พีอาร์-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้พักผ่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.52390066PR-008รวมโช๊คแก๊ส โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด 600x690x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
2.32240040PR-102เก้าอี้สำนักงาน โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด570x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
3.21160060PR-105เก้าอี้สำนักงาน สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด 560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
4.54400000PR-108ตัวเล็กโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
5.54400000PR-111ตัวเล็กโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
6.24180030PR-114สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
7.24180030PR-117สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
8.49370096PR-120ตัวเล็กโยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
9.28210036PR-123ตัวเล็ก โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
10.41310086PR-125ตัวกลางโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x1020มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
11.35260010PR-126ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
12.33250076PR-129ตัวเล็ก โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด570x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
13.35260010PR-132ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x600x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
14.41310084PR-135ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x600x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
15.33250076PR-138ตัวเล็กโยกหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
16.35260010PR-141ตัวเล็ก หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x600x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
17.35260010PR-144ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
18.37280080PR-147ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
19.32240040PR-150ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
20.22170096PR-151ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด480x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
21.35260010PR-154ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด570x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
22.33250076PR-158เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ขนาดก580xล600xส950มม. สวิงหลัง ขาตัวซี มีท้าวแขน ขาชุบ เก้าอี้สำนักงาน PR
23.31230006PR-159เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ขนาด ก480xล600xส950 มม. สวิงหลังขาตัวซี ไม่มีท้าวแขน ขาชุบ เก้าอี้สำนักงาน PR
24.31230006PR-160เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ขนาด ก580xล600xส950 มม. สวิงหลัง ขาตัวซี มีท้าวแขนขาชุป เก้าอี้สำนักงาน PR
25.29220070PR-161เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กสวิงหลัง ขาตัวC หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด480x600x950มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
26.17130056PR-162เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ไม่มีท้าวแขน หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด490x630x930มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
27.1290016PR-163เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด550x600x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
28.21160060PR-164เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x620x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
29.21160060PR-165เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ไม่สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขยาด580x620x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
30.20150026PR-166เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กไม่สวิงหลัง ขนาด500x620x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
31.18140090PR-167เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก โยก2มิติ ขนาด580x630x930มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
32.1292042PR-168เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กไม่มีท้าวแขน ขนาด460x600x850มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
33.1296096PR-169เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กมีท้าวแขน ขนาด550x600x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
34.21160060PR-170เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก โยก2มิติ ขนาด560x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
35.29220070PR-171เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด560x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
36.27200000PR-172เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด450x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
37.27200000PR-174เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ มีท้าวแขนไม่โยก ขนาด560x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
38.24180030PR-175เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ไม่มีท้าวแขนไม่โยก ขนาด450x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
39.20150026PR-176เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีท้าวแขน ขนาด510x460x980มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
40.32240040PR-177เก้าอี้สำนักงาน ตัวกลางเดียว ขนาด620x680x1100มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
41.13100050PR-199เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ไม่มีท้าวแขน ขนาด470x510x860มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
42.14110086PR-200เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก มีที่ท้าวแขน ขนาด570x510x860มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
43.17130056PR-201เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ท้าวแขนเป็นรูปตัวD ขนาด570x510x860มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
44.33250076PR-247เก้าอี้สำนักงาน พร้อมโช๊คแก๊ส ขนาด620x600x820มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
45.22170096PR-250เก้าอี้สำนักงาน พร้อมโช๊คแก๊ส ขนาด570x600x840มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
46.29220070PR-251เก้าอี้สำนักงาน ขนาด550x650x820มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
47.25190066PR-253เก้าอี้สำนักงาน สวิงหลัง ไม่มีโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
48.32240040PR-303เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก สวิงหลัง รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
49.31230006PR-307เก้าอี้สำนักงานตัวกลาง สวิงหลัง+แป้นธรรมดา+โช๊ค ขนาด600x670x950มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
50.27200000PR-308เก้าสำนักงานพนักพิงต่ำ สวิงหลัง+แป้นธรรมดา+โช๊ค ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
51.27200000PR-310เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย มีโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
52.47350026PR-312เก้าอี้สำนักงานตัวกลาง รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x700x1080มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
53.36270046PR-313เก้าอี้สำนักงานตัวเตี้ย รวมโช๊ค ขนาด580x650x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
54.27200000PR-316เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
55.27200000PR-317เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
56.25190066PR-318เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ไม่มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด500x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
57.27200000PR-319เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
58.27200000PR-320เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
59.27200000PR-321เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
60.25190066PR-322เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ไม่มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด500x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
61.27200000PR-323เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
62.25190066PR-324เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ไม่มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด500x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
63.27200000PR-325เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
64.21160060PR-344-MKS-108เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำอย่างดี ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ หุ้มด้วยหนัง PVC สีดำ ขนาด 57x60x86 ซม. ขาพลาสติก โยกพนักพิง ขาตัน24นิ้ว แขน ตัว C เก้าอี้สำนักงาน พีอาร์