โมโน-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะประชุม โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะเคาร์เตอร์ ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะคอมราคาพิเศษ ของตกแต่ง เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้รับแขก เก้าอี้จัดเลี้ยง โซฟาชุดเล็ก เก้าอี้เอนกประสงค์ โซฟาราคาพิเศษ โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดใหญ่
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.60450074CB01-Aเก้าอี้สำนักงาน ก590xล570xส890-1010มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVN และบุผ้าCAT,หนังเทียมMVN ) (ขาPPรุ่นT9) ไฮโดรลิค120 CM. แขนหุ้มหนังเทียมสีดำ (มีก้อนโยก) พนักพิงกลมเลืกสีต่างจากเบาะได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
2.97720020MX-Mเก้าอี้สำนักงาน ก630xล540xส960-1060มม ที่นั่งหุ้มผ้าCAT(ขาPPรุ่นW651) ไฮโดรลิค100CM. แขนPPสีดำ (มีก้อนโยก) พนักพิงหุ้มผ้าMD(ไม่มีซับใน) เก้าอี้สำนักงาน MONO
3.10780053MX-Hเก้าอี้สำนักงาน ก630xล540xส1180-1280มม ที่นั่งหุ้มผ้าCAT(ขาPPรุ่นW651) ไฮโดรลิค100CM. แขนPPสีดำ (มีก้อนโยก) พนักพิงหุ้มผ้าMD(ไม่มีซับใน) เก้าอี้สำนักงาน MONO
4.44330054SW01-Aเก้าอี้สำนักงาน ก580xล490xส890-1010 มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVNทั้งตัว และบุผ้าCAT ทั้งตัว) (ขาPPรุ่น653,ไฮโดลิค100CM) แขนpp.สีดำ มีก้อนโยก เลือกสีTWO TONEได้(ที่นั่ง,พนักพิง) เก้าอี้สำนักงาน MONO
5.42316066MAM02-APเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก570xล560xส900มม. มี3แบบ (บุหนังเทียมMVN,บุผ้าCAT,บุผ้าJI) (ขาPPรุ่นT9,ไฮโดลิค120CM) เลือกสีTWO TONEได้ ,สวิงหลังเหล็กหุ้มPP.แขนPP.สีดำ เก้าอี้สำนักงาน MONO
6.62460010SP01เก้าอี้สำนักงาน ก540xล640xส910-1130มม. เลือกสีได้ แขนหนังสีดำเท่านั้น มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
7.76567257SP03เก้าอี้สำนักงาน ก570xล730xส1150-1270มม. เลือกสีได้ มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
8.52390066PK01Aเก้าอี้สำนักงาน ก660xล660xส960-1060มม. ขาพลาสติก มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
9.58436086PK02Hเก้าอี้สำนักงาน ก660xล660xส960-1060มม. ขาพลาสติก มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
10.51380030EN-01เก้าอี้สำนักงาน ขนาด460x610x980-1080มม. ขาพลาสติก ปรับระดับด้วยไฮโดรลิค มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
11.56420070EN-01Aเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570x610x980-1080มม. ท้างแขนพลาสติก ขาพลาสติก ปรับระดับด้วยไฮโดรลิค มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
12.31230005KK01-Aเก้าอี้สำนักงาน ก560xล540xส800มม. บุหนังเทียมMVNทั้งตัว(ขาPPรุ่นD22ไฮโดรลิค120CM) แขนPPมีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
13.40300050NP01-APเก้าอี้สำนักงาน ก630xล640xส770 มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVN และบุผ้าCAT) (ขาPPรุ่นD22ไฮโดรลิค120CM) แขนPPมีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
14.32240040WIOSเก้าอี้สำนักงาน ก560xล610xส870-970มม. ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน MONO
