ซันกิ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ตู้ลอยอลูมิเนียม ตู้ครัวอลูมิเนียม บันไดอลูมิเนียม ราวเหล็ก ราวอลูมิเนียม อะไหล่ราว SANKI ชั้นวางของอลูมิเนียม ตู้ก๋วยเตี๋ยว ชั้นวางของเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.1294070LD-CLS02บันไดอลูมิเนียมแฟนซี 2 ฟุต สีชมพู,น้ำเงิน,เขียว,ส้ม,เหลือง บันไดอลูมิเนียม Sanki
2.18136036LD-CLS03บันไดอลูมิเนียมแฟนซี 3 ฟุต สีชมพู,น้ำเงิน,เขียว,ส้ม,เหลือง บันไดอลูมิเนียม Sanki
3.25190066LD-CLS04บันไดอลูมิเนียมแฟนซี 4 ฟุต สีชมพู,น้ำเงิน,เขียว,ส้ม,เหลือง บันไดอลูมิเนียม Sanki
4.33250075LD-CLS05บันไดอลูมิเนียมแฟนซี 5 ฟุต สีชมพู,น้ำเงิน,ส้ม, บันไดอลูมิเนียม Sanki
5.40300050LD-CLS06บันไดอลูมิเนียมแฟนซี 6 ฟุต สีชมพู,น้ำเงิน,ส้ม,บันไดอลูมิเนียม Sanki
6.17132082LD-HT03บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีที่จับ 3 ฟุต สูงสุด 120.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
7.21162086LD-HT04บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีที่จับ 4 ฟุต สูงสุด 150 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
8.28208008LD-HT05บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีที่จับ 5 ฟุต สูงสุด 173.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
9.34252002LD-HT06บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีที่จับ 6 ฟุต สูงสุด 197.7 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
10.19142016LD-HT13บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีถาด 3 ฟุต สูงสุด 128.3 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
11.22170094LD-HT14บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีถาด 4 ฟุต สูงสุด 152.2 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
12.29216016LD-HT15บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีถาด 5 ฟุต สูงสุด 178.8 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
13.35262036LD-HT16บันไดอลูมิเนียมโมเดิร์น รุ่นมีถาด 6 ฟุต สูงสุด 200 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
14.14108058LD-PP04บันไดอลูมิเนียมเคลือบสี 4 ฟุต สีดำ,เงิน,ทอง บันไดอลูมิเนียม Sanki
15.17130054LD-PP05บันไดอลูมิเนียมเคลือบสี 5 ฟุต สีดำ,เงิน,ทอง บันไดอลูมิเนียม Sanki
16.20154078LD-PP06บันไดอลูมิเนียมเคลือบสี 6 ฟุต สีดำ,เงิน,ทอง บันไดอลูมิเนียม Sanki
17.24180030LD-PP07บันไดอลูมิเนียมเคลือบสี 7 ฟุต สีดำ,เงิน,ทอง บันไดอลูมิเนียม Sanki
18.47352052LD-SA0110บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 10 ฟุต สูงสุด 309 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
19.54406080LD-SA0112บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 12 ฟุต สูงสุด 365.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
20.62464064LD-SA0114บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 14 ฟุต สูงสุด 431.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
21.71530054LD-SA0116บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 16 ฟุต สูงสุด 493 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
22.78582056LD-SA0118บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 18 ฟุต สูงสุด 554.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
23.87646021LD-SA0120บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 20 ฟุต สูงสุด 614 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
24.11854052LD-SA0210บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 2 ตอน 10 ฟุต สูงสุด 296.8 ซม. (มีตัวล็อค) บันไดอลูมิเนียม Sanki
25.131026085LD-SA0212บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 2 ตอน 12 ฟุต สูงสุด 352 ซม. (มีตัวล็อค) บันไดอลูมิเนียม Sanki
26.161196014LD-SA0214บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 2 ตอน 14 ฟุต สูงสุด 418 ซม. (มีตัวล็อค) บันไดอลูมิเนียม Sanki
27.171278025LD-SA0310บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 3 ตอน 10 ฟุต สูงสุด 296.8 ซม. (มีตัวล็อค) บันไดอลูมิเนียม Sanki
28.201502027LD-SA0312บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 3 ตอน 12 ฟุต สูงสุด 352 ซม. (มีตัวล็อค) บันไดอลูมิเนียม Sanki
29.231710008LD-SA0314บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 3 ตอน 14 ฟุต (มีตัวล็อค) บันไดอลูมิเนียม Sanki
30.48360060LD-SKบันไดอลูมิเนียม รุ่นซันกิ 20 ฟุต (คิดราคาตามฟุต) บันไดอลูมิเนียม Sanki
