ซิงค์กูล่า-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก เก้าอี้รับแขก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะประชุม โต๊ะคอมราคาพิเศษ ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะพับ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้แลคเชอร์ ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.44330460ZR-1012Gเก้าอี้รับแขกพนักพิงขึ้นโครงพลาสติก หุ้มผ้าตาข่าย (Mesh) คุณภาพดีที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำ (PU Foam) หุ้มผ้าตาข่าย (Mesh)ที่วางแขนผลิตจากไนลอน ยกขึ้นได้เมื่อไม่ใช้งาน ขาเหล็กทำสี สีดำรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กก.สีดำ เก้าอี้รับแขก ซิงค์กูล่า
2.63470856ZDG-323ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ขนาด ก900xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
3.60451696ZDO-313ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ขนาด ก900xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
4.72537252ZDG-324ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด ก1200xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
5.69515864ZDO-314ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาด ก1200xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
6.13102887ZSH-756ตู้สูงบานเปิดมือจับฝัง ขนาด ก917xล457xส1850 มม.มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
7.13102888ZSG-756ตู้สูงบานเปิดกระจกมือจับฝัง ขนาด ก900xล450xส1850 มม. มี2สีให้เลือก สีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
8.95708463ZDG-1886ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ขนาด ก917xล457xส1850 มม. มี2สีให้เลือก สีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
9.95710490ZDO-1886ตู้สูงบานเลื่อน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
10.73542017ZOS-1886ตู้สูงโล่ง ขนาด ก900xล450xส1850 มม. สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก zingular
11.68504612ZD-743ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ขนาด ก452xล620xส1031 มม.มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
12.71595034ZD-744ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด ก452xล620xส1331 มม.มีสีครีม,เทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular
13.10791869ZLK-6106ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม. สีครีม,สีเทาสลับ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular
14.66920283ZLK-6109ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular
15.12948280ZLK-6112ตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม. สีครีม ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular
16.151115005ZLK-6118ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม.มีสีครีม,เทาสลับ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular
17.76567054PDW-1202โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก1ข้าง ขวามี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
18.76567054PDW-1220โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัีก1ข้าง ซ้ายมี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
19.11850247PDW-1502โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก1ข้าง ขวามี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
20.11831021PDW-1520โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก1ข้าง ซ้ายมี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
21.161219846PDW-1832โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก2ข้าง ขวามี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ซ้ายมี3ลิ้นชัก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
22.161219846PDW-1823โต๊ะสำนักงานตู้ลิ้นชัก2ข้าง ซ้ายมี2ลิ้นชักล่างแขวนแฟ้ม ขวามี3ลิ้นชัก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
23.43321236PDWF-120โต๊ะทำงานไม่มีตู้ลิ้นชัก ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
24.79588444PDWF-150โต๊ะทำงานไม่มีตู้ลิ้นชัก ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
25.88655650PDWF-180โต๊ะทำงานไม่มีตู้ลิ้นชัก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
26.12935062PID-1202โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน2ลิ้นชัก ขวา ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
27.43320020PCF-1060โต๊ะประชุมสำนักงาน ขนาด1000x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
28.65487886PCF-1560โต๊ะประชุมสำนักงาน ขนาด1500x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