15.47350024GGD01-ACเก้าอี้สำนักงาน GOOD GLIDER ก500xล530xส770-870มม บุหนังMF(หนังPU) ระบบ T-BAR ขา PP. รุ่นP220-ไฮโดรลิค (ไม่มีก้อนโยก) แขนเหล็กชุบโครเมี่ยมบุหนัง PU *พนักพิงและเบาะนั่งด้านในเป็นเปลือก PP. สีดำเท่านั้น **พนักพิงและเบาะนั่งเลือกสีหนังPUได้ เก้าอี้สำนักงาน
16.39294070ALTISเก้าอี้สำนักงาน ขนาดก560xล610xส870-970 มม. ขาพลาสติก มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
17.39290015JO-01เก้าอี้สำนักงาน ก490xล550xส920-1020มม. บุผ้าCAT-ผ้าHD พนักพิงเลือกสีผ้าHDได้(HD01,HD02,HD03,HD04,HD05,HD06,HD07) เก้าอี้สำนักงาน MONO
18.47348808JO-01-Aเก้าอี้สำนักงาน ก550xล550xส920-1020มม.. บุผ้าCAT-ผ้าHD พนักพิงเลือกสีผ้าHDได้(HD01,HD02,HD03,HD04,HD05,HD06,HD07) เก้าอี้สำนักงาน MONO
19.74552052RM-Mเก้าอี้สำนักงาน RAMON ก640xล650xส950-1050มม. บุหนังเทียมMVN **ระบบ T-BAR ขา PP. รุ่น651-ไฮโดรลิค 100 cm. หุ้มหนังเทียมเปลี่ยนสีำได้ตามที่นั่ง (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
20.82612062RM-Hเก้าอี้สำนักงาน RAMON ก650xล680xส1180-1270มม. บุหนังเทียมMVN **ระบบ T-BAR ขา PP. รุ่น651-ไฮโดรลิค 100 cm. หุ้มหนังเทียมเปลี่ยนสีำได้ตามที่นั่ง (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
21.13930023MT-Mเก้าอี้สำนักงาน ก700xล650xส1000-1100มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVNทั้งตัว และบุหนังMF(หนังPU)ทั้งตัว) **ระบบ T-BAR ขา PP. รุ่น651-ไฮโดรลิค 100 cm. (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
22.131030090MT-Hเก้าอี้สำนักงาน ก700xล740xส1170-1270มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVNทั้งตัว และบุหนังMF(หนังPU)ทั้งตัว) **ระบบ T-BAR ขา PP. รุ่น651-ไฮโดรลิค 100 cm. (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
23.49370094WN01-Cเก้าอี้สำนักงาน WINSERIES ก600xล600xส860มม. บุผ้าCAT ทั้งตัว เบาะนั่ง,พนักพิงบนต้องเลือกสีผ้าCATสีเดียวกัน (ตรงกลางเลือกสีผ้าCATได้ทุกสี) เก้าอี้สำนักงาน MONO
24.51380030WN01-Aเก้าอี้สำนักงาน WINSERIES ก550xล600xส840-960มม. บุผ้าCAT ทั้งตัว ระบบ T-BAR ขาPP. รุ่น561-ไฮโดรลิค 100cm. แขนPP. (มีก้อนโยก) เบาะนั่ง,พนักพิงบนต้องเลือกสีผ้าCATสีเดียวกัน (ตรงกลางเลือกสีผ้าCATได้ทุกสี) เก้าอี้สำนักงาน MONO
25.55410034WN02-Mเก้าอี้สำนักงาน WINSERIES ก580xล680xส960-1080มม. บุผ้าCAT ทั้งตัว ระบบ T-BAR ขาPP. รุ่น561-ไฮโดรลิค 100cm. แขนPP. (มีก้อนโยก) เบาะนั่ง,พนักพิงบนต้องเลือกสีผ้าCATสีเดียวกัน (ตรงกลางเลือกสีผ้าCATได้ทุกสี) เก้าอี้สำนักงาน MONO
26.68510084WN03-Hเก้าอี้สำนักงาน WINSERIES ก580xล680xส1090-1210มม. หุ้มผ้าCAT เบาะนั่ง,พนักพิงบนต้องเลือกสีผ้าCATสีเดียวกัน (ตรงกลางเลือกสีผ้าCATได้ทุกสี) เก้าอี้สำนักงาน MONO
27.49368068CR-1ACเก้าอี้สำนักงาน ขนาด520x620x860-980มม. ขาอลูมิเนียมแช็งแรง (มีก้อนโยก) ปรับสูง-ต่ำด้วย ไฮโดรลิค เก้าอี้สำนักงาน MONO
28.60450076CR-2ACเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580x620x860-980มม. ขาอลูมิเนียมแช็งแรง (มีก้อนโยก) ปรับสูง-ต่ำด้วย ไฮโดรลิค เก้าอี้สำนักงาน MONO
29.74550026CR-3ACเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630x690x950-1050มม. ขาอลูมิเนียมแช็งแรง (มีก้อนโยก) ปรับสูง-ต่ำด้วย ไฮโดรลิค เก้าอี้สำนักงาน MONO
30.52392092CR-1CMเก้าอี้ขาตัวCพ่นสีดำ ขนาด590x740x890มม. หุ้มเบาะหนังเทียม และ ผ้าCAT เก้าอี้สำนักงาน MONO
