เพรสซิเด้นท์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก โต๊ะประชุม ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.90667004DE-2436-2642-2648โต๊ะทำงาน 3,3.5,4 ฟุต รุ่นกุญแจอิสระ โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
2.141092074DE-2654-3060-3472โต๊ะทำงาน 4.5,5,6 ฟุต รุ่นกุญแจอิสระ โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
3.13976818DNP-127โต๊ะทำงาน 1.2 ม. รุ่นกุญแจอิสระ หน้าโต๊ะลายไม้ ขนาด ก1200xล700xส745 มม. โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
4.171328493DNP-167โต๊ะทำงาน 1.6 ม. รุ่นกุญแจอิสระ หน้าโต๊ะลายไม้ ขนาด ก1600xล700xส745 มม. โต๊ะเหล็ก PRESIDENT
5.79587429CD-413ตู้เอนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก 3 ฟุต ขนาด ก880xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
6.84623618CD-613ตู้เอนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก 3 ฟุต ขนาด ก880xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
7.91678255CD-813ตู้เอนกประสงค์ 8 ลิ้นชัก 3 ฟุต ขนาด ก880xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
8.94701874CD-414ตู้เอนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต ขนาด ก1185xล406xส878 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
9.61455245DR-10ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก แบบตั้งพื้น ขนาด ก373xล458xส942 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
10.85636288DR-15ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก แบบตั้งพื้น ขนาด ก373xล458xส1324 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
11.161254493FC-44ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก (มอก.) ขนาด ก467xล617xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
12.53396046FC-102ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก รางเดี่ยว ขนาด ก467xล617xส720 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
13.74549214FC-103ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก รางเดี่ยว ขนาด ก467xล617xส1020 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
14.94701874FC-104ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก รางเดี่ยว ขนาด ก467xล617xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
15.56421691FC-702ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก รางคู่ ขนาด ก467xล617xส720 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
16.80597667FC-703ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก รางคู่ ขนาด ก467xล617xส1020 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
17.10764832FC-704ตู้เก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก รางคู่ ขนาด ก467xล617xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
18.99738063LK-30ตู้บานเปิดมือจับแบบบิด ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
19.12926450LK-22ตู้บานเปิดมือจับแบบบิด (มอก.) ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
20.10771441LK-40ตู้บานเปิดมือจับแบบฝัง ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
21.11858058LK-003ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
22.13977219LK-006ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
23.131029890LK-009ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
24.141104691LK-012ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
25.161244079LK-018ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู กุญแจอิสระ ขนาด ก914xล458xส1830 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก PRESIDENT
26.59443080SLG-13-14-15-16ตู้บานเลื่อนกระจก 3,4,5,6 ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
27.59437202SLS-13-14-15-16ตู้บานเลื่อนทึบ 3,4,5,6 ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
28.11820607SLS-72ตู้บานเลื่อนทึบ ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
29.11879086SLG-72ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
30.8042008BSL-13-14-15-16ฐานรองตู้ 3,4,5,6, ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก PRESIDENT
31.11816802CA-410ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น ขนาด ก914xล316xส1830 มม. ชั้นวางของเหล็ก PRESIDENT
32.70524479S-101ชั้นวางหนังสือแบบเอียง ขนาด ก914xล316xส1500 มม. ชั้นหนังสือเหล็ก PRESIDENT
33.53397667S-102ชั้นวางหนังสือแบบตรง ขนาด ก914xล316xส1500 มม. ชั้นหนังสือเหล็ก PRESIDENT
34.88879000SLG-72(12-ตัว-สุดท้าย)ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ขนาด ก917xล457xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก เพรสซิเด้นท์
35.57426051LCF121โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนาด Wx1200xD600xH750 Cm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
36.78581448LCH810ตู้เอกสารบนโล่งล่างบานเปิดใส่แฟ้ม 4 ชั้น ขนาด Wx800xD400xH1600 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
37.60446021LCL810ตู้เอกสารบานเปิดใส่แฟ้ม 2 ชั้น-รุ่น LCL810 ขนาด Wx800xD400xH850 mm.
38.43323466LCL800ตู้เอกสารแบบโล่งใส่แฟ้ม 2 ชั้น-รุ่น LCL800 ขนาด Wx800xD400xH850 mm.