29.91681094PCF-1860โต๊ะประชุมสำนักงาน ขนาด1800x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
30.11830821PCF-2010โต๊ะประชุมสำนักงาน ขนาด2000x1000x750มม. โต๊ะประชุม zingular
31.12906624PCF-2410โต๊ะประชุมสำนักงาน ขนาด2400x1000x750มม. โต๊ะประชุม zingular
32.12935062PID-1220โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน2ลิ้นชัก ซ้าย ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
33.161219846PID-1502โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ลิ้นชัก ขวา ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
34.161219846PID-1520โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ลิ้นชัก ซ้าย ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
35.181387473PID-1802โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ลิ้นชัก ขวา ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
36.181387473PID-1820โต๊ะทำงานขาเหล็กพร้อมตู้แขวน 2ชิ้นชัก ซ้าย ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
37.99735834PIDF-120โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
38.131016472PIDF-150โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด1500x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
39.151123216PIDF-180โต๊ะทำงานขาเหล็ก ขนาด1800x750x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
40.10757222PICF-1560โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาด1500x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
41.10757222PICF-1860โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาด1800x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
42.47352660PCR-1260โต๊ะประชุมโค้งสำหรับต่อโต๊ะประชุม ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
43.32238824PCR-6060โต๊ะประชุมโค้งสำหรับต่อโต๊ะประชุมและหน้าโต๊ะทำงาน ขนาด600x600x750มม. โต๊ะประชุม zingular
44.61457474PCP-126Rโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ ขนาด1200x600x750มม. โต๊ะคอมราคาพิเศษ zingular
45.43325290PCC-8060โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ ขนาด800x600x750มม. โต๊ะคอมราคาพิเศษ zingular
46.82609832PIC-8060โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กพร้อมถาดคี่ย์บอร์ด ขนาด800x600x750มม. โต๊ะคอมราคาพิเศษ zingular
47.40302482PRL-1050โต๊ะต่อข้างสำหรับโต๊ะทำงานข้างซ้าย ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
48.40302482PRR-1050โต๊ะต่อข้างสำหรับโต๊ะทำงานข้างขวา ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
49.61457474PIRL-1050โต๊ะต่อข้างขาเหล็กสำหรับโต๊ะทำงาน ข้างซ้าย ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
50.61457474PIRR-1050โต๊ะต่อข้างขาเหล็กสำหรับโต๊ะทำงาน ข้างขวา ขนาด1000x500x750มม. โต๊ะเหล็ก zingular
51.21157424PXC-6060แผ่นหน้าโต๊ะสำหรับยึดติดโต๊ะประชุม ขนาด600x600x250มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
52.23172832PXC-7560แผ่นหน้าโต๊ะสำหรับยึดติดโต๊ะสำนักงานและโต๊ะประชุม ขนาด750x600x250มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
53.31230614PXTP-725เสาผ่นหน้าโต๊ะสะหรับยึดติดโต๊ะสำนักงานและโต๊ะประชุม ขนาด75x75x725มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
54.17132082PTK-6035รางคีย์บอร์ดสำหรับโต๊ะทำงาน ขนาด670x350x90มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน zingular
55.64478662PP-24260ตู้มีลิ้นชักมีล้อเลื่อน 2ลิ้นชัก ขนาด420x600x650มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
56.71528434PP-3426Eตู้มีลิ้นชักมีล้อเลื่อน 3ลิ้นชัก ขนาด420x600x650มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
57.79589456PP-34260ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน 3ลิ้นชัก ขนาด420x600x700มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
58.37274404PLF-8080ตู้เก็บเอกสารเตี้ยโล่งไม่มีบานเปิด ขนาด800x400x850มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
59.65488088PLO-8080ตู้เก็บเอกสารเตี้ยมี 2 บานเปิด ขนาด800x400x850มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
60.63467410PLS-8080ตู้เก็บเอกสารเตี้ยมี 2 บานเลื่อน ขนาด800x400x850มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
61.63467410PMFF-816ตู้เก็บเอกสารสูงโล่งไม่มีบานเปิด ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
62.89660618PMFS-816ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 บานเลื่อน บนโล่งมีแผ่นชั้น ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
63.80599694PMFO-816ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 บานเปิด บนโล่งมีแผ่นชั้น ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
