ซิลวา-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะเคาร์เตอร์ โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ชุดโต๊ะทำงาน ของตกแต่ง โต๊ะราคาพิเศษ ตู้ล็อกเกอร์ ตู้เอนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.584320324100โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม. มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
2.624680104000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม. ขนาด 75x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน
3.775760764500โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม. ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
4.826120625000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม. ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
5.876480485500โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม. ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
6.594400406000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม. ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
7.926840344102โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 60x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
8.977200204002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
9.118280174502โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
10.584320325002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
11.129000155502โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
12.1511160066002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 28 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
13.926840344120โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 60x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
14.977200204020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามินkss
15.118280174520โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
16.118640665020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามินkss
17.129000155520โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
18.876480486020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 28 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
19.1410800585032โต๊ะทำงานลิ้นชัก 2 ข้าง TOP 25 มม.(มี keyboard,ไม่มี keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
20.1511160065532โต๊ะทำงานลิ้นชัก 2 ข้าง TOP 25 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
21.1814040956032โต๊ะทำงานลิ้นชัก 2 ข้าง TOP 25 มม.(มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
22.89666092M-4000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
23.10756020M-4500โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
24.11828017M-5000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
25.12900015M-5500โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
26.13990036M-6000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 28 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
27.11864066M-4502โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
28.141098082M-5002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
29.161188003M-5502โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
30.181386071M-6002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 28 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
31.141044009M-4520โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
32.141098082M-5020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
33.161188003M-5520โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
34.181386071M-6020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 28 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
35.11864066C-5020-2โต๊ะคอมพิวเตอร์เลือก CPU ซ้ายขวาได้ TOP 25 มม. ขนาด 60x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
36.55414089C-80-90-1โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น C-80-90-1 เลือก CPU ซ้ายขวาได้ มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