31.47352052CR-2Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600x650x860-960มม. ท้าวแขนพลาสติก ขา5แฉกพลาสติก (มีก้อนโยก) ปรับสูง-ต่ำด้วยไฮโดรลิค เก้าอี้สำนักงาน MONO
32.59440040CR-3Mเก้าอี้ผู้บริหารระดับกลาง ขนาด620x620x970-1070มม. ท้าวแขนพลาสติก ขา5แฉกพลาสติก (มีก้อนโยก) ปรับสูง-ต่ำด้วยไฮโดรลิคเก้าอี้สำนักงาน MONO
33.49370096BOEING-1เก้าอี้สำนักงาน BOEING ขนาด 650x630x940-1050 มม. ระบบ T-BAR ขาPP. รุ่น651-ไฮโดรลิค แขนPP. สีดำ (มีก้อนโยก) แขนPP.สีดำ เก้าอี้สำนักงาน MONO
34.44326000LOCKเก้าอี้สำนักงาน LOCK ก590xล550xส940-1060มม. มี2แบบ (บุหนังเทียม MVN ทั้งตัว,บุผ้าCAT-หนังเทียมMVNทั้งตัว) ระบบT-BAR ขาPP. รุ่น651-ไฮโดรลิค 100cm. แขนPP. สีดำ (มีก้อนโยก) เลือกสีTWOTONEได้(พนักพิง-ที่นั่ง) *เบาะนั่ง-พนักพิงตรงกลางสีเดียวกัน **พนักพิงส่วนบน
35.51380030LP1เก้าอี้สำนักงาน LOPEZ ก490xล580xส900-1020มม. บุผ้าCAT ระบบT-BAR ขาPP. รุ่น653-ไฮโดรลิค 100cm. โครงเหล็ก (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
36.54400000SCT-MSCOOTER ก700xล670xส1000-1150มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVNทั้งตัว,บุหนังMF-PU-MVN) ระบบ T-BAR ขาPP.รุ่น561-ไฮโดรลิค100cm. แขนเปลี่ยนสีตามที่นั่ง (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
37.75558032MARK-Cเก้าอี้ผู้บริหาร MARK ขนาด ก560xล620xส900 มม. หุ้มผ้าCAT-ผ้าเน็ต ขาเหล็กดัดชุบโครเมี่ยม เบาะนั่ง(บุผ้า CAT) พนักพิง (บุผ้า MD 145,146,147,152 ไม่มีซับใน) เก้าอี้ผู้บริหาร MONO
38.62460010MI-Aเก้าอี้สำนักงาน MIRA ก540xล620xส970มม หุ้มผ้าCAT ระบบSYHCHRONIZE (ขาPP. รุ่น 651-ไฮโดรลิค 100cm.) มีก้อนโยก พนักพิงบุผ้าMD มีซับใน แขน PP.สีดำ เก้าอี้สำนักงาน MONO
39.72540090MI-Mเก้าอี้สำนักงาน MIRA ก600xล610xส860-960มม หุ้มผ้าCAT ระบบSYHCHRONIZE (ขาPP. รุ่น 651-ไฮโดรลิค 100cm.) มีก้อนโยก พนักพิงบุผ้าMD มีซับใน แขน PP.สีดำ เก้าอี้สำนักงาน MONO
40.79590064MI-Hเก้าอี้สำนักงาน MIRA ก600xล650xส1100-1200มม หุ้มผ้าCAT ระบบSYHCHRONIZE ขาPP. รุ่น 651-ไฮโดรลิค 100cm.) มีก้อนโยก พนักพิงบุผ้าMD มีซับใน แขน PP.สีดำ เก้าอี้สำนักงาน MONO
41.45340090OV01-Aเก้าอี้สำนักงาน OV ก550xล590xส890-1010มม. หุ้มผ้าCAT ขาPP. รุ่น D22-ไฮโดรลิค 120 แขน PP. สีดำ (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
42.25188038SA46เก้าอี้สำนักงาน SA 46 ขนาด ก530xล640xส800มม หุ้มหนังเทียม เก้าอี้สำนักงาน MONO
43.45340090ID01-Aเก้าอี้สำนักงาน INDY ขนาด ก590xล620xส870-990มม หุ้มหนังเทียมMVN มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
44.52386010YB01-Aเก้าอี้สำนักงาน YB ขนาด ก600xล570xส895-1010มม. มี2แบบ (หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มผ้า CAT) มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
45.31230005MALDINEเก้าอี้สำนักงาน ก540xล500xส780มม. หุ้มหนังเทียมMVN แขน PP. สีดำ โครงเหล็กดัด พ่นสีดำ พนักพิง-ที่นั่ง เลือกสี TWO TONE ได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
46.1170010TOA01เก้าอี้สำนักงาน ก440xล510xส860-960มม. หุ้มผ้าCAT เก้าอี้สำนักงาน MONO
47.35260010TOA01-Aเก้าอี้สำนักงาน ก580xล540xส860-960มม. หุ้มผ้าCATและหนังเทียมMVN เก้าอี้สำนักงาน MONO
