ศรีนคร-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะอาหาร เตียงไม้ธรรมชาติ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.18136036SF-001โต๊ะอาหารแฟนซี โครงไม้ยาง+หน้าโต๊ะวีเนีย+ขาฉาก โต๊ะ4ฟุต+เก้าอี้4ตัว ชุดโต๊ะอาหาร SRINAKORN
2.11880088SF-B-04เตียงไม้จริง THE SUN มีขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต เตียงไม้ธรรมชาติ SRINAKORN
3.10810093SF-B-02เตียงไม้จริง Honey มีขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต เตียงไม้ธรรมชาติ SRINAKORN
4.11830020SF-B-01เตียงไม้จริง NOVA มีขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต เตียงไม้ธรรมชาติ SRINAKORN
5.33250074SF-004โต๊ะอาหารโมเดิร์น 4 ฟุต โต๊ะ1+เก้าอี้4ตัว ชุดโต๊ะอาหาร SRINAKORN
6.35260010SF-005โต๊ะอาหารโมเดิร์น 5 ฟุต โต๊ะ1+เก้าีอี้4 ชุดโต๊ะอาหาร SRINAKORN
7.11880088HOME (โฮม)เตียงไม้จริง HOME มีขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต เตียงไม้ธรรมชาติ SRINAKORN