ซิงค์กูล่า-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก เก้าอี้รับแขก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะประชุม โต๊ะคอมราคาพิเศษ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะพับ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้แลคเชอร์ ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.76567054PDW-1202โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก1ข้าง ขวามี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
2.76567054PDW-1220โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัีก1ข้าง ซ้ายมี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
3.11850247PDW-1502โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก1ข้าง ขวามี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
4.11831021PDW-1520โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก1ข้าง ซ้ายมี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
5.161219846PDW-1832โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก2ข้าง ขวามี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ซ้ายมี3ลิ้นชัก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
6.161219846PDW-1823โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก2ข้าง ซ้ายมี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขวามี3ลิ้นชัก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
7.43321236PDWF-120โต๊ะทำงานไม่มีตู้ลิ้นชัก ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
8.79588444PDWF-150โต๊ะทำงานไม่มีตู้ลิ้นชัก ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
9.88655650PDWF-180โต๊ะทำงานไม่มีตู้ลิ้นชัก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
10.40302482PRL-1050โต๊ะต่อข้างสำหรับโต๊ะทำงานข้างซ้าย ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
11.40302482PRR-1050โต๊ะต่อข้างสำหรับโต๊ะทำงานข้างขวา ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
12.21157424PXC-6060แผ่นหน้าโต๊ะสำหรับยึดติดโต๊ะประชุม ขนาด600x600x250มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
13.23172832PXC-7560แผ่นหน้าโต๊ะสำหรับยึดติดโต๊ะสำนักงานและโต๊ะประชุม ขนาด750x600x250มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
14.31230614PXTP-725เสาผ่นหน้าโต๊ะสะหรับยึดติดโต๊ะสำนักงานและโต๊ะประชุม ขนาด75x75x725มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
15.17132082PTK-6035รางคีย์บอร์ดสำหรับโต๊ะทำงาน ขนาด670x350x90มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular