ทียูเอ็ม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม โต๊ะสำนักงานPVC โต๊ะคอมราคาพิเศษ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.30224024M-481ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง ขนาด ก800xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
2.36271058M-482ตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด ขนาด ก800xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
3.46347084M-483ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
4.62460010M-491ตู้เอกสารเตี้ย2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
5.50376076SM-4816ตู้เอกสารสูงโล่ง ขนาด ก800xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
6.60451088SM-4817ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่างบานเปิด ขนาด ก800xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
7.71531068SM-4819ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่างบานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
8.45340090SXPตู้3ลิ้นชักใต้โต๊ะ ขนาด ก480xล500xส680 มม. ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
9.86640040SM-4912ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่าง2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM