พีอาร์-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้พักผ่อน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.59440040PR-001 โยก 2 มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ่ายสลับหนัง ขนาด650x800x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
2.59440040PR-002รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
3.59440040PR-003รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
4.70520020PR-004โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด720x780x1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
5.70520020PR-005โยกธรรมดา โครง2ชั้น รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด720x780x1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
6.62460010PR-006รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
7.58430004PR-007รวมโช๊คแก๊ส โยกธรรมดา หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x700x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
8.52390066PR-008รวมโช๊คแก๊ส โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด 600x690x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
9.41310084PR-009โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
10.37280080PR-101โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x102มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
11.32240040PR-102เก้าอี้สำนักงาน โยก 2 มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด570x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
12.29220070PR-103เก้าอี้ผู้บริหาร หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
13.27200000PR-104เก้าอี้ผู้บริหาร หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
14.21160060PR-105เก้าอี้สำนักงาน สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด 560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
15.66490014PR-106เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวโครงโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
16.62460010PR-107เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวกลางโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x750x1050มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
17.54400000PR-108ตัวเล็กโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
18.66490014PR-109ตัวใหญ่โครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x780x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
19.62460010PR-110ตัวกลางโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x750x990มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
20.54400000PR-111ตัวเล็กโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
21.41310084PR-112ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
22.39290014PR-113ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
23.24180030PR-114สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
24.41310084PR-115ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
25.39290014PR-116ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
26.24180030PR-117สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
27.59440040PR-118ตัวใหญ่โครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x730x1200มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
28.58430004PR-119ตัวกลางโครง2ชั้น โยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x680x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
29.49370096PR-120ตัวเล็กโยกธรรมดา รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
30.58430004PR-121ตัวโหญ่ โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
31.54400000PR-122ตัวกลาง โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด620x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
32.28210036PR-123ตัวเล็ก โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
33.44330054PR-124ตัวใหญ่โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x740x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
34.41310086PR-125ตัวกลางโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x1020มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
35.35260010PR-126ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
36.54400000PR-127ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
37.41310084PR-128ตัวกลาง โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
38.33250076PR-129ตัวเล็ก โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด570x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
39.45340090PR-130ตัวใหญ่ โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x700x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
40.41310084PR-131ตัวกลางโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x650x1000มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
41.35260010PR-132ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x600x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
42.45340090PR-133ตัวใหญ่โครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด610x740x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
43.39290014PR-134ตัวกลางโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด610x690x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
44.41310084PR-135ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x600x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
45.59440040PR-136ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
46.58430004PR-137ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1070มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
47.33250076PR-138ตัวเล็กโยกหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
48.45340090PR-139ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x700x1100มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
49.41310084PR-140ตัวกลาง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x650x1000มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
50.35260010PR-141ตัวเล็ก หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x600x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
51.44330054PR-142ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
52.41310084PR-143ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด610x650x1020มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
53.35260010PR-144ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด560x650x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
54.64480080PR-145เก้าอี้ผู้บริหาร ตัวใหญ่ ขนาด 640x800x1150 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
55.47350024PR-146ตัวกลางโครง2ชั้น โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด640x750x1050มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
56.37280080PR-147ตัวเล็กโครง2ชั้น หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด600x690x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
57.59440040PR-148ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
58.58430004PR-149ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด680x700x1070มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
59.32240040PR-150ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
60.22170096PR-151ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด480x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
61.59440040PR-152ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
62.58430004PR-153ตัวกลางโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1070มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
63.35260010PR-154ตัวเล็กโยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด570x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
64.39290014PR-155ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
65.39290014PR-156ตัวใหญ่โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด650x700x1120มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
66.31230004PR-157เก้าอี้สำนักงานตัวใหญ่ โยกธรรมดา ขนาดก650xล700xส1120 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
67.33250076PR-158เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ขนาดก580xล600xส950มม. สวิงหลัง ขาตัวซี มีท้าวแขน ขาชุบ เก้าอี้สำนักงาน PR
68.31230006PR-159เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ขนาด ก480xล600xส950 มม. สวิงหลังขาตัวซี ไม่มีท้าวแขน ขาชุบ เก้าอี้สำนักงาน PR
69.31230006PR-160เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ขนาด ก580xล600xส950 มม. สวิงหลัง ขาตัวซี มีท้าวแขนขาชุป เก้าอี้สำนักงาน PR
70.29220070PR-161เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กสวิงหลัง ขาตัวC หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด480x600x950มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
71.17130056PR-162เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ไม่มีท้าวแขน หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด490x630x930มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
72.1290016PR-163เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด550x600x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