39.16121844LTE60แผ่นต่อมุมโต๊ะ-รุ่น LTE60 ขนาด Wx600xD600 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
40.57425848LCF121โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนาด Wx1200xD600xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
41.11851849OR-121โต๊ะประชุมกลม ขนาด Wx1200xD1200xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
42.67503293LCF151โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม-รุ่น LCF151 ขนาด Wx1500xD750xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
43.83615002LCH-820ตู้เอกสารสูงบนโล่งล่างบานเลื่อน-รุ่นLCH-820 ขนาด Wx800xD400xH1600 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
44.75557830LCH800ตู้เอกสารสูงแบบโล่งใส่แฟ้ม 4 ชั้น-รุ่น LCH800 ขนาด Wx800xD400xH1600 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
45.62461226LCS810ตู้เอกสารบานเลื่อนใส่แฟ้ม 2 ชั้น-รุ่น LCS810 ขนาด Wx800xD400xH850 mm. ตู้เอกสาร-สำนักงาน PRESIDENT
46.37275620LCF-608-615-618โต๊ะประชุม-รุ่น LCF608-615-618 ขนาด Wx800xD600xH750 mm. ขนาด Wx1500xD600xH750 mm. ขนาด Wx1800xD600xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
47.131006458OR151โต๊ะประชุมกลม-รุ่น OR151 ขนาด Wx1500xD1500xH750 mm. โต๊ะประชุม PRESIDENT
48.423155259LCF-4200ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ประกอบด้วย LCF615 LCF608 LCF60 ชุดโต๊ะทำประชุม PRESIDENT
49.10775246LD-1200ชุดโต๊ะทำงาน มี3ชุด1.โต๊ะทำงานโล่ง2.แผ่นต่อมุมโต๊ะ3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางคีบอร์ด ชุดโต๊ะทำงาน PRESIDENT ชุดโต๊ะทำงาน PRESIDENT
50.463412206LD1832โต๊ะประชุมผู้บริหาร มี 5 ชุด1.โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก2.ตู้เก็บเอกสารสูงบานเลื่อนใส่แฟ้ม 4 ชั้น3.ตู้เก็บเอกสารสูงแบบโล่ง 4 ชั้น4.ตู้เก็บเอกสารสูงบานเปิดใส่แฟ้ม 4 ชั้น5.ตู้เลื่อน 2 ลิ้นชักชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร PRESIDENT ชุดโต๊ะทำงาน PRESIDENT
51.422120459LCF5100ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ประกอบด้วย LCF618โต๊ะยาวขนาด1800x600x750มม.และ LCF151ครึ่งวงกลมขนาด1500x750x750มม. ชุดโต๊ะทำประชุม PRESIDENT โต๊ะประชุม PRESIDENT
52.352632654LCF4500ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ประกอบด้วย LCF615 LCF121 ชุดโต๊ะทำประชุม PRESIDENT โต๊ะประชุม PRESIDENT
53.44332082LD1200-1500-1600-1800โต๊ะทำงานโล่ง LD1200 ก1200xล600xส750มม. LD1500 ก1500xล800xส750มม. LD1600 ก1600xล800xส750มม. LD1800 ก1800xล800xส750มม. โต๊ะทำงานโล่งPRESIDENT
54.78583070LD1202-1502โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก LD1202 ก1200xล600xส750มม. LD1502 ก1500xล800xส750มม. โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก PRESIDENT
55.161204626LD1632-1832โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก LD1632 ก1600xล800xส750มม. LD1832 ก1800xล800xส750มม. โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก PRESIDENT
56.43321642LC80โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมคีย์บอร์ด LC80 ขนาด ก800xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมคีย์บอร์ด PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
57.50374860LC81โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU รุ่น LC81 ขนาด ก800xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
58.56417840LP1200โต๊ะคอมพิวเตอร์มี่ที่วางกล่องกระดาษ รุ่น LP1200 ขนาด ก1200xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์มี่ที่วางกล่องกระดาษ PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT
59.82612468LC1200โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก รุ่น LC1200 ขนาด ก1200xล600xส750มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก PRESIDENT โต๊ะสำนักงานเมลามิน PRESIDENT