ซิลวา-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะเคาร์เตอร์ โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม ชุดโต๊ะทำงาน ของตกแต่ง โต๊ะราคาพิเศษ ตู้ล็อกเกอร์ ตู้เอนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.89666092M-4000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x120x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
2.10756020M-4500โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
3.11828017M-5000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
4.12900015M-5500โต๊ะทำงานโล่ง TOP 25 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
5.13990036M-6000โต๊ะทำงานโล่ง TOP 28 มม.(ขาเหล็ก) มม. ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
6.11864066M-4502โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
7.141098082M-5002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
8.161188003M-5502โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
9.181386071M-6002โต๊ะทำงานลิ้นชักขวามือ TOP 28 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
10.141044009M-4520โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x135x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
11.141098082M-5020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x150x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
12.161188003M-5520โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 25 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x165x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss
13.181386071M-6020โต๊ะทำงานลิ้นชักซ้ายมือ TOP 28 มม.(ขาเหล็ก/มี Keyboard,ไม่มี Keyboard) ขนาด 75x180x75 ซม.มีสีเชอรี่/ดำและสีอื่นๆ โต๊ะเหล็ก kss