โตไก-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะเหล็ก โต๊ะสำนักงานราคาพิเศษ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะราคาพิเศษ โต๊ะนักเรียน โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะพับ เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้พลาสติก โต๊ะประชุม เก้าอี้รับแขก โต๊ะสำนักงานเมลามิน เก้าอี้สตูล เตียงเหล็ก ของตกแต่ง ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้สนาม เก้าอี้สแตนเลส
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.64476228TM-247-260-272โต๊ะประชุมเอนกประสงค์แบบตรง มี3รุ่นTM-247-260-272 หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ มีชั้นวางเอกสาร โต๊ะเหล็ก TOKAI
2.58435072TM-01-02-03โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ มี3รุ่นTM-01-02-03 หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ โครงโต๊ะรูปตัว "C" พ่นสี มีชั้นวางของ ติดขอบPVC โต๊ะเหล็ก TOKAI
3.76570094TMO-01-02โต๊ะประชุมโค้ง มี2รุ่นTMO-01-02 หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ โครงโต๊ะรูปตัว "C" พ่นสี มีชั้นวางของ ติดขอบPVC โต๊ะเหล็ก TOKAI
4.85636086TMO-72-94โต๊ะประชุมโค้งแบบตรง มี2รุ่นTMO-72-94 หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ โครงโต๊ะเหล็กชุปโครเมี่ยม โต๊ะเหล็ก TOKAI
5.56420070CF-120-150-180โต๊ะเอนกประสงค์ มี3รุ่นCF-120-150-180 หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ ติดขอบPVC โครงขาเหล็กพ่นสี เพิ่มชั้นวางของ โต๊ะเหล็ก TOKAI
6.88653016CFO-72-94โต๊ะเอนกประสงค์โค้ง มี2รุ่นCFO-72-94 ชุดต่อ หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ เพิ่มชั้นวางของ โต๊ะเหล็ก TOKAI
7.56420070CFLโต๊ะประชุมเอนกประสงค์ โครงขาเหล็กรูปตัว "L" พ่นสี หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ เพิ่มชั้นวางของ โต๊ะเหล็ก TOKAI
8.88654028CFR-72โต๊ะประชุมโค้ง ชุดต่อ โครงเหล็กรูปตัว "L" พ่นสี หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ เพิ่มชั้นวางของ โต๊ะเหล็ก TOKAI
9.10762028CFR-94โต๊ะประชุมโค้ง ชุดต่อ โครงเหล็กรูปตัว "L" พ่นสี หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ เพิ่มชั้นวางของ โต๊ะเหล็ก TOKAI
10.73546070TEN-70100โต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงขาเหล็กรูปตัว "L" พ่นสี หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ ติดขอบPVC เพิ่มชั้นวางคีย์บอร์ดและชั้นวางCPU โต๊ะเหล็ก TOKAI
11.85632032TEN-70120โต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงขาเหล็กรูปตัว "L" พ่นสี หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ ติดขอบPVC เพิ่มชั้นวางคีย์บอร์ดพร้อมลิ้นชักเอกสารและชั้นวางCPU โต๊ะเหล็ก TOKAI
12.79590064COMSโต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้พิเศษที่วางMouse เพิ่มลิ้นชักวางคีย์บอร์ด โครงขารูปตัว "C" ชุบโครเมี่ยม โต๊ะเหล็ก TOKAI
13.45340292TC-90โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีนอย่างดี ขนาด ก600xล800xส750มม. มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหล็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
14.49364014TC-91โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะโฟเมก้า มีชั้นวางของปรับระดับได้ ไม่มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
15.1050000TC-92โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด1200x600x750มม. หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน มีชั้นวางเอกสาร มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
