
7.11866069DX-35-40-3โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กพ่นสีอีพ๊อกซี่พิเศษ มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว,) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
8.171330095DX-52-33โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็กปิดผิวด้วยพีวีซี มีสี(สีเทาทราย,สีน้ำเงิน,สีน้ำตาล,สีเขียว) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
9.54406080KDS-100-120-150โต๊ะเอนกประสงค์พ่นสีอีพ๊อกซี่พิเศษ มีสี(สีน้ำตาล,สีน้ำเงิน,สีเทาทราย) รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
10.68508058KCL-590C-TGโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าโต๊ะลามิเนต ขนาด ก800xล590xส740 มม. สีเทาทราย รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
11.63468018KCP-590C-TGโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าโต๊ะพีวีซี ขนาด ก800xล590xส740 มม. สีเทาทราย รับประกัน 5 ปี โต๊ะเหล็ก Luckyword
12.18134008G-100-120-160-168กระจกโต๊ะ DL,DP และ DX โต๊ะเหล็ก Luckyword