พีอาร์-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้พักผ่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.59440040PR-001 โยก 2 มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ่ายสลับหนัง ขนาด650x800x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
2.59440040PR-002รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
3.59440040PR-003รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
4.70520020PR-004โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด720x780x1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
5.70520020PR-005โยกธรรมดา โครง2ชั้น รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด720x780x1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
6.62460010PR-006รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
7.58430004PR-007รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x700x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
8.41310084PR-009โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
9.37280080PR-101โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x102มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
10.29220070PR-103เก้าอี้ผู้บริหาร หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
11.27200000PR-104เก้าอี้ผู้บริหาร หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
12.66490014PR-106เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวโครงโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
13.62460010PR-107เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวกลางโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x750x1050มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
14.66490014PR-109ตัวใหญ่โครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x780x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
15.62460010PR-110ตัวกลางโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x750x990มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
16.41310084PR-112ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
17.39290014PR-113ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
18.41310084PR-115ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
19.39290014PR-116ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
20.59440040PR-118ตัวใหญ่โครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x730x1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
21.58430004PR-119ตัวกลางโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x680x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
22.58430004PR-121ตัวโหญ่ โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
23.54400000PR-122ตัวกลาง โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
24.44330054PR-124ตัวใหญ่โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x740x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
25.54400000PR-127ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
26.41310084PR-128ตัวกลาง โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
27.45340090PR-130ตัวใหญ่ โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x700x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
28.41310084PR-131ตัวกลางโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x650x1000มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
29.45340090PR-133ตัวใหญ่โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด610x740x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
30.39290014PR-134ตัวกลางโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด610x690x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
31.59440040PR-136ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
32.58430004PR-137ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1070มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
33.45340090PR-139ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x700x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
34.41310084PR-140ตัวกลาง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x650x1000มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
35.44330054PR-142ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
36.41310084PR-143ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด610x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
37.64480080PR-145เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวใหญ่ ขนาด 640x800x1150 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
38.47350024PR-146ตัวกลางโครง2ชั้น โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x750x1050มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
39.59440040PR-148ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
40.58430004PR-149ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1070มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
41.59440040PR-152ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
42.58430004PR-153ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1070มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
43.39290014PR-155ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
44.39290014PR-156ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
45.31230004PR-157เก้าอี้สำนักงานตัวใหญ่ โยกธรรมดา ขนาดก650xล700xส1120 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
46.72540090PR-242เก้าอี้ผู้บริหาร แขนชุป,ขาชุป ขนาด650x800x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
47.70520020PR-245เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
48.63470046PR-246เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610x700x930มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
49.40300050PR-301เก้าอี้ผู้บริหารตัวใหญ่ ขนาด630x730x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
50.54400000PR-302เก้าอี้ผู้บริหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด640x700x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
51.48360060PR-304เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630x730x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
52.43320020PR-305เก้าอี้ผู้บริหารตัวกลาง ขนาด630x680x1080มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
53.43320020PR-306เก้าอี้ผู้บริหารตัวกลาง ขนาด500x650x1080มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
54.54400000PR-309เก้าอี้ผู้บริหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
55.51380030PR-311เก้าผู้บริหารตัวสูง รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x700x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
56.54400000PR-314เก้าอี้ผู้บริหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
57.54400000PR-315เก้าอี้ผู้บริิหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR