เอ็มจีสยาม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหารไม้ ตู้เอนกประสงค์ โต๊ะทำงานExcusive โต๊ะกลางโซฟา ชุดห้องครัว ชุดโต๊ะแฟชั่น เก้าอี้สตูล โต๊ะประชุม
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.141100085MGSF-1โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-1 มีลิ้นชัก วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1000xล520xส640มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
2.11860061MGSF-2โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-2 มี 2 ลิ้นชัก วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1220xล400xส710มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
3.11860061MGSF-3โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-3 มี 2 ลิ้นชัก วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1220xล400xส710มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
4.11860061MGSF-4โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-4 มี 2 ลิ้นชัก วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1220xล400xส710มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
5.67500050MGSF-5โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-5 ทรงสามเหลี่ยม วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก600xล600xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
6.67500050MGSF-6โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-6 ทรงกลม วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก600xล600xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
7.10760026MGSF-7โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-7 ทรงกลม วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก900xล900xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
8.392900015MGSF-8ตู้อเนกประสงค์ รุ่น MGSF-8 บานเปิดและลิ้นชัก วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1235xล470xส1440มม. ตู้เอนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
9.75560060MGSF-9โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-9 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก600xล600xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
10.10760026MGSF-10โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-10 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก900xล900xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
11.10780053MGSF-11โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-11 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1000xล500xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
12.362700045MGSF-12ตู้อเนกประสงค์ รุ่น MGSF-12 ทรงตู้ไปรษณีย์ วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก600xล600xส750มม. ตู้เอนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
13.13970009MGSF-13โต๊ะทำงานพร้อมสตูล รุ่น MGSF-13 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1000xล600xส750มม. โต๊ะทำงานExcusive เอ็มจีสยาม
14.10780053MGSF-14โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-14 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก1000xล560xส750มม. โต๊ะอเนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
15.74550025MGSF-15โต๊ะกลางโซฟา รุ่น MGSF-15 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก950xล560xส450มม. โต๊ะกลางโซฟา เอ็มจีสยาม
16.362700045MGSF-16โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-16 ทรงตู้ไปรษณีย์ วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก570xล520xส1620มม. ตู้เอนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
17.362700045MGSF-17โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-17 ทรงตู้ไปรษณีย์ วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก600xล540xส1500มม. ตู้เอนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
18.362700045MGSF-18โต๊ะอเนกประสงค์ รุ่น MGSF-18 ทรงตู้ไปรษณีย์ วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก550xล520xส1570มม. ตู้เอนกประสงค์ เอ็มจีสยาม
19.624600010MGSF-19ตู้ครัวติดผนัง รุ่น MGSF-19 วัสดุไม้ MDF ปิดผิวโฟเมก้า สามารถเลือกได้ลายได้ ขนาด ก2400xล400xส1300มม. ชุดห้องครัว เอ็มจีสยาม