ทียูเอ็ม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม โต๊ะสำนักงานPVC โต๊ะคอมราคาพิเศษ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.60445006ST-1202โต๊ะทำงาน2ลิ้นชักข้างขวา ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
2.99740090ST-1502โต๊ะทำงาน2ลิ้นชักข้างขวา ขนาด ก1500xล800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
3.12940069ST-1532โต๊ะทำงาน3ลิ้นชักข้างซ้าย 2ลิ้นชักข้างขวา ขนาด ก1500xล800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
4.49368068SC-1202โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2ลิ้นชักขวา ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
5.65486060SC-1201โต๊ะคอมพิวเตอร์มีCPU มี1ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
6.25190066SC-800โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม. ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
7.22170096STF-800โต๊ะทำงานโล่ง80ซม. ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
8.31231018STF-1200โต๊ะทำงานโล่ง120ซม. ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
9.35266092STFโต๊ะทำงานโล่ง ขนาด ก1500xล600,800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
10.22170096SR-60-80โต๊ะเข้ามุม60 ขนาด ก600xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
11.10760026SMD-65โต๊ะผู้บริหาร ขนาด ก1800xล800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
12.31234058SC-800-CPUโต๊ะคอมพิวเตอร์80ซม พร้อม CPU ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM