แน็ท-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้รับแขก โต๊ะประชุม โต๊ะเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอกสารรางเลื่อน โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้บาร์ เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้ผู้บริหาร ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.131017072XRV-116ตู้เก็บฟีล์มเอ็กซเรย์ แบบวางตั้ง 4 ชั้น 16 ช่อง แบบ 1 หน้า 1 ตู้ ขนาด ก1066xล559xส2135 มม. ตู้เอกสารเหล็ก NAT
2.241810043XRV-232ตู้เก็บฟีล์มเอ็กซเรย์ แบบวางตั้ง 4 ชั้น 32 ช่อง แบบ 2 หน้า 1 ตู้ ขนาด ก1066xล1060xส2135 มม. ตู้เอกสารเหล็ก NAT
3.161198417PRV-120ตู้เก็บเวชระเบียน 5 ชั้น 20 ช่อง แบบ 1 หน้า 1 ตู้ ขนาด ก1066xล335xส2135 มม. ตู้เอกสารเหล็ก NAT
4.292174034PRV-240ตู้เก็บเวชระเบียน 5 ชั้น 40 ช่อง แบบ 2 หน้า 1 ตู้ ขนาด ก1066xล612xส2135 มม. ตู้เอกสารเหล็ก NAT
5.362700045OPD-264ตู้เก็บบัตรผู้ป่วยนอก เก็บบัตรขนาด 5"x8" มี 9 ชั้น 72 ช่อง แบบ 2 หน้า 1 ตู้ ขนาด ก1066xล562xส2135 มม. ตู้เอกสารเหล็ก NAT