73.21160060PR-164เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก โยก2มิติ หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขนาด580x620x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
74.21160060PR-165เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ไม่สวิงหลัง หนังPVC/ฝ้ายสลับหนัง ขยาด580x620x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
75.20150026PR-166เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กไม่สวิงหลัง ขนาด500x620x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
76.18140090PR-167เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก โยก2มิติ ขนาด580x630x930มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
77.1292042PR-168เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กไม่มีท้าวแขน ขนาด460x600x850มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
78.1296096PR-169เก้าอี้สำนักงานตัวเล็กมีท้าวแขน ขนาด550x600x870มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
79.21160060PR-170เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก โยก2มิติ ขนาด560x650x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
80.29220070PR-171เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด560x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
81.27200000PR-172เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด450x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
82.27200000PR-174เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ มีท้าวแขนไม่โยก ขนาด560x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
83.24180030PR-175เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ไม่มีท้าวแขนไม่โยก ขนาด450x570x890มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
84.20150026PR-176เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีท้าวแขน ขนาด510x460x980มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
85.32240040PR-177เก้าอี้สำนักงาน ตัวกลางเดียว ขนาด620x680x1100มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
86.18138064PR-195เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ ขนาด460x390x770มม. เก้าอี้แลคเชอร์ PR
87.1076026PR-198เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด440x400x940มม. เก้าอี้จัดเลี้ยง PR
88.13100050PR-199เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ไม่มีท้าวแขน ขนาด470x510x860มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
89.14110086PR-200เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก มีที่ท้าวแขน ขนาด570x510x860มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
90.17130056PR-201เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก ท้าวแขนเป็นรูปตัวD ขนาด570x510x860มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
91.72540090PR-242เก้าอี้ผู้บริหาร แขนชุป,ขาชุป ขนาด650x800x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
92.70520020PR-245เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620x800x1150มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
93.63470046PR-246เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610x700x930มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
94.33250076PR-247เก้าอี้สำนักงาน พร้อมโช๊คแก๊ส ขนาด620x600x820มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
95.22170096PR-250เก้าอี้สำนักงาน พร้อมโช๊คแก๊ส ขนาด570x600x840มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
96.29220070PR-251เก้าอี้สำนักงาน ขนาด550x650x820มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
97.25190066PR-253เก้าอี้สำนักงาน สวิงหลัง ไม่มีโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x900มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
98.48360060PR-233เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
99.48360060PR-234เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
100.48360060PR-235เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
101.48360060PR-236เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
102.70520020PR-237เก้าพักผ่อน พร้อมสตูล ขนาด720x800x1050มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
103.64480080PR-238เก้าอี้พักผ่อน พร้อมสตูล ขนาด720x800x1050มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
104.70520020PR-239เก้าอี้พักผ่อน พร้อมสตูล ขนาด720x800x1050มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
105.0140075PR-240เก้าอี้พักผ่อน พร้อมสตูล ขนาด720x800x1050มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
106.72540090PR-241เก้าอี้พักผ่อน มีล้อ ขนาด690x700x1080-1180มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
107.41310084PR-326เก้าอี้พักผ่อน ขนาด670x750x1050มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
108.41310084PR-327เก้าอี้พักผ่อน ขนาด700x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
109.39290014PR-238เก้าอี้พักผ่อน ขนาด580x700x990มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
110.41310084PR-329เก้าอี้พักผ่อน ขนาด670x770x1070มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
111.48360060PR-330เก้าอี้พักผ่อน พร้อมสตูล ขนาด670x770x1070มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
112.41310084PR-331เก้าอี้พักผ่อน ขนาด680x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
113.41310084PR-332เก้าอี้พักผ่อน ขนาด680x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
114.41310084PR-333เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720x800x1080มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
115.39290014PR-334เก้าอี้พักผ่อน ไม่มีสตูล ขนาด640x700x990มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
116.41310084PR-335เก้าอี้พักผ่อน ไม่มีสตูล ขนาด660x770x1040มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
117.41310084PR-336เก้าอี้พักผ่อน ไม่มีสตูล ขนาด660x770x1040มม. เก้าอี้พักผ่อน PR
118.40300050PR-301เก้าอี้ผู้บริหารตัวใหญ่ ขนาด630x730x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
119.54400000PR-302เก้าอี้ผู้บริหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด640x700x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
120.32240040PR-303เก้าอี้สำนักงานตัวเล็ก สวิงหลัง รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
121.48360060PR-304เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630x730x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
122.43320020PR-305เก้าอี้ผู้บริหารตัวกลาง ขนาด630x680x1080มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
123.43320020PR-306เก้าอี้ผู้บริหารตัวกลาง ขนาด500x650x1080มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
124.31230006PR-307เก้าอี้สำนักงานตัวกลาง สวิงหลัง+แป้นธรรมดา+โช๊ค ขนาด600x670x950มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
125.27200000PR-308เก้าสำนักงานพนักพิงต่ำ สวิงหลัง+แป้นธรรมดา+โช๊ค ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
126.54400000PR-309เก้าอี้ผู้บริหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
127.27200000PR-310เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย มีโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
128.51380030PR-311เก้าผู้บริหารตัวสูง รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x700x1180มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
129.47350026PR-312เก้าอี้สำนักงานตัวกลาง รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x700x1080มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
130.36270046PR-313เก้าอี้สำนักงานตัวเตี้ย รวมโช๊ค ขนาด580x650x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
131.54400000PR-314เก้าอี้ผู้บริหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
132.54400000PR-315เก้าอี้ผู้บริิหาร โยก2มิติ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด600x770x1170มม. เก้าอี้ผู้บริหาร PR
133.27200000PR-316เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
134.27200000PR-317เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
135.25190066PR-318เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ไม่มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด500x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
136.27200000PR-319เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
137.27200000PR-320เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
138.27200000PR-321เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
139.25190066PR-322เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ไม่มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด500x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
140.27200000PR-323เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
141.25190066PR-324เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ ไม่มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด500x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
142.27200000PR-325เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ มีท้าวแขน รวมโช๊คแก๊ส ขนาด580x630x880มม. เก้าอี้สำนักงาน PR
143.21160060PR-344-MKS-108เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำอย่างดี ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ หุ้มด้วยหนัง PVC สีดำ ขนาด 57x60x86 ซม. ขาพลาสติก โยกพนักพิง ขาตัน24นิ้ว แขน ตัว C เก้าอี้สำนักงาน พีอาร์