ซิงค์กูล่า-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก เก้าอี้รับแขก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะประชุม โต๊ะคอมราคาพิเศษ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะพับ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้แลคเชอร์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.13992039ZTC-2654โต๊ะทำงานเหล็ก4.5ฟุต ขนาด1372x660x750มม. สีเทา 7ลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ซิงค์กูล่า
2.12935062PID-1202โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน2ลิ้นชัก ขวา ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
3.12935062PID-1220โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน2ลิ้นชัก ซ้าย ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
4.161219846PID-1502โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ลิ้นชัก ขวา ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
5.161219846PID-1520โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ลิ้นชัก ซ้าย ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
6.181387473PID-1802โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ลิ้นชัก ขวา ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
7.181387473PID-1820โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ชิ้นชัก ซ้าย ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
8.99735834PIDF-120โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
9.131016472PIDF-150โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
10.151123216PIDF-180โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
11.61457474PIRL-1050โต๊ะต่อข้างขาเหล็กสำหรับโต๊ะทำงาน ข้างซ้าย ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
12.61457474PIRR-1050โต๊ะต่อข้างขาเหล็กสำหรับโต๊ะทำงาน ข้างขวา ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
13.92684034ZTC-2436โต๊ะทำงานเหล็ก3ฟุต ขนาด914x610x750มม. สีเทา 4ลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ซิงค์กูล่า
14.94703496ZTC-2642โต๊ะทำงานเหล็ก3.5ฟุต ขนาด1067x660x750มม. สีเทา 4ลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ซิงค์กูล่า
15.97725696ZTC-2648โต๊ะทำงานเหล็ก4ฟุต ขนาด1219x660x750มม. สีเทา 4ลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ซิงค์กูล่า
16.141049016ZTC-3060โต๊ะทำงานเหล็ก5ฟุต ขนาด1524x762x750มม. สีเทา 7ลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ซิงค์กูล่า