37.82612062C-1207-1โต๊ะคอมพิวเตอร์เลือก CPU ซ้ายขวาได้ TOP 25 มม. ขนาด 60x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
38.87648048C-1207-2โต๊ะคอมพิวเตอร์เลือก CPU ซ้ายขวาได้ ขนาด 60x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
39.53396046C-80-90-100Hโต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น C-80-90-100H มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
40.55414089C-80-100Pโต๊ะคอมพิวเตอร์(PRINTER) รุ่น C-80-100P ขนาด 60x80x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
41.99738064C-1202-60-80โต๊ะคอมพิวเตอร์เลือกลิ้นชักซ้ายขวาได้ TOP 25 มม. ขนาด 60,80x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
42.463420187100-75-88ตู้โล่ง2ชั้น(วางแฟ้มตั้งได้ 1 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 2 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
43.936300167005-75-88ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม(ลิ้นชักภายในใส่แฟ้มแขวนได้ 2 ช่อง) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
44.685040047104-75-88ตู้บานเปิด(วางแฟ้มตั้งได้ 1 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 2 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
45.92684034EXP-Cตู้บานเลื่อนวางใต้โต๊ะ ขนาด 45x110x65 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
46.99738063EXP-C-Cตู้บานเลื่อนวางใต้โต๊ะและคีย์บอร์ด ขนาด 45x110x75 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
47.866840408100ตู้โล่ง 4 ชั้น (วางแฟ้มตั้งได้ 3 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
48.129360638101-160ตู้ลิ้นชัก บนโล่ง มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
49.1511160068103-160ตู้ลิ้นชัก บนบานเปิดทึบ มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
50.118640668104-152-164(แบรน-ซิลวา)ตู้บานเปิด บนโล่ง (วางแฟ้มตั้งได้ 3 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
51.1712600018107-160ตู้ลิ้นชัก บนบานกระจกเปลือย มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
52.118640668108-160ตู้บานเลื่อน บนโล่ง (วางแฟ้มตั้งได้ 3 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
53.1511700798110-160ตู้ล่างบานเลื่อน บนกระจกเปลือย (วางแฟ้มตั้งได้ 3 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
54.1511700798111-160ตู้บานเปิด บนกระจกเปลือย (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น) มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
55.1410440098114-160ตู้บานเปิด บนบานเปิดทึบ (วางแฟ้มตั้งได้ 3 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
56.118460429300-200ตู้สูงโล่ง 5 ชั้น (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
57.1410440099301-200ตู้สูงบานเปิด บนโล่ง (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
58.1410440099303-200ตู้สูงบานเลื่อน บนโล่ง (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
59.1612420769304-202ตู้สูงบานเปิด บนบานเปิดทึบ (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
60.1813500229305-200ตู้สูงบานเปิด บนกระจกเปลือย (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
61.1914760929306-200ตู้สูงกระจกเปลือย บนกระจกเปลือย วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
62.1612240529307-202ตู้สูงบานเลื่อน บนบานเิปดทึบ ,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น)มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
63.1713140739308-200ตู้สูงลิ้นชัก บนบานเิปิดทึบ (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
64.1914400449309-200ตู้สูงลิ้นชัก บนกระจกเปลือย มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
65.1511700799310-202ตู้สูงลิ้นชัก บนโล่ง มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
66.1712960499311-190-202ตู้สูงบานเลื่อน บนกระจกเปลือย (วางแฟ้มตั้งได้ 4 ชั้น,วางแฟ้มตั้งได้ 5 ชั้น) มี 2 ขนาด มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ ตู้เอกสาร-สำนักงาน kss