48.55408008LG1-CMเก้าอี้สำนักงาน ก540xล590xส910มม. ขาตัวCโครงเหล็กชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน MONO
49.65486060LG2-Mเก้าอี้สำนักงาน ก580xล550xส860-980มม. มี2แบบ (หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มหนังแท้-MVN) แขนPPสีดำ เก้าอี้สำนักงาน MONO
50.99740090LG3-Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก620xล700xส850-970มม. มี2แบบ (หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มหนังแท้-MVN) ขาอลูมิเนียม แขนเปลี่ยนสีได้ตามเบาะนั่ง มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
51.12926050LG4-Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก660xล750xส1120-1240มม. มี2แบบ (หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มหนังแท้-MVN) เก้าอี้สำนักงาน MONO
52.18140090GD01เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก430xล550xส810มม. มี3แบบ (PP (โพลี) ,หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มผ้า CAT) เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
53.30224024GD01-Aเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก500xล550xส810มม. มี3แบบ (PP (โพลี) ,หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มผ้า CAT) เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
54.40300050GD01-CLเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก430xล550xส810มม. มี3แบบ (PP (โพลี) ,หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มผ้า CAT) เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
55.46346071GD01-ACเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก500xล650xส810มม. มี2แบบ (หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มผ้า CAT) ขาเหล็กดัดชุบโครเมี่ยม แขนหุ้มหนังสีดำ MVN 412 เท่านั้น (พนักพิง-ที่นั่ง เลือกสีTWOTONEได้) เก้าอี้สำนักงาน MONO
56.36270045GD02-Aเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก495xล590xส840-890มม. มี3แบบ (PP (โพลี) ,หุ้มหนังเทียมMVN,หุ้มผ้า CAT) แขนเหล็กชุบโครเมี่ยม ขาPP.รุ่นT-9-ไฮโดรลิค 120cm. (ที่นั่ง-พนักพิง เลือกสีTWOTONEได้) เก้าอี้สำนักงาน MONO
57.55410035GD-Rเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก520xล560xส1100มม. หุ้มผ้าCAT-เปลือกPP ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม-ไฮโดรลิค 65cm. ที่นั่งหุ้มผ้า CAT-พนักพิงเปลือกPP (ที่นั่ง-พนักพิง เลือกสีTWOTONEได้) เก้าอี้สำนักงาน MONO
58.18140090GD01-Nเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก430xล550xส810มม เปลือกPP ขาพ่นสี เก้าอี้สำนักงาน MONO
59.39232014PM1เก้าอี้สำนักงาน PREMIER ก490xล590xส730มม. มี2แบบ (หุ้มหนังเทียมMVNและหุ้มผ้าCAT เลือกได้) เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
60.43256020PM1-Aเก้าอี้สำนักงาน PREMIER ก530xล710xส730มม มีหุ้มหนังเทียมMVNและหุ้มผ้าCATให้เลือก เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
61.43256020PM1-Cเก้าอี้สำนักงาน PREMIER ก540xล560xส840มม มีหุ้มหนังเทียมMVNและหุ้มผ้าCATให้เลือก เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
62.49292014PM1-CAเก้าอี้สำนักงาน PREMIER ก660xล570xส800มม มีหุ้มหนังเทียมMVNและหุ้มผ้าCATให้เลือก เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
