อาซาฮี-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้สตูล เก้าอี้แนวทันสมัย
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.10758023SC-04เก้าอี้รับแขก โครงขาชุบโครเมี่ยมตัวซี มีที่วางแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
2.86640040SC-05เก้าอี้รับแขก โครงขาชุบโครเมี่ยมตัวซี มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
3.92685046SC-09เก้าอี้รับแขก โครงขาชุบโครเมี่ยมตัวซี มีที่วางแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
4.76567054SC-10เก้าอี้รับแขก โครงขาชุบโครเมี่ยมตัวซี มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
5.52387024NS-3เก้าอี้รับแขก โครงขาพ่นดำตัวซี มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
6.56418042NS-3Aเก้าอี้รับแขก โครงขาพ่นดำตัวซี มีที่วางแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
7.49369080NS-6เก้าอี้รับแขก โครงขาชุบโครเมี่ยมตัวซี มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
8.54400000NS-6Aเก้าอี้รับแขก โครงขาชุบโครเมี่ยมตัวซี มีที่วางแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
9.131004055LC-53เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ไม่มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
10.181356030LC-54เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ไม่มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
11.151136033LC-53Aเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
12.201532068LC-54Aเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
13.97720020LC-63เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ไม่มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
14.13983027LC-64เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ไม่มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
15.10770039LC-412เก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 2 ที่นั่ง หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
16.11857056LC-412Aเก้าอี้แถว lobby มีท้าวแขน 2 ที่นั่ง หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
17.131031091LC-413เก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 3 ที่นั่ง หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
18.151168076LC-413Aเก้าอี้แถว lobby มีท้าวแขน 3 ที่นั่ง หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
19.181372052LC-414เก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 4 ที่นั่ง หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
20.201554097LC-414Aเก้าอี้แถว lobby มีท้าวแขน 4 ที่นั่ง หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
21.73546070LC-422เก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 2 ที่นั่ง เบาะ2ชิ้น หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
22.93696096LC-423เก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 3 ที่นั่ง เบาะ2ชิ้น หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
23.12931056LC-424เก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 4 ที่นั่ง เบาะ2ชิ้น หุ้มเบาะหนังPVC,หุ้มเบาะหนังPU,หุ้มเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi
24.49370094LC-432Pเก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 2 ที่นั่ง โพลี เก้าอี้รับแขก asahi
25.61453014LC-433Pเก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 3 ที่นั่ง โพลี เก้าอี้รับแขก asahi
26.74552052LC-434Pเก้าอี้แถว lobby ไม่มีท้าวแขน 4 ที่นั่ง โพลี เก้าอี้รับแขก asahi
27.10758023M4เก้าอี้ผู้บริหาร AP เก้าอี้รับแขก asahi
28.71528028M5เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก asahi
29.11888098M9เก้าอี้ผู้บริหาร AP เก้าอี้รับแขก asahi
30.88658084M10เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก asahi
31.73542018ME03เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก asahi
32.64474000ME04เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก asahi
33.261947028LC-55เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง มีท้าวแขน มีเบาะหนัง PVC,PU,และเบาะผ้าฝ้าย เก้าอี้รับแขก asahi