64.10757222PMOO-816ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 บานเปิด บนมี 2 บานเปิด ขนาด800x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
65.131026686PMFD-916ตู้เก็บเอกสารสูงล่างมี 2 ลิ้นชักเก็บแฟ้ม บนชั้นโล่ง ขนาด900x400x1600มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน zingular
66.93633695ZDO-315ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต เหล็กหนา 0.6 มม. สีครีม,สีเทาสลับ ขนาด 1500x457x900มม. ตู้เอกสารเหล็ก zingular
67.92684844ZDG-325ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อนกระจก5 ฟุต เหล็กหนา 0.6 มม. สีครีม,สีเทาสลับ ขนาด 1500x450x900มม. ตู้เอกสารเหล็ก zingular
68.74550026TF-48โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ทำจากไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด - ปิดผิวด้วยฟอร์เมก้า - ปิดขอบด้วย PVC - ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม ขนาด1200x1200x750มม. โต๊ะพับ zingular
69.35265078TFP-60120โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ทำจากไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด - ปิดผิวด้วยฟอร์เมก้า - ปิดขอบด้วย PVC - ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม ขนาด600x1200x750มม. โต๊ะพับ zingular
70.41310086TFP-45180โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ทำจากไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด - ปิดผิวด้วยฟอร์เมก้า - ปิดขอบด้วย PVC - ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม ขนาด450x1800x750มม. โต๊ะพับ zingular
71.56418854TFP-80180โต๊ะพับอเนกประสงค์ - ทำจากไม้ปาร์ติเคิ้ลบอร์ด - ปิดผิวด้วยฟอร์เมก้า - ปิดขอบด้วย PVC - ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม ขนาด750x1800x750มม. โต๊ะพับ zingular
72.511840405ZLK-6133ตู้ล็อกเกอร์ 33 ช่อง ขนาด ก940xล460xส1830 มม. สีครีม มีตัวยูและกุญแจ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular
73.54406690ZR-1001เก้าอี้สำนักงาน รุ่น IRENE ขาชุบโครเมี่ยม พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ มี 4 สีให้เลือก มีสี แดง,ฟ้า,เทา,ดำ ขนาด ก620xล530xส900-990 มม. เก้าอี้สำนักงาน zingular
74.52387430ZR-1004เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CHRISTINA พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ มีสีให้เลือก 3 สี มีสี เทา,เทาเข้ม,ดำ ขนาด ก580xล550xส870-950 มม. เก้าอี้สำนักงาน zingular
75.45335630ZR-1003เก้าอี้สำนักงาน รุ่น RIVA พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ สีดำ ขนาด ก600xล500xส810-880 มม. ขาไนล่อน (ขาพลาสติก) เก้าอี้สำนักงาน zingular
76.41307044ZR-1002เก้าอี้สำนักงาน รุ่น ALICE ขาเหล็กดำ พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ มี4สีให้เลือก มีสี แดง,เทา,ส้ม,เขียว ขนาด ก480xล500xส810-880 มม. เก้าอี้สำนักงาน zingular
77.19142828ZR-1005เก้าอี้เอนกประสงค์ รุ่น EMMA พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สีดำ ขนาด ก500xล520xส810 มม. เก้าอี้เอนกประสงค์ zingular
78.33240804ZR-1005-Pเก้าอี้แลคเชอร์ รุ่น EMMA พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สีดำ ขนาด ก500xล520xส810 มม. เก้าอี้แลคเชอร์ zingular
79.75561074ZR-1005-2TMเก้าอี้แถว รุ่น EMMA 2 ที่นั่ง ขาเหล็ก พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สีดำ ขนาด ก1520xล600xส790 มม. เก้าอี้รับแขก zingular
80.75561074ZR-1005-2TLเก้าอี้แถว รุ่น EMMA 2ที่นั่ง ขาเหล็ก พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สีดำ ขนาด ก1520xล600xส790 มม. เก้าอี้รับแขก zingular
81.75561074ZR-1005-2TRเก้าอี้แถว รุ่น EMMA 2 ที่นั่ง ขาเหล็ก พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สีดำ ขนาด ก1520xล600xส790 มม. เก้าอี้รับแขก zingular
82.89663050ZR-1005-3เก้าอี้แถว รุ่น EMMA 3 ที่นั่ง ขาเหล็ก พนักพิงเป็นผ้าตาข่าย สีดำ ขนาด ก1520xล600xส790 มม. เก้าอี้รับแขก zingular
83.44330460ZR-1012เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน พนักพิงขึ้นโครงพลาสติก หุ้มผ้าตาข่าย (Mesh) คุณภาพดี ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำ (PU Foam) หุ้มผ้าตาข่าย (Mesh) ที่วางแขนผลิตจากไนลอน ขาไนลอน 5 แฉก ล้อไนล่อนคู่ สีดำ สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว (ระบบโยกทั้งตัว) ปรับความยืดหยุ่นก
84.11860461ZDGO-1886ตู้เหล็กอเนกประสงค์บานเลื่อนสูง บนบานเลื่อนกระจก-ล่างบานเลื่อนทึบ ขนาด900x450x1850มม. มี1สีให้เลือก สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า
85.11847644ZGDH-1886ตู้เหล็กบานเปิดสูง บนบานเปิดกระจก-ล่างบานเปิดทึบ กลางลิ้นชัก ขนาด917x457x1850มม. สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า