67.826120626000เคาร์เตอร์เดี่วย ขนาด 55x120x110 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
68.977200206100เคาร์เตอร์เดี่วย ขนาด 55x80x110 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
69.1410592306111เคาร์เตอร์เดี่วย ขนาด 55x120x110 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
70.1410980826145เคาร์เตอร์เดี่ยว ขนาด 55x135x110 ซม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะสำนักงานเมลามิน kss
71.251872027PC-120เคาร์เตอร์ PC-120 ประกอบด้วย ชุดฉากด้านนอก/TOP และโต๊ะ4102ด้านใน มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะราคาพิเศษ kss
72.493672057EXC-390(12-ที่นั่ง)ชุด EXC-390 ประกอบด้วย E-70240(2ตัว) R-75150(โค้ง2ตัว) TOP 28 มม.ข้าง 25 มม.FRONT19มม. มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะประชุม kss
73.12954088EXC-80(8ที่นั่ง)โต๊ะประชุมเดี่ยวขาไม้(ไม่รวมเก้าอี้) TOP 25 มม.ข้าง25มม.FRONT19มม. ขนาด 100x240x75 ซม.โต๊ะประชุม kss
74.201540079EXC-80R(8-ที่นั่ง)โต๊ะประชุดเดี่ยวขาไม้ 8 ที่นั่ง(ไม่รวมเก้าอี้) TOP 28 มม.ข้าง 25 มม.FRONT19มม. ขนาด 100x240x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะประชุม kss
75.11870074MT-120(4-ที่นั่ง)โต๊ะประชุมเดี่ยวขาเหล็กดำ(ไม่รวมเก้าอี้) TOP 28 มม.ขนาด 120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะประชุม kss
76.765697091EXP-60-SETชุดโต๊ะ EXECUTIVE SET ประกอบด้วย EXP-60 EXP-C EXP-D ตู้เอกสาร8104(2ใบ) ตู้ลิ้นชัก7005 เก้าอี้PB1-AG(1ตัว) เก้าอี้E-101(2ตัว) ชุดโต๊ะทำงาน kss
77.977227056EXP-60-TRชุดโต๊ะ EXECUTIVE SET ประกอบด้วย EXP-60-TRโต๊ะโค้ง EXP-C-C EXP-D ตู้สูง9309 ตู้สูง9301 ตู้สูง9311 เก้าอี้PB1-AG(1ตัว) เก้าอี้PB2-AG(2ตัว) ชุดโต๊ะทำงาน kss
78.856358483MRS-6000ชุดโต๊ะ EXECUTIVE SET ประกอบด้วย MRS-6000เว้าด้านใน MC-105Hตัวต่อ EXP-D ตู้เตี้ย7104 ตู้ลิ้นชัก7005 ตู้บานเลื่อน7144 เก้าอี้PB1-AG(1ตัว) เก้าอี้S-35B(2ตัว) ชุดโต๊ะทำงาน kss
79.856358684MC-6000ชุดโต๊ะ EXECUTIVE SET ประกอบด้วย MC-6000 MC-105Hตัวต่อ MT-10ต่อหัวกลม EXP-D ตู้กลาง8104(2ใบ) ตู้เตี้ย7104 เก้าอี้PB-1AG(1ตัว) เก้าอี้PB-2AG(2ตัว) ชุดโต๊ะทำงาน kss
80.51380030PATITION-SILVAพาติชั้นใส มินิสกรีนใส ของตกแต่ง ซิลวา
81.67500050EX-4115ตู้โล่ง ขนาดโดยรวม 60x30x65 ซม.(รวมล้อ) ตู้เอกสาร-สำนักงาน ซิลวา
82.372760026KSS-N440ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด4400x400x850มม. แบ่งออกเป็นตู้ 1 เมตรจำนวน3ตัว ตู้1.40เมตรจำนวน1ตัว พร้อมกุญแจล็อค วัสดุเป็นไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดปิดผิวเมลามีน กันรอยขีดขวนได้ ตู้เอกสาร-สำนักงาน ซิลวา
83.211600060KSS-WORK-(นอกแบบ)ชุดโต๊ะทำงาน ขนาด 175*195*75 ซม. TOP เมลามีน เลือกสีได้ 1.แผ่นกันโป้ลึก 15ซม.จากขอบTOP 2. แผ่นกันโป้ยาวถึงพื้น โต๊ะสำนักงานเมลามิน ซิลวา
84.31234060MSC-60มินิสกีนกันหน้าโต๊ะ เลือกสีผ้าได้ ของตกแต่ง ซิลวา
85.302232013โต๊ะนอกแบบโต๊ะนอกแบบ (สีคาปูชิโน) ขนาด 180x80x75 cm นอกแบบ ซิลวา โต๊ะราคาพิเศษ ซิลวา
86.70520020SV-CB1200-(สั่งทำพิเศษ)ตู้เอกสารโล่ง ขนาด ก1200xล350xส850 มม. แผ่นชั้นปรับระดับได้ ตู้เอกสาร-สำนักงาน ซิลวา
87.241800030LK12SILVAตู้ล๊อคเกอร์ไม้12ประตู ขนาด900x450x2000มม.ปิดผิวเมลามีน มีกุญแจล็อค ตู้ล็อกเกอร์ ซิลวา
88.362700045SILVA-Nตู้ขนาดพิเศษ ขนาด1840x1200x900มม. วัสดุเป็นไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ปิดผิวเมลามีน แบบ4บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค ภายในมีแผ่นชั้น 1 แผ่น ตู้เอนกประสงค์ ซิลวา
89.11840034KSSN001ตู้เอกสารสูงโล่ง มีล้อเลื่อน ขนาด920x250x1750มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ซิลวา
90.81600000KSSN002ตู้เอกสารบานเปิด ตู้เอกสาร-สำนักงาน ซิลวา
91.221700095KSS-AC-(นอกแบบ)โต๊ะทำงาน ขนาด 180x180x75 cm. **Top หนา 25mm. **ขาโต๊ะ,ไม้บังโป้,หน้าลิ้นชัก หนา 19 mm. โต๊ะสำนักงานเมลามิน ซิลวา
92.1410400004KSS-591124โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง นอกแบบ มินิสกรีนแบบผ้าทึบสูงไม่เกิน 40 cm. ทั้งชุด 8ที่นั่ง โต๊ะยาว 2.00 m. 2ตัว ลิ้นชัก 8ใบ โต๊ะราคาพิเศษ ซิลวา
93.52360060EX-E6080โต๊ะต่อหัว ท้าย โต๊ะประชุม ขนาด ก900xล500xส750 มม. ขาเหล็กกลม 2 ขา โต๊ะประชุม ซิลวา