63.58344004PM1-CLเก้าอี้สำนักงาน PREMIER ก650xล710xส800มม มีหุ้มหนังเทียมMVNและหุ้มผ้าCATให้เลือก เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
64.59440040PM1-CALเก้าอี้สำนักงาน PREMIER ก530xล710xส800มม มีหุ้มหนังเทียมMVNและหุ้มผ้าCATให้เลือก เลือกสีTWOTONEได้ เก้าอี้สำนักงาน MONO
65.94400070OWNER-Aเก้าอี้ทำงาน ก590xล630xส880-980 มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVN และ บุผ้า CAT) เก้าอี้สำนักงาน MONO
66.67500050OWNER-Hเก้าอี้ทำงาน ก640xล720xส1140-1240 มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVN และ บุผ้า CAT) เก้าอี้สำนักงาน MONO
67.68510085TG-Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก620xล630xส960-106 มม. (บุหนังเทียมMVN) เก้าอี้สำนักงาน MONO
68.82610035TG-Hเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก630xล660xส1160-1260 มม. (บุหนังเทียมMVN) เก้าอี้สำนักงาน MONO
69.51380030OWNER-Cเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก540xล610xส890 มม.บุหนัง2แบบ(บุหนังเทียมMVN,บุผ้าCAT) เก้าอี้สำนักงาน MONO
70.23173036EASYเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก580xล550xส900 มม.บุผ้าCAT เก้าอี้สำนักงาน MONO
71.33250075SA-48เก้าอี้ทำงาน ขนาด : 570x 590 x 900-1000 mm. (กว้าง x ลึก x สูง) (หนังเทียม/มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
72.54403852VL-Mเก้าอี้ทำงาน VOLLEY SERIES ขนาด ก630xล630xส950-1010 มม.(บุหนังเทียม) เก้าอี้สำนักงาน MONO
73.79590065JO-02-Hเก้าอี้ทำงาน JOTUN SERIES ขนาด ก570xล600xส1040-1140 มม.(ผ้าตาข่าย) เก้าอี้สำนักงาน MONO
74.72540090LD-Mเก้าอี้ทำงาน LANDER SERIES ขนาด ก650xล680xส880-980 มม.(บุหนังเทียมสีดำ) เก้าอี้สำนักงาน MONO
75.36270045STRINGเก้าอี้ทำงาน STRING ขนาด ก55.5xล60.5xส92-104 มม.(บุหนังเทียม/ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน MONO
76.54400000HARAเก้าอี้ทำงาน HARA ขนาด ก650xล610xส1000-1100 มม.(บุผ้าเน็ต) เก้าอี้สำนักงาน MONO
77.54400000PATONG-Mเก้าอี้สำนักงาน ระบบT-BAR แขนPP.หุ้มหนังMVN412 มีก้อนโยก ขาPP.รุ่น651+ไฮโดรลิค100CM. หนังเทียมMVN/ผ้าMD(มีซับ) ขนาด ก650xล670xส950-1050มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
78.32220000MGM-01เก้าอี้สำนักงาน ระบบSYHCHRONIZE ขาPP.+ไฮโดรลิค 120 CM. มีก้อนโยก สวิงหลัง เหล็กครอบPP.สีดำ หนังเทียมMVN,ผ้าCAT เลือกสีทูโทนได้(ที่นั่ง/พนักพิง) ขนาด ก570xล520xส900มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
79.36270046MGM-02-APเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก570xล520xส900มม. สวิงหลัง เหล็กหุ่มPP สีดำ แขนPP.สีดำ เลือกสี TWO TONE ได้ (ที่นั่ง/พนักพิง) เก้าอี้สำนักงาน MONO
80.39296096CR-1เก้าสำนักงาน ขนาด520x650x860-960มม. ขาPP. มีก้อนโยก ปรับรับด้วยไฮโดรลิค เก้าอี้สำนักงาน MONO
81.29210000SA-47เก้าอี้สำนักงาน บุหนังเทียม ขาพลาสติก มีโช๊ค สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้่ ขนาด ก540xล640xส980-1000 มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
82.40300050DV-Rเก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งเลือกสีผ้าCAT/พนักพิงค์หลังเลือกผ้าMD ขนาด570x560x800-900มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
