โตไก-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะเหล็ก โต๊ะสำนักงานราคาพิเศษ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะนักเรียน โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะพับ เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้พลาสติก โต๊ะประชุม เก้าอี้รับแขก โต๊ะสำนักงานเมลามิน เก้าอี้สตูล เตียงเหล็ก ของตกแต่ง ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้สนาม เก้าอี้สแตนเลส
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.54404054BXตู้เอกสาร กุญแจล็อกหน้าอัตโนมัติ ทำด้วยเมลามินทั้งใบ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TOKAI
2.53397666BX-03ตู้ข้าง3ลิ้นชัก รุ่นBX-03 ขนาด ก480xล500xส650 มม. ตู้เอกสาร+สำนักงาน TOKAI
3.51381854SD-02ตู้เอกสาร รุ่นSD-02 ขนาด ก455xล455xส655 มม. ตู้เอกสาร+สำนักงาน TOKAI
4.54400406SD-Xตู้ลิ้นชักใต้โต๊ะ รุ่น SD-X ขนาด (D)500x(W)4800x(H)6500MM. ตู้เมลามีนชนิดกุญแจล็อคอัตโนมัต สำหรับวางใต้โต๊ะ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โตไก