16.57427064TC-93โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน มีที่วางเครื่องCPU มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
17.73542422TC-94โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน มีที่วางเครื่องCPU มีถาดวางคีย์บอรด์พร้อมลิ้นชักวางเอกสาร โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
18.10809092TC-95โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน มีชั้นวางCPU มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
19.96614200TC-96โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน มีตู้2ลิ้นชักด้านขวามือ มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
20.79590268TC-97โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน มีชั้นวางCPU มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "L" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
21.69516876TC-70โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเมลามีน ติดขอบPVC มีชั้นวางCPU มีถาดวางคีย์บอรด์ โครงขาเหน็กรูปตัว "C" พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
22.11841836DL-1โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะโฟเมก้า ติดขอบPVC ลิ้นชักคู่ โครงขาเหล็กพ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
23.71532082DL-2โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะโฟเมก้า ติดขอบPVC ลิ้นชักคู่ด้านขวากุญแจล็อกหน้าอัตโนมัติ โครงขาเหล็กพ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
24.131002052DL-3โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะโฟเมก้า ติดขอบPVC มี3ลิ้นชักด้านขวา มีลิ้นชักวางคีย์บอร์ด โครงขาเหล็กพ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
25.50374454TB-6090โต๊ะสำนักงานประกอบเป็นชุด หน้าโต๊ะโฟเมก้า ติดขอบกันกระแทก โต๊ะเหล็ก TOKAI
26.95706030COM-1โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะLAMINATED ติดขอบPVC ลิ้นชักคู่ด้านขวากุญแจล็อกหน้าอัตโนมัติ โครงขาเหล็ก+LAMINATED พ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
27.151132428DC-2โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะโฟเมก้า ลิ้นชักคู่ด้านซ้ายมือกุญแจล็อกหน้าอัตโนมัติพร้อมลิ้นชักวางคีย์บอร์ด โครงขาเหล็กพ่นสี โต๊ะเหล็ก TOKAI
28.201500025NT-5โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะโฟเมก้าลายไม้ทั้งตัว มีตู้ลิ้นชัก3ช่องด้านซ้าย2ตู้ด้านขวากุญแจล็อกหน้าอัตโนมัติ โครงโต๊ะเหล็กพ่นสี พร้อมลิ้นชักวางคีย์บอร์ด โต๊ะเหล็ก TOKAI
29.68504004DSโต๊ะเอียงสโลป TOPโฟเมก้า ปิดขอบกันกระแทก มีแผ่นรองชั้น โครงขาเหล็กชุบโครเมียม โต๊ะเหล็ก TOKAI
30.181378060TS-1020โต๊ะผู้บริหารรูปตัว L รุ่นTS-1020 ขนาด ก2000xล1000xส737 มม. โต๊ะเหล็ก TOKAI
31.49364014TCC-9090โต๊ะคอมพิวเตอร์สี รุ่น TCC-9090 ขนาด (D)600x(W)800x(H)750MM. หน้าท็อปเคลือบเมลามีนสี ทนรอยขีดข่วนรูปทรงกระทัดรัด พร้อมถาดวางคีย์บอร์ด โต๊ะเหล็ก โตไก
32.56420070TCC-9393โต๊ะคอมพิวเตอร์สี รุ่น TCC-9393 ขนาด (D)600x(W)1200x(H)750MM. หน้าท็อปเคลือบเมลามีนสี ทนรอยขีดข่วนรูปทรงกระทัดรัด พร้อมถาดวางคีย์บอร์ดและที่วางCPU โต๊ะเหล็ก โตไก โต๊ะเหล็ก โตไก
33.66490016TC-98โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น TC-98 ขนาด (D)600x(W)1200x(H)737MM. หน้าท็อปเคลือบเมลามีน มีช่างวางCPU และถาดวางคีย์บอร์ด เสากลมชุบโครเมี่ยม โต๊ะเหล็ก โตไก
34.79588038HO-01โต๊ะทำงาน รุ่น HO-01 ขนาด (D)600x(W)1220x(H)750MM. ท็อปเคลือบเมลามีน มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก และ 1 ลิ้นชัก วางคีย์บอร์ดได้ มีช่องสำหลับวางสายไฟ โต๊ะเหล็ก โตไก