เพอร์เฟ็คท์-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร-สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.151155660ATHENSชุดโต๊ะทำงาน ขนาด 2เมตร ประกอบด้วย
โต๊ะทำงาน AT-200 ขนาด ก2000xล1000xส750 มม.
ตู้ข้างโต๊ะ 120-ATS ขนาด ก1200xล450xส700 มม.
ตู้เอกสาร ATS-181 ก1810xล400xส1660 มม.
ชุดโต๊ะทำงาน เพอร์เฟ็คท์
2.85635680BR2Mตู้ใต้โต๊ะ 2ลิ้นชัก ขนาด ก416xล500-600xส650มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน เพอร์เฟ็คท์ ตู้เอกสาร-สำนักงาน เพอร์เฟ็คท์
3.96712620BR3Mตู้ใต้โต๊ะ 3ลิ้นชัก ขนาด ก416xล500-600xส650มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน เพอร์เฟ็คท์
4.139822626ES-8ชุดโต๊ะทำงาน ขนาด 2.4เมตร ประกอบด้วย
โต๊ะทำงาน ES-8L,R พร้อมตู้ลิ้นชัก ขนาด ก2400xล1880xส750 มม.
ตู้เอกสาร ES-12 ก2440xล450xส1800 มม.
ชุดโต๊ะทำงาน เพอร์เฟ็คท์
5.171284033RR5-HSเก้าอี้ ผู้บริหาร ขนาด ก630xล660xส1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร เพอร์เฟ็คท์
6.85635680BRLC-8083-Sตู้เอกสาร บานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส830มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน เพอร์เฟ็คท์