ไพร็อท-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เซฟ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.76569082SAE-3625ตู้นิรภัย รุ่น SAE-3625 ขนาดภายนอก ก360xล300xส250มม. ขนาดภายใน ก300xล220xส190มม. น้ำหนัก 20กิโล ตู้นิรภัย PILOT
2.94702077SAE-3238ตู้นิรภัย รุ่น SAE-3238 ขนาดภายนอก ก320xล350xส380มม. ขนาดภายใน ก250xล230xส310มม. น้ำหนัก 28 กิโล ตู้นิรภัย PILOT ตู้เซฟ PILOT ตู้เซฟ PILOT
3.201552495SAE-4751ตู้นิรภัย รุ่น SAE-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
4.322390427SAE-5270ตู้นิรภัย รุ่น SAE-5270 ขนาดภายนอก ก528xล518xส700มม. ขนาดภายใน ก402xล384xส575มม. น้ำหนัก 135 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
5.73544044SA-3625ตู้นิรภัย รุ่น SA-3625 ขนาดภายนอก ก360xล300xส250มม. ขนาดภายใน ก300xล220xส190มม. น้ำหนัก 20 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
6.81606081SA-4225ตู้นิรภัย รุ่น SA-4225 ขนาดภายนอก ก425xล340xส250มม. ขนาดภายใน ก365xล260xส190มม. น้ำหนัก 25 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
7.88656056SA-3238ตู้นิรภัย รุ่น SA-3238 ขนาดภายนอก ก320xล350xส380มม. ขนาดภายใน ก250xล230xส310มม. น้ำหนัก 28 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
8.191477494SA-4751ตู้นิรภัย รุ่น SA-4751 ขนาดภายนอก ก476xล430xส518มม. ขนาดภายใน ก350xล297xส391มม. น้ำหนัก 75 กิโล ตู้นิรภัย PILOT
9.272006008SA-5270ตู้นิรภัย รุ่น SA-5270 ขนาดภายนอก ก528xล518xส700มม. ขนาดภายใน ก402xล384xส575มม. น้ำหนัก 135 กิโล ตู้นิรภัย PILOT