ลัคกี้เวิลด์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ของตกแต่ง ชั้นหนังสือเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.161228658DL-52-33โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1595x795x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยลามิเนท ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
2.69773643DP-35-3โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1000x692x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยPVC ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
3.11828218DL-35-3โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1000x692x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยลามิเนท ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
4.46876264DL-40-3โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1200x692x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยลามิเนท ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
5.201599066DL-52-3ADKโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1595x795x740 มม./900x440x700 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยลามิเนท ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
6.97812690DP-40-3โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1200x692x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยPVC ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
7.141131039DP-52-33โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1595x795x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยPVC ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
8.651456014DP-52-3ADKโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1595x795x740 มม./900x440x700 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยPVC ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
9.85682682DX-35-3โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1000x692x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก พ่นสีอีพ็อกซี่ ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
10.66699404DX-40-3โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1200x692x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก พ่นสีอีพ็อกซี่ ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
11.521049297DX-52-33โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1595x795x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก พ่นสีอีพ็อกซี่ ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
12.79369254KCP-590C-TGโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาด 800x590x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยPVC
13.88400447KCL-590C-TGโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาด 800x590x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยลามิเนท ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
14.511131089DP-52-33โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 1595x795x740 มม. (กxลxส) หน้าTOPเหล็ก ปิดผิวด้วยPVC ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
15.54359813KDS-120โต๊ะเอนกประสงค์เหล็ก ขนาด 1200x500x740 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก
16.12431447KDS-150โต๊ะเอนกประสงค์เหล็ก ขนาด 1500x500x740 มม. (กxลxส) ลัคกี้เวิลด์ โต๊ะเหล็ก