เพรสซิเด้นท์-เฟอร์นิเจอร์

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก ตู้เซฟ โต๊ะประชุม ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.90667004DE-2436-2642-2648โต๊ะทำงาน 3,3.5,4 ฟุต รุ่นกุญแจอิสระ โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
2.141092074DE-2654-3060-3472โต๊ะทำงาน 4.5,5,6 ฟุต รุ่นกุญแจอิสระ โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
3.13976818DNP-127โต๊ะทำงาน 1.2 ม. รุ่นกุญแจอิสระ หน้าโต๊ะลายไม้ ขนาด ก1200xล700xส745 มม. โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
4.171328493DNP-167โต๊ะทำงาน 1.6 ม. รุ่นกุญแจอิสระ หน้าโต๊ะลายไม้ ขนาด ก1600xล700xส745 มม. โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
5.79587429CD-413ตู้เอนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก 3 ฟุต ขนาด ก880xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
6.84623618CD-613ตู้เอนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก 3 ฟุต ขนาด ก880xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
7.91678255CD-813ตู้เอนกประสงค์ 8 ลิ้นชัก 3 ฟุต ขนาด ก880xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
8.94701874CD-414ตู้เอนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต ขนาด ก1185xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
9.61455245DR-10ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก แบบตั้งพื้น ขนาด ก373xล458xส942 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
10.85636288DR-15ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก แบบตั้งพื้น ขนาด ก373xล458xส1324 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
11.161254493FC-44ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก (มอก.) ขนาด ก467xล617xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
12.53396046FC-102ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก รางเดี่ยว ขนาด ก467xล617xส720 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
13.74549214FC-103ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก รางเดี่ยว ขนาด ก467xล617xส1020 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
14.94701874FC-104ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก รางเดี่ยว ขนาด ก467xล617xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
15.56421691FC-702ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก รางคู่ ขนาด ก467xล617xส720 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
16.80597667FC-703ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก รางคู่ ขนาด ก467xล617xส1020 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
17.10764832FC-704ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก รางคู่ ขนาด ก467xล617xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
18.99738063LK-30ตู้บานเปิดมือจับแบบบิด ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
19.12926450LK-22ตู้บานเปิดมือจับแบบบิด (มอก.) ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
20.10771441LK-40ตู้บานเปิดมือจับแบบฝัง ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
21.11858058LK-003ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
22.13977219LK-006ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
23.131029890LK-009ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
24.141104691LK-012ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
25.161244079LK-018ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
26.59443080SLG-13-14-15-16ตู้บานเลื่อนกระจก 3,4,5,6 ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
27.59437202SLS-13-14-15-16ตู้บานเลื่อนทึบ 3,4,5,6 ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
28.11820607SLS-72ตู้บานเลื่อนทึบ ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
29.11879086SLG-72ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
30.8042008BSL-13-14-15-16ฐานรองตู้ 3,4,5,6, ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
31.11816802CA-410ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น ขนาด ก914xล316xส1830 มม. ชั้นวางของเหล็ก PRESIDENT
32.70524479S-101ชั้นวางหนังสือแบบเอียง ขนาด ก914xล316xส1500 มม. ชั้นหนังสือเหล็ก PRESIDENT
33.53397667S-102ชั้นวางหนังสือแบบตรง ขนาด ก914xล316xส1500 มม. ชั้นหนังสือเหล็ก PRESIDENT
34.453376057ND150-Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND150-D น้ำหนัก 165 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 528x516x898 มม. ขนาดภายใน 409x331x522 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
35.80879000SLG-72(10-ตัว-สุดท้าย)(สินค้ามีตำนิ)ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก เพรสซิเด้นท์
36.57426051LCF121โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนาด Wx1200xD600xH750 Cm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
37.78581448LCH810ตู้เอกสารบนโล่งล่างบานเปิดใส่แฟ้ม 4 ชั้น ขนาด Wx800xD400xH1600 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
38.60446021LCL810ตู้เอกสารบานเปิดใส่แฟ้ม 2 ชั้น-รุ่น LCL810 ขนาด Wx800xD400xH850 mm.
39.43323466LCL800ตู้เอกสารแบบโล่งใส่แฟ้ม 2 ชั้น-รุ่น LCL800 ขนาด Wx800xD400xH850 mm.
