ศรีนคร-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะอาหาร เตียงไม้ธรรมชาติ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.18136036SF-001โต๊ะอาหารแฟนซี โครงไม้ยาง+หน้าโต๊ะวีเนีย+ขาฉาก โต๊ะ4ฟุต+เก้าอี้4ตัว ชุดโต๊ะอาหาร SRINAKORN
2.33250074SF-004โต๊ะอาหารโมเดิร์น 4 ฟุต โต๊ะ1+เก้าอี้4ตัว ชุดโต๊ะอาหาร SRINAKORN
3.35260010SF-005โต๊ะอาหารโมเดิร์น 5 ฟุต โต๊ะ1+เก้าีอี้4 ชุดโต๊ะอาหาร SRINAKORN