ทียูเอ็ม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะประชุม โต๊ะสำนักงานPVC โต๊ะคอมราคาพิเศษ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.60445006ST-1202โต๊ะทำงาน2ลิ้นชักข้างขวา ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
2.99740090ST-1502โต๊ะทำงาน2ลิ้นชักข้างขวา ขนาด ก1500xล800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
3.12940069ST-1532โต๊ะทำงาน3ลิ้นชักข้างซ้าย 2ลิ้นชักข้างขวา ขนาด ก1500xล800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
4.49368068SC-1202โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2ลิ้นชักขวา ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
5.65486060SC-1201โต๊ะคอมพิวเตอร์มีCPU มี1ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
6.25190066SC-800โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม. ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
7.22170096STF-800โต๊ะทำงานโล่ง80ซม. ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
8.31231018STF-1200โต๊ะทำงานโล่ง120ซม. ขนาด ก1200xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
9.35266092STFโต๊ะทำงานโล่ง ขนาด ก1500xล600,800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
10.22170096SR-60-80โต๊ะเข้ามุม60 ขนาด ก600xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
11.30224024M-481ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง ขนาด ก800xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
12.36271058M-482ตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด ขนาด ก800xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
13.46347084M-483ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
14.62460010M-491ตู้เอกสารเตี้ย2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล400xส850 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
15.50376076SM-4816ตู้เอกสารสูงโล่ง ขนาด ก800xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
16.60451088SM-4817ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่างบานเปิด ขนาด ก800xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
17.71531068SM-4819ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่างบานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
18.97720020STF-1โต๊ะประชุม ขนาด ก1800xล900xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะประชุม TUM
19.10760026SMD-65โต๊ะผู้บริหาร ขนาด ก1800xล800xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
20.45340090SXPตู้3ลิ้นชักใต้โต๊ะ ขนาด ก480xล500xส680 มม. ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
21.11840034STF-2โต๊ะประชุม ขนาด ก2400xล1100xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะประชุม TUM
22.31234058SC-800-CPUโต๊ะคอมพิวเตอร์80ซม พร้อม CPU ขนาด ก800xล600xส750 มม. สีเชอร์รี่-ดำ โต๊ะสำนักงานเมลามิน TUM
23.86640040SM-4912ตู้เอกสารสูงโล่ง-ล่าง2ลิ้นชัก ขนาด ก900xล400xส1620 มม. สีเชอร์รี่-ดำ ตู้เอกสาร+สำนักงาน TUM
24.30226050TM-1002-1202-กโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชักข้าง มีลิ้นชักกลางและไม่มีลิ้นชักกลาง ท้อปเทิน ผิวPVC ข้างธรรมดา มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะสำนักงานPVC TUM
25.18140090TC-801-802โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีCPUและไม่มีCPU ท้อปเทิน ผิวPVC ข้างธรรมดา ขนาด ก600xล800xส750 มม.มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะคอมราคาพิเศษ TUM
26.18136036R-60โต๊ะเข้ามุม ท้อปเทิน ผิวPVC ข้างธรรมดา ขนาด ก600xล600xส750 มม.มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะสำนักงานPVC TUM
27.28210034TC-1003โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท้อปเทิน ผิวPVC ข้างธรรมดา ขนาด ก500xล1000xส750 มม.มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะคอมราคาพิเศษ TUM
28.37277038TC-1204โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท้อปเทิน ผิวPVC ข้างธรรมดา ขนาด ก600xล1200xส750 มม.มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะคอมราคาพิเศษ TUM
29.23174048TCF-100-120โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท้อปเทิน PVC ผิวธรรมดาทั้งตัว มี2รุ่น รุ่นTCF-100,TCF-120 มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะคอมราคาพิเศษ TUM
30.25190064TCF-105โต๊ะคอมพิวเตอร์ ท้อปเทิน PVC ผิวธรรมดาทั้งตัว ขนาด ก500xล1000xส750 มม.มี7สี(เทาอ่อน,ทเาแกรนิต,สัก,บีช,โอ็ค,บีช-ดำ,เชอรี-ดำ) โต๊ะคอมราคาพิเศษ TUM
31.33247034TM-1002-1202โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นขัก โต๊ะสำนักงานPVC ทียูเอ็ม