เอสพีเอ็น-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.05016เก้าอี้ฟังคำบรรยาย(เลคเชอร์)ก.03สินค้าสั่งผลิต เก้าอี้แลคเชอร์ เอสพีเอ็น
2.00060โต๊ะพับเอนกประสงค์-พร้อมเก้าอี้โพลี6ตัวสินค้าสั่งทำพิเศษ โต๊ะพับ เอสพีเอ็น