เอ็กซ์ซีเอฟ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้โชว์ ตู้เอนกประสงค์ โต๊ะแฟชั่น ตู้วางทีวี โต๊ะแป้ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.61456056WD-8009โต๊ะเครื่องแป้ง 80 ซม. ขนาด 800x500x1750 มม. โต๊ะแป้ง เอ็กซ์ซีเอฟ
2.35260010WD-708โต๊ะเครื่องแป้งแบบยืน 60 ซม. แผ่นบนหน้าลิ้นชักเมลามีน ขนาด 600x500x1800 มม. โต๊ะแป้ง เอ็กซ์ซีเอฟ
3.49370095WD-806โต๊ะเครื่องแป้ง 80 ซม. ขนาด 800x400x1750 มม. โต๊ะแป้ง เอ็กซ์ซีเอฟ