83.44326406STARWARSเก้าอี้สำนักงาน บุผ้าCAT/ผ้าตาข่าย ขาพลาสติก มีก้อนโยก สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ด้วยโช๊ค ขนาด ก560xล560xส860-980 มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
84.56420070ZOKO-Mเก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งบุผ้าCATสีดำ/พนักพิงผ้าHDสีส้ม ขาอลูมิเนียมปัดเงา มีก้อนโยก สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ด้วยโช๊ค ขนาด ก570xล520xส940 มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
85.97720020CHOPPER-MSเก้าอี้สำนักงาน บุหนังPU ขาอลูมิเนียมปัดเงา มีก้อนโยก สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ด้วยโช๊ค ขนาด ก660xล710xส990-1090 มม. เก้าอี้สำนักงาน MONO
86.40300050NP01-APเก้าอี้สำนักงาน ก630xล640xส770 มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVN และบุผ้าCAT) (ขาPPรุ่นD22ไฮโดรลิค120CM) แขนPPมีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO
87.58432032LG2-Mเก้าอี้สำนักงาน ก540xล540xส890-990มม. ขาอลูมิเนียม รุ่น58 + ไฮโดรลิค100Cm. (มีก้อนโยก) เก้าอี้สำนักงาน MONO
88.35260010COFFEEเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600x600x920-1020มม. ระบบT-BAR (ไม่มีก้อนโยก) แขนPPสีดำ ขาพลาสติก ไฮโดรลิคปรับระดับ เก้าอี้สำนักงาน โมโน
89.56420070CR-2MSเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600x650x860-960มม. ท้าวแขนพลาสติก ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม (มีก้อนโยก) ปรับสูง-ต่ำด้วยไฮโดรลิค เก้าอี้สำนักงาน MONO
90.66492042CR-1CCเก้าอี้ขาเหล็กดัดโครงชุปโครเมี่ยม ขนาด580x600x880มม. เก้าอี้สำนักงาน โมโน
91.70520020FiFTY-Mเก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งเลือกสีผ้าCAT/พนักพิงค์หลังเลือกสีตาข่ายHD ขนาด630x620x1010-1110มม. ขาชุปโครเมี่ยม ท้าวแขนPP เก้าอี้สำนักงาน โมโน
92.86640040FiFTY-Hเก้าอี้สำนักงาน ที่นั่งเลือกสีผ้าCAT/พนักพิงค์หลังเลือกสีตาข่ายHD ขนาด630x620x1200-1300มม. ขาชุปโครเมี่ยม ท้าวแขนPP เก้าอี้สำนักงาน โมโน
93.28342430Pacquiaoเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ปาเกียว พนักพิงตาข่าย เบาะหุ้มผ้า มีสีดำสีเดียว ปรับระดับโช๊คแก๊ส พร้อมก้อนโยก ขนาด ก590xล570xส920-1020มม. เก้าอี้สำนักงาน โมโน
94.755600606042Bเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 6042B ผ้าโพลี/ผ้าฝ้าย ขนาด 650x620x930-1030 มม. เก้าอี้สำนักงาน โมโน
95.60450076VADYเก้าอี้สำนักงาน รุ่น วาดี้ ดีไซน์สีสันสดใส พนักพิงพลาสติก แข็งแรงทนทาน เบาะผ้าเลือกสีสัีนได้(สีดำ,สีแดง,สีส้ม,สีน้ำเงิน) เอนหลังระบบก้อนโยก ปรับสูงต่ำด้วยโช๊คแก๊ส ขนาดโดยรวม ก620xล600xส910มม. เก้าอี้สำนักงาน โมโน
96.916800806042Aเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 6042A ขนาด 65x64x110-120 โครงสร้าง พลาสติกฉีดขึ้นรูป ที่นั่งหุ้มผ้าฝ่ายสีดำ พนักพิงหุ้มผ้าตาขาย เกรด A สีดำ ปรับระดับสูง - ต่ำได้ ปรับเอนหลังได้ทั้งตัว และสามารถ ล็อคค้างได้ 3 ระดับ มีซัฟพอร์ท รับแผ่นหลัง ปรับระดับได้ เก้าอี้สำนักงาน
97.58370016OWNER-A(ล้างสต๊อก)สินค้าไม่มีตำหนิ-มีสินค้าจำนวนจำกัดเก้าอี้ทำงาน ก590xล630xส880-980 มม. มี2แบบ (บุหนังเทียมMVN และ บุผ้า CAT) เก้าอี้สำนักงาน MONO