31.26198072LD-TK04บันไดอลูมิเนียม อเนกประสงค์ 2 ทาง สีน้ำเงิน 4 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
32.31236086LD-TK05บันไดอลูมิเนียม อเนกประสงค์ 2 ทาง สีน้ำเงิน 5 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
33.38282006LD-TK06บันไดอลูมิเนียม อเนกประสงค์ 2 ทาง สีน้ำเงิน 6 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
34.43322046LD-TK07บันไดอลูมิเนียม อเนกประสงค์ 2 ทาง สีน้ำเงิน 7 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
35.48362086LD-TK08บันไดอลูมิเนียม อเนกประสงค์ 2 ทาง สีน้ำเงิน 8 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
36.15116066LD-TSK03บันไดอลูมิเนียม รุ่นคลาสสิค มีถาดวางอุปกรณ์ 3 ฟุต สูงสุด 90.9 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
37.19148098LD-TSK04บันไดอลูมิเนียม รุ่นคลาสสิค มีถาดวางอุปกรณ์ 4 ฟุต สูงสุด 119.6 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
38.22170094LD-TSK05บันไดอลูมิเนียม รุ่นคลาสสิค มีถาดวางอุปกรณ์ 5 ฟุต สูงสุด 148.4 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
39.27200000LD-TSK06บันไดอลูมิเนียม รุ่นคลาสสิค มีถาดวางอุปกรณ์ 6 ฟุต สูงสุด 177.6 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
40.30228078LD-TSK07บันไดอลูมิเนียม รุ่นคลาสสิค มีถาดวางอุปกรณ์ 7 ฟุต สูงสุด 207.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki
41.35260010LD-MLบันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้ โครงสร้างอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง รองรับนำหนัก 120 กก. น้ำหนักเบา พับเก็บได้ พับปรับใช้งานได้8รูปแบบ ระบบล็อกแข็งแรงมั่นคง มี 2 ขนาด 12,16 ฟุต บันไดอลูมิเนียม ซันกิ
42.24180030LD-SCบันไดนั่งร้านอลูมิเนียม รอรับน้ำหนัก 150กก.(แบบกระจายทั้งตัว) แผ่นอลูมิเนียมึุณภาพสูง ด้านบนกันลื้น แข็งแรง น้ำหนักเบา ยางรองขาเป็นฉนวนต้านไฟฟ้า มี 2 ขนาด 2,3 ฟุต บันไดอลูมิเนียม ซันกิ
43.40300050LD-FBS-FBLบันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1-2 ตอน รอรับน้ำหนัก 150กก. ต้านกระแสไฟได้ ขา 2 แบบ ยางโพลิเมอร์และ ฟันฉลาม ความสูงตั้งแต่ 10-14 ฟุต หรือ 3.04-4.26 เมตร (2ตอน)ชักรอกเพื่อปรับระดับความสูง บันไดอลูมิเนียม ซันกิ
44.41310086LD-LK210บันไดอลูมิเนียม พาดตอนเดียว 10 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
45.49368068LD-LK212 บันไดอลูมิเนียม พาดตอนเดียว 12 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
46.57426052LD-LK214บันไดอลูมิเนียม พาดตอนเดียว 14 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
47.65484034LD-LK216บันไดอลูมิเนียม พาดตอนเดียว 16 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
48.73542018LD-LK218บันไดอลูมิเนียม พาดตอนเดียว 18 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
49.81600000LD-LK220บันไดอลูมิเนียม พาดตอนเดียว 20 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
50.81600000LD-EK210บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 10 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
51.96716066LD-EK212บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 12 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
52.11832023LD-EK214บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 14 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
53.12948079LD-EK216บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 16 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
54.141064036LD-EK218บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 18 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
55.151180093LD-EK220บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน เลื่อน 20 ฟุต บันไดอลูมิเนียม Sanki
56.14108058LD-TPP-NEWบันได เคลือบสีแบบมีถาด ขนาด 4, 5, 6, 7 ฟุต ผลิตจากสังกะสีเคลือบสี (PPGI) คุณภาพสูง รับน้ำหนักสูงสุด 100กก. บันไดอลูมิเนียม ซันกิ
57.15112012LD-TSS-NEWบันไดอลูมิเนียม รุ่นซันซุย ขึ้น1ทาง มีถาด รับน้ำหนัก 100กก. ยางรองขาผลิตจากโพลิเมอร์ ขนาด 3,4,5,6,7,8 ฟุต บันไดอลูมิเนียม ซันกิ
58.18138064LD-SKT-NEWบันได้อลูมิเนียมกาง ขึ้น1ทาง มีถาด ขนาด 3 - 20 ฟุต รับน้ำหนัก 150 กก. มี มอก.(ยกเว้น ขนาด3ฟุต) บันไดอลูมิเนียม ซันกิ
59.20152052LD-FBAบันไดไฟเบอร์กลาส รอรับน้ำหนัก 150กก. ต้านกระแสไฟได้ ขายางโพลิเมอร์กันกระแสไฟและกันลื้น มีถาดสำหรับวางอุปกรณ์ ความสูง 4-8 ฟุต หรือ 1.2-2.4 เมตร บันไดอลูมิเนียม ซันกิ