สมาร์ท ฟอร์ม-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะประชุม ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก โต๊ะเหล็ก โต๊ะพับ เก้าอี้เอนกประสงค์ โต๊ะอเนกประสงค์ ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.68506032SD-013-014ตู้เอกสารบานเลื่อน สีเทากลางสลับอ่อน ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
2.93690014CB-72ตู้เอกสาร2บานเปิดสูง ขนาด ก915xล457xส1830 มม. มีสี(สีเทาเข้มราชการ,สีเทากลางสลับเทาอ่อน) ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
3.60450884FC-742ตู้เอกสาร2ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส715 มม. มีสี(สีเทาเข้มราชการ,สีเทากลางสลับเทาอ่อน) ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
4.75561276FC-743ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส1017 มม. มีสี(สีเทาเข้มราชการ,สีเทากลางสลับเทาอ่อน) ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
5.96717686FC-744ตู้เอกสาร4ลิ้นชัก ขนาด ก470xล620xส1320 มม. มีสี(สีเทาเข้มราชการ,สีเทากลางสลับเทาอ่อน) ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
6.68506030MD-10ตู้เอกสาร10ลิ้นชัก ขนาด ก375xล462xส940 มม. มีสี(สีเทาเข้มราชการ,สีเทากลางสลับเทาอ่อน) ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
7.89662442MD-15ตู้เอกสาร15ลิ้นชัก ขนาด ก375xล462xส1320 มม. มีสี(สีเทาเข้มราชการ,สีเทากลางสลับเทาอ่อน) ตู้เอกสารเหล็ก Smart FORM
8.64479066SD-023-024-GXตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก 3ฟุต และ 4ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
9.63470450SD-013-014-GXตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 3ฟุต และ 4ฟุต ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
10.63470450SD-013ตู้บานเลื่อนทึบ รุ่น SD-013 ขนาด ก877xล408xส878มม. ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
11.64479066SD-023-SD-024ตู็เอกสารบานเลื่อนกระจก รุ่น SD-023-SD-024 มี 2 ขนาดให้เลือก SD-023 ขนาด ก877xล408xส878มม. SD-024 ขนาด ก1187xล408xส878มม. ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
12.90667004FC-744ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก รุ่น FC-744 ขนาด ก470xล620xส1320มม. สีสันสวยงาม ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
13.83615610MD-15ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก ขนาด ก375xล462x1324มม. สีสันสวยงาม ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
14.86641458CB-72ตู้เอกสารเหล็ก ขนาด ก916xล458xส1830มม. มือจับชนิด บิด ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
15.141069043SD-72Dตู้บานเลื่อนทึบสูง ขนาด ก916xล458xส1830มม. สีสันสวยงาม ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
16.141103089SD-72Gตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ก916xล458xส1830มม. สีสันสวยงาม ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
17.76564420SD-014ตู้บานเลื่อนทึบ รุ่น SD-014 ขนาด ก1187xล408xส878มม. ตู้เอกสารเหล็ก สมาร์ท ฟอร์ม
18.201103020RD-72Dตู้บานเลื่อนอเนกประสงค์ ขนาด ก916xล458xส1830มม. โครงทำจากเหล็กหนา 0.5ม มม. มีชั้นปรับภายในตู้ได้บนล่าง สมาร์ท ฟอร์ม ตู้เอกสารเหล็ก