เวลล์-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น บล็อกเตียง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.12920042J8(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด (ย)1600x(ล)1100 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
2.91680080J10(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด (ย)2100x(ก)900 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
3.40300050J110(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด (ล)530x(ก)760x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
4.59440040J110(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด (ล)1200x(ก)760x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
5.21160060C15(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด (ล)500x(ก)600x(ส)780 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
6.37280080C16(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด (ล)1000x(ก)600x(ส)780 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
7.45340090J119(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด (ล)570x(ก)850x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
8.72540090J119(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด (ล)1200x(ก)850x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
9.86640040J119(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาด (ล)1800x(ก)850x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
10.81600000J1(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1150 x 1900 x 490 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
11.86640040J2(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1180 x 1950 x 520 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
12.64480080BOX(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1700 x 1000 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
13.64480080ลูลู่(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1700 x 1000 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
14.64480080ซีบรา(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1700 x 1000 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
15.11840034J4(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด2000x1100มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
16.11840034J7(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด2000x1100มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
17.37280080QUEEN-1(คลีน-1)โซฟาQUEEN-1 ขนาด 900x900x1250 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
18.221700095QUEEN-2(คลีน-2)โซฟาQUEEN-2(คลีน-2) ขนาด1450x900x1250มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
19.131000050คริสติน่า-1โซฟาคริสติน่า-1 ขนาด1150x800x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
20.181380063คริสติน่า-2โซฟาคริสติน่า-2 ขนาด1650x800x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
21.241780003คริสติน่า-3โซฟาคริสติน่า-3 ขนาด2100x800x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
22.43320020J115(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด650x900x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
23.59440040J116(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด1200x900x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
24.81600000J117(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาด1800x900x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
25.97720020เชอร์รี่(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด1400x1850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
26.171300055A9(โซฟาชุด)โซฟาชุด A9 1ที่นั่งขนาด900x850x800มม.,2ที่นั่งขนาด1400x850x800มม.,3ที่นั่งขนาด1900x850x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
27.141040004C19(โซฟาชุด)โซฟาชุด C19 1ที่นั่งขนาด890x850x800มม.,2ที่นั่งขนาด1350x850x800มม.,3ที่นั่งขนาด1800x850x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
28.51380030จัสมินเก้าอี้จีสมิน บุฟองน้ำอัด ขาไม้ สูง1080มม. เก้าอี้แฟชั่น เวลล์
29.171300055พรีเมียร์(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาด2200x920มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
30.221640014ดูปองด์(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาด1950x1800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
31.13980023ปาโก้โซฟา รุ่นปาโก้ ขนาด1850x1270มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
32.13980023เซลฟี่-2โซฟา2ที่นั่ง รุ่นเซลฟี่ ขนาด1500x850x880มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
33.231720022J212(โซฟาเบส)โซฟาเบส สลับข้างได้ ขนาด2500x1670x840มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
34.372780053J213(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาด3100x870x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
35.171300055J210(โซฟาเบส)โซฟาเบส สลับข้างได้ ขนาด2220x1670x840มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
36.211600060J211(โซฟาเบส)โซฟาเบส สลับข้างได้ ขนาด2500x1670x840มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
37.12960096BOSS(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาด1100x2000มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
38.141100085J218(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาด2200x80มม. เบสยาว 155 ซม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
39.141100085J219(โซฟาเบส-สลับข้างได้)โซฟาเบส สลับข้างได้ ขนาด2130x870มม. สตูล 74x74 ซม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
40.12920042J216(โซฟา+ที่นอน)โซฟา+ที่นอน ขนาด1650x900x760มม. ปรับได้ยาว 220 ซม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
41.251900065J217(โซฟา+ที่นอน)โซฟา+ที่นอน ขนาด230x1750มม. ฟองน้ำหนา 9 นิ้ว โซฟาแฟชั่น เวลล์
42.372780053J214(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาดL2000x2700xW900xH950มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
43.372780053J215(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาดL3200x2200xW870xH950มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
44.241800030J226(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาดL2560xW1800x900xH830มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
45.161200020J230(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาดL2250xW1550x680xH800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
46.272000000J224(โซฟาเบสสลับข้างได้)โซฟาเบส ขนาดL2560xW1800x900xH800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
47.292200070J225(โซฟาเบสสลับข้างได้)โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2700xW1850x950xH800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
48.322400040J221(โซฟาเบสสลับข้างได้)โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2300xW1050xH940มม. ปรับนอนยาว 205 ซม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
49.201500025J222(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาเบสปรับนอนได้ ขนาดL1550xW1050xH940มม. ปรับนอนยาว 205 ซม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
