โม-เทค-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะเคาร์เตอร์ โต๊ะประชุม เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเล็ก ของตกแต่ง เก้าอี้รับแขก โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้ล็อกเกอร์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.574292942PD662ตู้มีล้อเลื่อน2ลิ้นชัก ใต้โต๊ะผู้บริหาร ขนาด472x516x600มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
2.574292942PD663ตู้มีล้อเลื่อน3ลิ้นชัก ใต้โต๊ะผู้บริหาร ขนาด472x516x600มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
3.725346182CS412ตู้เสริมข้างแบบบานเลื่อนข้างโต๊ะผู้บริหาร ขนาด1200x450x650มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
4.392956902CL800ตู้เตี้ยโล่ง2ชั้น ขนาด800x400x850มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
5.594374042CL820ตู้เตี้ยบานเลื่อน ขนาด800x400x850มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
6.533928022CL810ตู้เตี้ยบานเปิด ขนาด800x400x850มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
7.755628982CL950ตู้เตี้ย2ลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน ขนาด900x400x850มม. มี3สี เทาอ่อน/เชอร์รี่สลับเทาเข้ม/ไวท์วูดสลับเทาเข้ม ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
8.574292942CM800-BKNตู้กลางโล่ง4ชั้น ขนาด800x400x1600มม. แผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้ มี2สี เทาอ่อน/เทาเข้มทั้งใบ ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
9.715264062CM800-LCDตู้กลางโล่ง4ชั้น แผ่นชั้นสีเชอรี่(มีเฉพาตู้เอกสารแบบโล่งเท่านั้น) ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
10.775712122CM810ตู้เอกสารสำนักงาน-บานเปิดล่าง(4ชั้น) แผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้ ขนาด800X400X1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
11.967128222CM813 ตู้เอกสารสำนักงาน 4 บานเปิดกลางล่าง(แผ่นชั้น4ชั้น) แผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้ ขนาด800X400X1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
12.725346182CM820ตู้เอกสารสำนักงาน 2 บานเลื่อนล่าง(แผ่นชั้น4ชั้น) แผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้ ขนาด800X400X1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
13.108020822CM823ตู้เอกสารสำนักงาน 2 บานเลื่อนล่าง 2 บานเปิดกระจกกลาง(แผ่นชั้น4ชั้น) แผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้ ขนาด800X400X1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
14.906684242CM950ตู้กลางบนโล่ง ล่าง2ลิ้นชัก ใส่แฟ้มแขวน(2ชั้นบนแผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้)ขนาด900X400X1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
15.128910022CM953ตู้เอกสารบนโล่ง กลางบานเปิดกระจก ล่าง2ลิ้นชัก(2ชั้นบนแผ่นชั้นสีเดียวกับโครงตู้)ขนาด900X400X1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน MO-TECH
16.030092CM800ตู้เอกสาร รุ่น 2CM800 ขนาด ก80xล40xส160ซม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน สมาร์ท ฟอร์ม
17.060002CM810ตู้เอกสาร รุ่น 2CM810 ขนาด ก80xล40xส160ซม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน โม-เทค
18.000402CL820ตู้เอกสาร รุ่น 2CL820 ขนาด ก80xล40xส85ซม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน โม-เทค