พีเอสพี-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะสำนักงานPVC โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดห้องนอน เก้าอี้ผู้บริหาร ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.25190065MD-001โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
2.41310085MD-002โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
3.27200000MD-003โต๊ะเข้ามุม ขนาด ก600xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
4.81600000MD-006โต๊ะทำงาน ขนาด ก1500xล750xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
5.44330055MD-009โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก พร้อมถาดคีย์บอร์ด ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
6.29220070MD-008โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
7.20150024MD-845โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วางซีพียู ขนาด ก800xล450xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
8.10780053MD-005โต๊ะทำงาน ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
9.21160060MD-846โต๊ะคอมฯ ขนาด ก800xล450xส750 มม. ท๊อบเมลามีน โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
10.31230005MWD-007กล่องลิ้นชัก(มีล้อ) ขนาด ก400xล400xส600 มม. ท๊อบเมลามีน โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
11.41310085MWD-009ตู้บานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส873 มม. ท๊อบเมลามีน โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
12.66490015MD-1800โต๊ะเมลามีนโล่ง ขนาด1800x600x750มม. สีเชอรี่ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน พีเอสพี
13.81600000MD-1502โต๊ะทำงานเมลามีน2ลิ้นชัก ขนาด150x75x75Cm. โต๊ะสำนักงานเมลามิน พีเอสพี
14.57570000MD-1502**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะทำงานเมลามีน2ลิ้นชัก ขนาด150x75x75Cm. โต๊ะสำนักงานเมลามิน พีเอสพี
15.48460000MD-1800**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะเมลามีนโล่ง ขนาด1800x600x750มม. สีเชอรี่ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน พีเอสพี
16.22200MD-001**ขั้นต่ำ2ตัว**โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
17.22210000MD-008**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
18.34320000MD-009**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก พร้อมถาดคีย์บอร์ด ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
19.22200MD-003**ขั้นต่ำ2ตัว**โต๊ะเข้ามุม ขนาด ก600xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
20.34200MD-002**ขั้นต่ำ2ตัว**โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
21.16150030MD-846**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะคอมฯ ขนาด ก800xล450xส750 มม. ท๊อบเมลามีน โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
22.24220000MWD-007**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**กล่องลิ้นชัก(มีล้อ) ขนาด ก400xล400xส600 มม. ท๊อบเมลามีน โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
23.32300000MWD-009**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**ตู้บานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส873 มม. ท๊อบเมลามีน โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
24.16150030MD-845**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วางซีพียู ขนาด ก800xล450xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
25.86200MD-005**ขั้นต่ำ2ตัว**โต๊ะทำงาน ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
26.66590000MD-006**สินค้าร่วมโปรโมชั่น**โต๊ะทำงาน ขนาด ก1500xล750xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP
27.58430005MD-1500โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด ก1500xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่+ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน PSP