เพรสซิเด้นท์-เฟอร์นิเจอร์

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้เซฟ โต๊ะประชุม ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.453376057ND150-Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND150-D น้ำหนัก 165 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 528x516x898 มม. ขนาดภายใน 409x331x522 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
2.11852851LS-1Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-1D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352×215×272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
3.11852851LS-2Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-2D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272×215×352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
4.362693636ND100-Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND100-D น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
5.503768086ND200-Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND200-D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1116 มม. ขนาดภายใน 450x355x551 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
6.826110449STD-120Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-120D น้ำหนัก 410 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1275 มม. ขนาดภายใน 900x440x1068 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
7.906692034STD-150Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-150D น้ำหนัก 550 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1575 มม. ขนาดภายใน 900x440x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
8.977256095STD-180Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-180D น้ำหนัก 640 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1815 มม. ขนาดภายใน 900x440x1600 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
9.473491213SB-50Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-50D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1275 มม. ขนาดภายใน 450x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
10.533944024SB-60Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D น้ำหนัก 295 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม. ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
11.614536023SB-70Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-70D น้ำหนัก 370 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 750x701x1400 มม. ขนาดภายใน 610x460x1185 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
12.705204025SB-80Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-80D น้ำหนัก 460 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1575 มม. ขนาดภายใน 660x460x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
13.755592049SB-90Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D น้ำหนัก 495 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม. ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
14.12933660SS-1Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-1D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 484x427x372 มม. ขนาดภายใน 357x264x217 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
15.12933660SS-2Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 344x427x512 มม. ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
16.171272017SS-70Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-70D น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 430x486x526 มม. ขนาดภายใน 312x320x380 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
17.473525659FRC-220ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-220 น้ำหนัก 145 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515×805x838 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
18.664932859FRC-330ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-330 น้ำหนัก 236 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1200 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
19.846254443FRC-440ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440 น้ำหนัก 330 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
20.80596856LS-1ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-1 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352x215x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
21.80596856LS-2ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-2 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272x215x352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
22.322440094ND-100ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น ND-100 น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์