50.272000000ยูฟ่า-(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL2250xW1900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
51.141100085A31(โซฟาเบสสลับข้างได้)โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL1900xW1500xH800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
52.201500025แมรี่(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาดL2000xW1080xH900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
53.241780003สโนไวท์(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาดL2200xW1050xH900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
54.78580030แอปเปิ้ล-1(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาดL1050xW750xH770มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
55.10780053แอปเปิ้ล-2(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาดL1700xW750xH770มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
56.94700050J206(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาดL1950xW900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
57.161240074สไตล์(โซฟาเบสสลับข้างได้)โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2220xW1670xH840มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
58.78580030LONDON(ลอนดอน)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด2100x800x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
59.171300055ROBIN(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาเบสปรับนอนได้ ขนาดL1750xW1000xH1000มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
60.86640040A37(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาด1800x850x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
61.70520020A37(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาด1500x850x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
62.78580030ออโต้(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาปรับนอนได้ ขนาดL1800xW1150xมม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
63.91680080สมาร์ท(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาปรับนอนได้ ขนาดL1800xW1000xมม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
64.91680080เทเล(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1050xมม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
65.181380063Y-01(โซฟาเบสปรับนอนได้)โซฟาเบสปรับนอนได้ ขนาดL2300xW1930มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
66.181380063OXFORD(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาปรับนอนได้ ขนาดW1300xL1930xมม. ขาไม้ โซฟาแฟชั่น เวลล์
67.241780003LADY(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาด2100x830x830มม. กระดุมคริสตัล,ขาไม้,ฟองน้ำอัด โซฟาแฟชั่น เวลล์
68.181380063Y-02(โซฟาปรับนอนได้)โซฟาเบสปรับนอนได้ ขนาดL1750xW1700xH1000มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
69.322380013Y-03(โซฟาเบสปรับนอนได้)โซฟาเบสปรับนอนได้ ขนาด2450x1750x1000มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
70.181380063K-2(โซฟาชุด)โซฟาชุด K-2 1ที่นั่งขนาด990x900มม.,3ที่นั่งขนาด1900x900มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
71.141100085ลิลลี่(โซฟาชุด)ลิลลี่(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม ขาเหล็ก โซฟาแฟชั่น เวลล์
72.10800080F-06(โซฟาชุด)F-06(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
73.43320020C1(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
74.43320020บุ๋ม(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง หุ้มหนังเทียม โซฟาแฟชั่น เวลล์
75.141040004A-9(โซฟาเบส)โซฟาเบส ขนาดL2100xW1600มม. กระดุมคริสตัล โซฟาแฟชั่น เวลล์
76.11840034A-10(โซฟาเบส)โซฟาเบสสลับข้างได้ ขนาดL2100xW1600มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
77.10760026บุ๋ม(โซฟาชุด)บุ๋ม(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
78.10760026Y-30(โซฟาชุด)Y-30(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด850x852มม. 3ที่นั่งขนาด1650x820มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
79.10800080Y-19(โซฟาชุด)Y-19(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
80.10800080Y-27(โซฟาชุด)Y-27(โซฟาชุด) 1 ที่นั่งขนาด900x800มม. 3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
81.27200000C-17(โซฟาชุด)C-17(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม 1ที่นั่งขนาด800x780มม.,2ที่นั่งขนาด1250x780มม.,3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
82.27200000C-18(โซฟาชุด)C-18(โซฟาชุด) เบาะหนังเทียม 1ที่นั่งขนาด800x780มม.,2ที่นั่งขนาด1250x780มม.,3ที่นั่งขนาด1750x800มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
83.81600000บล็อกเตียง-รุ่น-Y-17บล็อกเตียงรุ่น Y-17 หัวเตียงสูง 123 ซม. หุ้มเบาะหนังเทียม มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
84.10800080ดูโอ้-1(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
85.221640014ดูโอ้-2(โซฟาพนักพิงปรับนอนได้)โซฟาพนักพิงปรับนอนได้ ขนาดL1900xW1800xH400มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
86.151180093A-25(โซฟาชุด)โซฟาชุด A-25 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
87.151180093A-26(โซฟาชุด)โซฟาชุด A-26 1ที่นั่งขนาดL900xH850มม.,3ที่นั่งขนาดL1900xH850มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
88.332500075J-20-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-20 หัวเตียงสูง 113 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
89.12900015J-21-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-21 หัวเตียงสูง 94 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
90.131000050J-22-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-22 หัวเตียงสูง 107 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
91.131000050J-23-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-23 หัวเตียงสูง 105 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
92.131000050J-24-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-24 หัวเตียงสูง 119 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
93.161200020J-25-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-25 หัวเตียงสูง 125 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
94.221700095J-14-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-14 หัวเตียงสูง 90 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
95.282100035J-17-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-17 หัวเตียงสูง 120 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
96.211600060J-11-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-11 หัวเตียงสูง 105 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
97.201500025J-13-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-13 หัวเตียงสูง 105 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
98.282100035J-18-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-18 หัวเตียงสูง 120 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์
99.282100035J-19-บล็อกเตียงบล็อกเตียงรุ่น J-189 หัวเตียงสูง 120 ซม. มีให้เลือก3ขนาด 3.5ฟุต,5ฟุต,6ฟุต บล็อกเตียง เวลล์