86.11847644ZSGH-1886ตู้เหล็กอเนกประสงค์ บนบานเปิดกระจก-ล่างบานเปิดทึบ ขนาด900x450x1850มม. มีสีเดียว สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า
87.86640040ZDR-215ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก สีครีม,สีเทา ขนาด ก372xล455xส1320มม. ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า
88.00467627ZR-1013เก้าอี้สำนักงาน ZR-1013 รุ่น GRACE (เกรช) สีดำ พนักพิงหุ้มผ้าตาข่าย Mesh คุณภาพดี ที่นั่งฟองน้ำหุ้มผ้าตาข่าย Mesh ระบายอากาศอย่างดี ขนาด เก้าอี้ 60x60x92-98cm
89.72534618ZR-1008เก้าอี้สำนักงาน Monica ZR-1008 หุ้มผ้าตาข่ายสีดำ ขนาด 600X590X910-1010 มม. ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน ซิงค์กูล่า
90.98261ZLK-6133(**ขั้นต่ำ2ตัว**)ตู้ล็อกเกอร์ 33 ช่อง ขนาด ก940xล460xส1830 มม. สีครีม มีตัวยูและกุญแจ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular
91.65542046ZOS-1886(**ขั้นต่ำ2ตัว**)ตู้สูงโล่ง ขนาด ก900xล450xส1850 มม. สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก zingular
92.13791843ZLK-6106ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม. สีครีม,สีเทาสลับ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
93.68920241ZLK-6109ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
94.53948256ZLK-6112ตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม. สีครีม ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
95.981115068ZLK-6118ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง เปิดด้วยกุญแจ มีมือจับและสายยู ขนาด ก917xล457xส1850 มม.มีสีครีม,เทาสลับ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
96.921840428ZLK-6133ตู้ล็อกเกอร์ 33 ช่อง ขนาด ก940xล460xส1830 มม. สีครีม มีตัวยูและกุญแจ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก
97.98640027ZDR-215ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก สีครีม,สีเทา ขนาด ก372xล455xส1320มม. ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
98.72537246ZDG-324ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ขนาด ก1200xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
99.50451690ZDO-313ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ขนาด ก900xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
100.92515873ZDO-314ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาด ก1200xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
101.41633647ZDO-315ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต เหล็กหนา 0.6 มม. สีครีม,สีเทาสลับ ขนาด 1500x457x900มม. ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
102.34470872ZDG-323ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ขนาด ก900xล450xส900 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
103.54847615ZSGH-1886ตู้เหล็กอเนกประสงค์ บนบานเปิดกระจก-ล่างบานเปิดทึบ ขนาด900x450x1850มม. มีสีเดียว สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
104.75860479ZDGO-1886ตู้เหล็กอเนกประสงค์บานเลื่อนสูง บนบานเลื่อนกระจก-ล่างบานเลื่อนทึบ ขนาด900x450x1850มม. มี1สีให้เลือก สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
105.55702048ZSG-756ตู้สูงบานเปิดกระจกมือจับฝัง ขนาด ก900xล450xส1850 มม. มี2สีให้เลือก สีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
106.09710403ZDO-1886ตู้สูงบานเลื่อน ขนาด ก900xล450xส1850 มม. มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
107.19595086ZD-744ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด ก452xล620xส1331 มม.มีสีครีม,เทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
108.45684875ZDG-325ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อนกระจก5 ฟุต เหล็กหนา 0.6 มม. สีครีม,สีเทาสลับ ขนาด 1500x450x900มม. ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
109.65708414ZDG-1886ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ขนาด ก917xล457xส1850 มม. มี2สีให้เลือก สีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
110.62594896ZSH-756ตู้สูงบานเปิดมือจับฝัง ขนาด ก917xล457xส1850 มม.มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
111.76847664ZGDH-1886ตู้เหล็กบานเปิดสูง บนบานเปิดกระจก-ล่างบานเปิดทึบ กลางลิ้นชัก ขนาด917x457x1850มม. สีครีม ตู้เอกสารเหล็ก ซิงค์กูล่า ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก
112.97504672ZD-743ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ขนาด ก452xล620xส1031 มม.มีสีครีม,สีเทาสลับ ตู้เอกสารเหล็ก zingular ซิงค์กูล่า ตู้เอกสารเหล็ก