แน็ท-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้รับแขก โต๊ะประชุม โต๊ะเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอกสารรางเลื่อน โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้บาร์ เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้ผู้บริหาร ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.58430004TM-247-260-272โต๊ะประชุม TOPโฟเมก้าลายไม้ มี 3 ขนาด ประกอบด้วย TM-247 ขนาด ก1197xล600xส750 มม./TM-260 ขนาด ก1525xล600xส750 มม./TM-272 ขนาด ก1825xล600xส750 มม. โต๊ะประชุม NAT
2.73545868TMO-72-94โต๊ะประชุม TOPโฟเมก้าลายไม้ มี 2 ขนาด ประกอบด้วย TMO-72 ขนาด รัศมี 900xลึก600xสูง750 มม./TMO-94 ขนาด รัศมี 1200xลึก600xสูง750 มม. โต๊ะประชุม NAT
3.56420070TM-1-2-3โต๊ะประชุม TOPโฟเมก้าลายไม้ มี 3 ขนาด ประกอบด้วย TM-1 ขนาด ก1197xล600xส750 มม./TM-2 ขนาด ก1525xล600xส750 มม./TM-3 ขนาด ก1825xล600xส750 มม. โต๊ะประชุม NAT
4.68510086TMO-1-2โต๊ะประชุม TOPโฟเมก้าลายไม้ มี 2 ขนาด ประกอบด้วย TMO-1 ขนาด รัศมี910xลึก600xสูง750 มม. /TMO-2 ขนาด รัศมี1200xลึก600xสูง750 มม. โต๊ะประชุม NAT
5.56417434TMM-247-260-272โต๊ะประชุม TOPไม้เมลามินลายไม้เชอร์ีรี่/ไม้เมลามินลายไม้บีช/โฟเมก้า มี 3 ขนาด ประกอบด้วย TMM-247 ขนาด ก1197xล600xส750 มม./TMM-260 ขนาด ก1525xล600xส750 มม./TMM-272 ขนาด ก1825xล600xส750 มม. โต๊ะประชุม NAT
6.TMMO-72-94โต๊ะประชุม TOPไม้เมลามินลายไม้เชอร์รี่/ไม้เมลามินลายไม้บีช/โฟเมก้า มี 2 ขนาด ประกอบด้วย TMMO-72 ขนาด รัศมี900xลึก600xสูง750 มม./TMMO-94 ขนาด รัศมี1200xลึก600xสูง750 มม. โต๊ะประชุม NAT
7.54406690TMM-1-2-3โต๊ะประชุม TOPไม้เมลามินลายไม้เชอร์รี่/ไม้เมลามินลายไม้บีช/โฟเมก้า มี 3 ขนาด ประกอบด้วย TMM-1 ขนาด ก1197xล600xส750 มม./TMM-2 ขนาด ก1525xล600xส750 มม./TMM-3 ขนาด ก1825xล600xส750 มม. โต๊ะประชุม NAT
8.63470046TMMO-1-2โต๊ะประชุม TOPไม้เมลามินลายไม้เชอร์รี่/ไม้เมลามินลายไม้บีช/โฟเมก้า มี 2 ขนาด ประกอบด้วย TMM0-1 ขนาด รัศมี900xลึก600xสูง750 มม./TMM0-2 ขนาด รัศมี1200xลึก600xสูง750 มม. โต๊ะประชุม NAT
9.81600000TW-247-260-272โต๊ะประชุม ขาเหล็ก สามารถใส่ลิ้นชักและคีย์บอร์ดเพิ่มได้ TOPไม้เมลามินลายไม้เชอร์รี่/ไม้เมลามินลายไม้บีช/โฟเมก้า มี 3 ขนาด ประกอบด้วย TW-247 ขนาด ก1197xล600xส750 มม./TW-260ขนาด ก1525xล600xส750 มม./TW-272ขนาด ก1825xล600xส750 มม. โต๊ะประชุม NAT
10.171300055TMW-1-2โต๊ะประชุม ขาเหล็ก สามารถใส่ลิ้นชักและคีย์บอร์ดเพิ่มได้ TOPไม้เมลามินลายไม้เชอร์รี่/ไม้เมลามินลายไม้บีช/โฟเมก้า ขนาด ก2400xล1200xส750 มม. โต๊ะประชุม NAT