40.16121844LTE60แผ่นต่อมุมโต๊ะ-รุ่น LTE60 ขนาด Wx600xD600 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
41.57425848LCF121โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนาด Wx1200xD600xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
42.11851849OR-121โต๊ะประชุมกลม ขนาด Wx1200xD1200xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
43.67503293LCF151โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม-รุ่น LCF151 ขนาด Wx1500xD750xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
44.83615002LCH-820ตู้เอกสารสูงบนโล่งล่างบานเลื่อน-รุ่นLCH-820 ขนาด Wx800xD400xH1600 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
45.75557830LCH800ตู้เอกสารสูงแบบโล่งใส่แฟ้ม 4 ชั้น-รุ่น LCH800 ขนาด Wx800xD400xH1600 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
46.62461226LCS810ตู้เอกสารบานเลื่อนใส่แฟ้ม 2 ชั้น-รุ่น LCS810 ขนาด Wx800xD400xH850 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
47.37275620LCF-608-615-618โต๊ะประชุม-รุ่น LCF608-615-618 ขนาด Wx800xD600xH750 mm. ขนาด Wx1500xD600xH750 mm. ขนาด Wx1800xD600xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
48.131006458OR151โต๊ะประชุมกลม-รุ่น OR151 ขนาด Wx1500xD1500xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
49.423155259LCF-4200ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ประกอบด้วย LCF615 LCF608 LCF60 ชุดโต๊ะทำประชุม PRESIDENT
50.10775246LD-1200ชุดโต๊ะทำงาน มี3ชุด1.โต๊ะทำงานโล่ง2.แผ่นต่อมุมโต๊ะ3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางคีบอร์ด ชุดโต๊ะทำงาน PRESIDENT ชุดโต๊ะทำงาน PRESIDENT
51.463412206LD1832โต๊ะประชุมผู้บริหาร มี 5 ชุด1.โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก2.ตู้เก็บเอกสารสูงบานเลื่อนใส่แฟ้ม 4 ชั้น3.ตู้เก็บเอกสารสูงแบบโล่ง 4 ชั้น4.ตู้เก็บเอกสารสูงบานเปิดใส่แฟ้ม 4 ชั้น5.ตู้เลื่อน 2 ลิ้นชักชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร PRESIDENT ชุดโต๊ะทำงาน PRESIDENT
52.422120459LCF5100ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ประกอบด้วย LCF618โต๊ะยาวขนาด1800x600x750มม.และ LCF151ครึ่งวงกลมขนาด1500x750x750มม. ชุดโต๊ะทำประชุม PRESIDENT โต๊ะประชุม PRESIDENT
53.352632654LCF4500ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ประกอบด้วย LCF615 LCF121 ชุดโต๊ะทำประชุม PRESIDENT โต๊ะประชุม PRESIDENT
54.44332082LD1200-1500-1600-1800โต๊ะทำงานโล่ง LD1200 ก1200xล600xส750มม. LD1500 ก1500xล800xส750มม. LD1600 ก1600xล800xส750มม. LD1800 ก1800xล800xส750มม. โต๊ะทำงานโล่งPRESIDENT
55.78583070LD1202-1502โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก LD1202 ก1200xล600xส750มม. LD1502 ก1500xล800xส750มม. โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก PRESIDENT
56.161204626LD1632-1832โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก LD1632 ก1600xล800xส750มม. LD1832 ก1800xล800xส750มม. โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก PRESIDENT
57.43321642LC80โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมคีย์บอร์ด LC80 ขนาด ก800xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมคีย์บอร์ด PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
58.50374860LC81โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU รุ่น LC81 ขนาด ก800xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
59.56417840LP1200โต๊ะคอมพิวเตอร์มี่ที่วางกล่องกระดาษ รุ่น LP1200 ขนาด ก1200xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์มี่ที่วางกล่องกระดาษ PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
60.82612468LC1200โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก รุ่น LC1200 ขนาด ก1200xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
61.11852851LS-1Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-1D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352×215×272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
62.11852851LS-2Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น LS-2D น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272×215×352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
63.362693636ND100-Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND100-D น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
64.503768086ND200-Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น ND200-D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1116 มม. ขนาดภายใน 450x355x551 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
65.826110449STD-120Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-120D น้ำหนัก 410 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1275 มม. ขนาดภายใน 900x440x1068 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
66.906692034STD-150Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-150D น้ำหนัก 550 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1575 มม. ขนาดภายใน 900x440x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
67.977256095STD-180Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น STD-180D น้ำหนัก 640 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 1042x690x1815 มม. ขนาดภายใน 900x440x1600 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
68.473491213SB-50Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-50D น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 590x596x1275 มม. ขนาดภายใน 450x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
69.533944024SB-60Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-60D น้ำหนัก 295 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 690x596x1275 มม. ขนาดภายใน 550x355x1060 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
70.614536023SB-70Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-70D น้ำหนัก 370 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 750x701x1400 มม. ขนาดภายใน 610x460x1185 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
71.705204025SB-80Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-80D น้ำหนัก 460 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1575 มม. ขนาดภายใน 660x460x1360 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
72.755592049SB-90Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SB-90D น้ำหนัก 495 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 800x701x1700 มม. ขนาดภายใน 660x460x1485 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
73.12933660SS-1Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-1D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 484x427x372 มม. ขนาดภายใน 357x264x217 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
74.12933660SS-2Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-2D น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 344x427x512 มม. ขนาดภายใน 217x264x357 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
75.171272017SS-70Dตู้นิรภัยดิจิตอล รุ่น SS-70D น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 430x486x526 มม. ขนาดภายใน 312x320x380 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
76.473525659FRC-220ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-220 น้ำหนัก 145 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515×805x838 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
77.664932859FRC-330ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-330 น้ำหนัก 236 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1200 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
78.846254443FRC-440ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น FRC-440 น้ำหนัก 330 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 515x805x1562 มม. ขนาดภายใน 389x646x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
79.80596856LS-1ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-1 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 409x350x357 มม. ขนาดภายใน 352x215x272 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
80.80596856LS-2ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น LS-2 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 329x350x437 มม. ขนาดภายใน 272x215x352 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์
81.322440094ND-100ตู้นิรภัยรหัสหมุน รุ่น ND-100 น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 470x504x901 มม. ขนาดภายใน 332x335x472 มม. ตู้เซฟ เพรสซิเด้นท์