ซิงค์กูล่า-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก เก้าอี้รับแขก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะประชุม โต๊ะคอมราคาพิเศษ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะพับ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้แลคเชอร์ ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.64478662PP-24260ตู้มีลิ้นชักมีล้อเลื่อน 2ลิ้นชัก ขนาด420x600x650มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
2.71528434PP-3426Eตู้มีลิ้นชักมีล้อเลื่อน 3ลิ้นชัก ขนาด420x600x650มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
3.79589456PP-34260ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน 3ลิ้นชัก ขนาด420x600x700มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
4.37274404PLF-8080ตู้เก็บเอกสารเตี้ยโล่งไม่มีบานเปิด ขนาด800x400x850มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
5.65488088PLO-8080ตู้เก็บเอกสารเตี้ยมี 2 บานเปิด ขนาด800x400x850มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
6.63467410PLS-8080ตู้เก็บเอกสารเตี้ยมี 2 บานเลื่อน ขนาด800x400x850มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
7.63467410PMFF-816ตู้เก็บเอกสารสูงโล่งไม่มีบานเปิด ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
8.89660618PMFS-816ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 บานเลื่อน บนโล่งมีแผ่นชั้น ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
9.80599694PMFO-816ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 บานเปิด บนโล่งมีแผ่นชั้น ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
10.10757222PMOO-816ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 บานเปิด บนมี 2 บานเปิด ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
11.131026686PMFD-916ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม บนชั้นโล่ง ขนาด900x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular