เวลล์-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.12920042J8(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด (ย)1600x(ล)1100 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
2.91680080J10(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด (ย)2100x(ก)900 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
3.40300050J110(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด (ล)530x(ก)760x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
4.59440040J110(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด (ล)1200x(ก)760x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
5.21160060C15(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด (ล)500x(ก)600x(ส)780 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
6.37280080C16(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด (ล)1000x(ก)600x(ส)780 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
7.45340090J119(โซฟา1ที่นั่ง)โซฟา1ที่นั่ง ขนาด (ล)570x(ก)850x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
8.72540090J119(โซฟา2ที่นั่ง)โซฟา2ที่นั่ง ขนาด (ล)1200x(ก)850x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
9.86640040J119(โซฟา3ที่นั่ง)โซฟา3ที่นั่ง ขนาด (ล)1800x(ก)850x(ส)800 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
10.81600000J1(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1150 x 1900 x 490 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
11.86640040J2(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1180 x 1950 x 520 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
12.64480080BOX(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1700 x 1000 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
13.64480080ลูลู่(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1700 x 1000 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์
14.64480080ซีบรา(โซฟาปรับนอน)โซฟาปรับนอน ขนาด 1700 x 1000 มม. โซฟาแฟชั่น เวลล์