แน็ท-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้รับแขก โต๊ะประชุม โต๊ะเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้บาร์ เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้ผู้บริหาร ของตกแต่ง โต๊ะทำงานExcusive ชุดโต๊ะทำงาน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.292200070NTW-38-1ชุดโต๊ะทำงานสำหรับ 4 ที่นั่ง(ไม่รวมเก้าอี้ ,ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และพาร์ติชั่นติดตั้งหน้าโต๊ะ ) ขนาดโดยรวม ก2400xล1200xส750มม. ชุดโต๊ะทำงาน แน็ท
2.433200020NTW38-2ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง (ไม่รวมเก้าอี้,ตู้ลิ้นชัก และ แผ่นกั้นติดตั้งหน้าโต๊ะ ) ขนาด ก1200xล600xส750มม.ก1400xล400xส750มมฅ ชุดโต๊ะทำงาน แน็ท
3.433200020NTW15-1ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง(ไม่รวมเก้าอี้)ขาเหล็ก พร้อมตู้ลิ้นชักและแผ่นกั้นติดตั้งหน้าโต๊ะ ขนาด ก2400ปล1200xส750มม. ชุดโต๊ะทำงาน แน็ท