เอสเอเค-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สตูล โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น โซฟาชุดเข้ามุม เก้าอี้อาหาร
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.34258084เฟริช์แชร์เก้าอี้รุ่นเฟริช์แชร์ หุ้มหนังPVCสามารถเลือกสีได้ ขนาด ก500xล620xส750xสน400 มม. เก้าอี้แฟชั่น SAK